Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2966 Conclusiones. Conclusiones Theologicae Dogmatico-Polemico-Historico-Apologetico-Scholasticae, Sacris eloquiis, Auctoritati Patrum, praecipue Augustini, & rationi innixae. Et menti Fundatissimi Aegidis Romani, Gregorii Ariminensis, Iosephi à Villanova, et aliorum Augustinensis Societatis Doctorum Conformes. Kraków, druk. Michał Dyaszewski, 1756 (w kolofonie).
2967 (Jezus Chrystus). Modlitwa Nabożna Do Pana Jezusa po trzeci raz upadaiącego Wielkiemi łaskami i Cudami na Kalwaryi Zebrzydowskiey wsławionego. B. m., b. r. (Kraków?, między 1750 a 1800).
2968 Nauka. Náuká ku czytániu Pismá Polskiego z figurámi. Przyłożone są Nabożne Modlitwy y Psalmy. B. m., b. r. (po 1600, 1616?, 1626?).
2969 Rhegius Urbanus. [Catechismus, To iest Nauka barzo pożytecżna każdemu wiernemu krzescijaninowi, iako sie ma w zakonie Bożim á w wierze, y w dobrych ucżynkach sprawować]. Kraków, druk. Helena Unglerowa, ok. 1549.
2970 Artomiusz Piotr. Lexicum Latinopolonum ex Nomenclatore Joannis Murmelii [sic], paucis in eo mutatis, plurimisq[ue] aliis vocabulis additis Concinnatum. Omissis dictionibus quae Polonis è Latina origine sumptae sunt, vet quarum Usus Vulgo infrequens sumptae est Opus Polonae Juventuti Ad Latinae linguae usum, opportunum ac expeditum. Data Superiorum Facultate impressum. Premislia in Typographia S. R. M. Collegii Soc. Jesu Anno CIƆ IƆ CCLXX. Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1770.
2971 Artomiusz Piotr. Dictionarium Trium Linguarum Johannis Murmelii [sic]. Nuper quàm diligentissimè correctum. Dictionarz Trzema Ięzyki Opisany Przez Iana Murmeliusa Teraz nowo wydány, y pilnie popráwiony. Epigramma. [10 wersów, inc.:] Disce suis apte jungenda vocabula rebus... Cracoviae. Typis Sebastiani Sternacii. Raków, druk. Sebastian Sternacki, b. r. (ok. 1620).
2972 Artomiusz Piotr. Nomenclator, selectissimas Rerum Apellationes tribus Linguis, Latinâ, Germanicâ, Polonicâ, explicatas indicans: Tertia hac Editione paulò quàm anteà emendatior ac locupletior: Cum Praefatiuncula apprimè necessariâ ad benevolum & Christianum Lectorem: In Usum Scholarum Borussicarum et Polonicarum: maximè verò gymnasii Thoruniensis. Nomenclator ad Lrctorem. [Czterowiersz, inc.:] Lector eme, invenies isto Germana Latinis [...]. Cum S. R. M. Gratia & Privilegio. Anno cIɔ. Iɔc. XVIII. Toruń, druk. Augustin Ferber, 1618.
2975 Jan ze Stobnicy (Stobnica Jan). Introductio in Ptholomei Cosmographia[m] cu[m] longitudinibus & latitudinibus regionum & civitatum celebriorum. / Epitoma Europe Enee Silvij / Situs & distinctio parcium totius Asie per brachia Tauri mo[n]tis ex Asia Pij secundi. / Particularior Minoris asie descriptio ex eiusdem Pij asia / Sirie compendiosa descriptio: ex Isidorio / Africe brevis descriptio: ex paulo orosio / Terre sancte & urbis Hierusalem apertior descriptio: fratris Anselmi ordinis Minorum de obseruancia / Magister paulus: Crosnensis. Lectori studioso [12 wersów, inc.:] Qui freta, qui fontes populos ac maenia colles / Disthicon Adspice quam parvo lector studiose libello / Clausa sit immensi machina magna soli. Kraków, druk. Florian Ungler (w kolofonie), b. r. (1512).
2976 Arnold Mikołaj.
2977 (Bank Laurentius). [Άρα] Άra Abitui Et Peregrinationi Clarissimi & praestantissimi D. Laurentii Bank Norcopensis Gothi L. A. M. et juris utriusq[ue] Candidati Meritissimi. à Sincerioribus amicis oblata, data, sacrata. Franekerae, Excudebat Uldericus Balck, Illust. Fris. Ord. & eorundem Academiae Typogrphus, Anno 1642. Franeker, druk. Ulderick Balck, 1642.
2978 Major Gottfried, Silesius.
2979 Conclusiones. Conclusiones Ex Universa Philosophia Menti Venerabilis Joannis Dunsii Scoti Doctoris Subtilis et Mariani Conformes. Defendatur publice in Conventu ad Sanctum Petrum de Alcantara Vęgroviensi Patrum Reformatorum A. D. 1789. Mediis Julii. B. m., b. r. (1789).
2980 Antimonitor. Antimonitor Monitora Dnia 11. Lutego 1766. pisanego pod liczbą XIII. B. m., b. r. (1766).
2981 Łoyko Feliks.
2982 A. R. Mysl Prawdziwa i nie podchlebna Dobrego Sługi Dana Jasnie Oświeconemu Xiężęciu [sic] Jmci Antoniemu Swiatopełk Czetwertyskiemu [sic] Rotmistrzowi Kawalareyi Narodowey Orderu Swiętego Stanisława Kawalerowi w Dzień Nowego Roku 1785. B. m., b. r. (1785).
2983 Czetwertyński Antoni Stanisław.
2984 Górski Jan. Mowa Jana Gorskiego Mecenasa Sądu Bywszey Assessoryi Koronney, Dnia 12. Pażdziernika, Roku 1795. przy zagaieniu Sądu Appellacyinego Jzby Drugiey Miana. B. m., b. r. (1795).
2985 (Jacobson Wilhelm Krystian). An Herrn Jacobson am Tage Seiner Verbindung mit Demoiselle Michler Von *** den September 1782. Warschau, Gedrukt in der [...] Grollischen Buchdrukkerey. Warszawa, druk. Michał Gröll, (1782).
2986 Gröll Michał.
2987 Jacobsonowa Karolina Franciszka, z domu Michler.
2988 Gołaszewski Antoni, bp. [List pasterski, z datą: Przemyśl, 30 X 1786, w nagłówku:] Antonius De Gołasze Dąb Gołaszewski [...] Illustrissimis, Perillustribus, Reverendissimis, Illustribus, & Admodum Reverendis, tam Cathedralis Nostræ, quam Collegiatarum Ecclesiarum Prælatis & Canonicis [...] nec non universo Populo Diœcesis Nostrae Premisliensis, Nobis in Christo Dilectis salutem in Domino, & Pastoralem Benedictionem. [Inc.:] Nunquam fat condigne laudandam Divinae Providentiae virtutem. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. Antoni Matyaszowski, 1786).
2989 Historia. Historya O Magielonie Krolewnie Neapolitanskiey. Umysłu wspániáłośćią, Urody pięknośćią Náiáśnieyszą Godnośćią, wszelakich cnot y przymiotow zgromádzeniem, u całego swiata wsławioney. {...] Dla záchęceniá ciekawego Cżytelniká, z poprawą sensu, słowy polerownieyszymi teraz świeżo wydána. W Krakowie, Roku Pánskiego, 1677. Kraków, b. dr., 1677.
2990 (Władysław IV). Maximo & Optimo Patri patriae, fortissimo bellatori Vladislao IV. potentissimo Regi Poloniae, Moscorum Domitori felicissimo, Smolensci ordines, Hoc vitae, & libertatis conservatae testimonium erexerunt immortale. Rectoratu Magnifici Domini Christophori Naymanovic Medicinae Doctoris & Professoris. Cracoviae In Officina Francisci Caesarij, Anno M. DC. XXXIV. Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1634.
2992 Kozłowski Paweł. Fasciculus Congregationis B. Mariae Virginis Sub titulo Immaculatae eiusdem Conceptionis et felicissimi ex hac vita Transitus Varsaviae in Ecclesia Patrum Soc. Ie. Erectae. Editio Tertia. Sumpt. Viduae Georg: Försteri. B. m. (Gdańsk?), nakł. Wdowy Georga Förstera, b. r. (1662?).
2993 Gliwowicz Jan Roch. Obrona Miasta Przemysla Swięty Wincenty Męczennik To iest Kazanie Na Uroczystosc Jego w Kosciele WW. XX. Franciszkanow Przemyskich. Przez X. Jana Rocha Gliwowicza Wikaryusza Katedralnego Przemyskiego Miane. á Pod Przeswietnym Jmieniem Wielmoznego Jmci Pana. Michała Wieniawskiego Starosty Mogilnickiego. Do Druku za Pozwoleniem Zwierszchnośći Duchowney Podane Roku Pańskiego 1764. Dnia 15. Września. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu. Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1764.
2994 Wincenty św.
2995 Wieniawski Michał.
2996 Primrose Gilbert. Tuba Sionis Seu Exhortatio Ad Poenitentiam Et Jejunium. A plurimùm Rever. Viro Gilberto Primorosio quondam in Ecclesia Burdigalensi Pastori fidelissimo gallicè primùm edita. Nunc verò in imperitorum gallici Sermonis gratiam in lucem latinè eruta Operâ, studio, & elucubratione Joannis Anchorani Theolog: Licentiati et Spectabilis Viri Joannis Barberii sumptibus excusa. DantiscI [sic] Typis Hunefeldianis Anno MDC XXXI. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1631.
2997 Anchoran John.
2998 Continuatio. Continuatio Oder Aussführlich. Bericht Was bey und nach Einnehmung der Stadt Wilda in den nechtsfolgenden dreyen Tagen, alss den 9. 10. und 11. Augusti darinnen vorgangen. Auch wie der Moscowitische Czar oder Gross-Fuerst seinen Einzug gehalten. B. m., b. r. (po 11 VIII 1655). (Wydanie B).