Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2399 Listre Gerard. De Dcto figuris constructionis.
2398 Lily William. Absolutissimus De Octo Orationis partium constructione libellus, emendatus per Desiderium Erasmum Roterodamum, In Erasmi Syntaxeos Libellum verè aureum Henrici Primaei apud Monasterienses gymnasiarchae scholia absolutissima. Ioannis Glandorpii In Primaei laudem epigramma [ośmiowiersz]. Hieronymus In Prologo Regum: Multi in eo se doctos arbitrantur, si alijs detrahant. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1535 (w kolofonie).
2397 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.
2396 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.
2395 Wolski Konstanty (Konstanty od Nawiedzenia NMP). Lucina Triadomistica Discalceatorum SSmae Trinitatis Redemptionis Captivorum Patre Luminum ac Patrono Polonae Provinciae Ioachimo Divinissimo Noviter in augem sui Ordinis Fasciis Annorum Evoluta. Eidem Ad Fasces Gloriae inter comitia primi Capituli celebrata. In Collegio Berestecensi Enitenti Anno 1732. Plausum contextuit Genthliaco praefati Ordinis & Provinciae Religiosus Processus. Cracoviae Typis Jacobi Mátyaszkiewicz S. R. M. Celsissimi, Jllustrissimi, & Rev. D[omi]ni Epscc: Crac: Ducis Severiae, Ordynaryi Typographi. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, (1732).
2394 Regnator. Regnator Fluviorum Sarmatiae Vistula Purpuram Martyrum Indutus; In Regio Jagellonico Archigymnasio Collegii Varsavienis Socjetatis [sic] Jesu, Sub Tristes Passionis Ferias, Theatralibus Lachrymis Dilutus, Nec non maesto Auditori propinatus Ab Illustrissima, Perillustri, Magnifica Oratoriae Facultatis Juventute, Anno Fontis Salutis ex Divinis Vulneribus Erumpentis 1718. Die Nona Aprilis. B. m. b. r. (Warszawa, Druk. Jezuitów, 1718).
2393 Sława. Sława Chwalebnych W Koronie Polskiey Lubomirskich y Mniszchow Familii Pobożnością Nume, Dźielnośćią Władysława, Honorámi Rudolfa, Scigaiąca. Imieniowi Iásnie oświeconego Xięstwá S. P. R. Jozefa z Lubomirza, Teresy z Mniszchow Lubomirskich, Na Wiśniczu y Iárosłáwiu Hrábiow. Przez Retoryczną Młodź Szkoł Pobożnych Kollegium Rzeszowskiego Ogłoszona Roku Páńskiego 1719 / Sandomiriae Typis Collegij Societatis Jesu. Sandomierz, Druk. Jezuitów, 1719.
2392 Załuski Andrzej Chryzostom. [List pasterski z 20 VIII 1693, w nagłówku:] Andrzey Chryzostom na Załuskach Załuski, z Bożej y Stolice Apostolskiey Biskup Płocki. [Inc.:] …iako nie bez serdecznego żalu dotało na[m] się słyszeć, y własnymi przypatrzyć oczyma... B. m., b. r. [Warszawa?, 1693].
2391 Krokoczyński Władysław. Disputatio Theologica De Naturali Dei Cognitione. Quam Divinâ auxiliante gratiâ sub Praesidio Clarissimi, atque omni literarum genere politissimi Viri, D. Christiani Schotani, S.S. Theol. Doct. Ejusdemque Facultatis & Historiae Ecclesiasticae, in Florentissimâ Frisorum Academiâ Professoris Celeberrimi, Praeceptoris sui per omnem aetatem venerandi. Publici luminis et examinis facit. Vladislaus Krokoczynski, Polonus. Autor et Respondens. Franekerae, Excudit Johannes Wellens, Illustrium Frisiae Ord. & eorundem Acad. Typ. Ordinarius, 1670. Franeker, druk. johannes Wellens, 1670.
2390 Pyrrhus. Pyrrhus Extra Epirum, In Sarmatico Latio Pretium et praemium Parnassi Sigillari gemmâ Concludens Erasmus Ciołek, Olim A Vladislao Jagellone, Coronato Eruditorum Capitum Mecaenate [sic], Authoritatis Pòéticae Suffragio, Regni Signaturâ Insignitus. Nunc Vero Ex Augusti Privilegio, Sigillato Palladis Augustali, Ad Latinam Ioannis, Divinioris Cancellarii, Portam Salutatus / Ab Illustrissima, Perillustri, Magnifica, ac Praenobili Juventute Academiae Vilnensis Societatis Jesu Anno Dei, pretium salutis humanae unione signantis, 1721. Kalendis Augusti. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1721].
2389 Mantaeus Franciscus jun. Theologicae aliquot Positiones Miscellaneae, Hodie Inter Adversarios et Orthodoxos maximè exagitatae, Quarum... Incoram Nobilissimi, Clarissimi et Excellentissimi Viri D. Johannis Maccovii SS. Theol. Doct. & ejusdem Facultatis in illustri Frisiorum Lyceo Professoris primarii, Praeceptoris sui summâ observantiâ colendi... publice defendet Franciscus Mantaeus, Junior, Zeland. … Franekerae, Excudebat Uldericus Balck, Illust. Fris. Ord. & eorundem Academiae Typographus, Anno 1642. Franeker, druk. Uldericus Balck, 1642.
2388 Corona Animorum Eloquentia. Corona Animorum Eloquentia Olim à Carolo V. Sacri Romani Imperij Coronato, in Joanne Polono (inter Legati Officia) verė Tullio, approbata, Nunc verò, ad Coronidem anni scholastici, exantlatos in Palladia arena Minervae Stadiodromorum labores Coronantem, Ab Illustri, Magnifica ac Praenobili Juventute Collegij Zodiscensis Societatis Jesu, Metagymnastico Dramate, Ad oculorum simul & animorum oblactamentum Proposita. Anno Animorum desideria Coronantis Regis Regum 1716. Die 31. Iulij, Eiusdem Caroli V. Heroi, D. Loiolae Sacrá. B. m., b. r. (1716).
2387 Arnold Mikołaj. Disputatio Theologica De Peccato in Spiritum Sanctum Quam Divina assisstente gratia Sub Praesidio Nobilissime Clarissimi Doctissimique Viri D. Johannis Makowsky SS. Theol. Doct. eximii, ejusdemque facultatis in illustri Frisiorum Academia Franequerensi Professoris celeberrimi, Praeceptoris sui omni observantia colendi. Publice examinandam proponit Nicolaus Arnoldus Lesna-Polonus. Ad diem […] Aprilis horis & loco solitis. Franekerae, Excudebat Uldericus Balck, Illust. Fris. Ord. & eorundem Academiae Typographus, Anno 1642. Franeker, druk. Uldericus Balck, 1642.
2386 Schelner Nickel. Rozmaite piekne [sic] á przyiemne rozmowy Polskie y Niemieckie, ku osobliwemu pożytku, y zwycżáyowi Dziatek młodych pilnie wespołek zebráne. Mancherley: schoene und liebliche Oratiuncule, Polnisch und Deutsch, zů soenderlichen nucz und gebrauch der Kinder, mit vleys zůsamen gelesen. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1539 (w kolofonie).
2385 Severin Pavel. [Kuchmistrzostwo]. (Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, przed 1548).
2384 Severin Pavel. [Kuchmistrzostwo]. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, ok. 1540).
2383 Deffilles Jan Ignacy du. Opisanie Katafalku Pogrzebowego ś. p. Jaśni-Oświeconey [sic] z Xiążąt Sanguszkow Xiężney Jabłonowski Woiewodziny Poznańskiey, za wynalazkiem, staraniem y pracą Jmci Pana du Deffiles [sic] Jndziniera, Architekta y Geometry przysięgłego Rzeczypospolitey. [Tytuł w nagłówku prawej szpalty, w nagłówku lewej szpalty tytuł francuski:] Description du Catafalque de son Altesse Madame la Princesse Jabłonowska Palatine de Posnanie née Princesse Sanguszko, inventé par M. du Deffilles Ingenieur Architecte et Géometre juré de la République; traduite en Polonois par C. Gorski Prêtre des Ecoles Pieuses. B. m. i r. (Lwów?, 1767).
2382 Unterweisung / Ukazanie. [Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1521?, 1523?).
2381 Unterweisung / Ukazanie. Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, ok. 1523).
2380 Estienne Henri. Ane mervellous discours upon the lyfe, deides, and behaviours of Katherine de Medicis Quene mother wherein are displayed the meanes which scho hath practised to atteyne unto the usurping of the Kingdome of France, and to the bringing of the state of the same unto utter ruyne. Printed at Cracovv, 1576. Cracovv [recte: Edinburgh, printed by J. Ross], 1576.
2379 Bougeant Guillaume Hyacinthe. Le Saint Déniché Ou La Banqueroute Des Marchands De Miracles. Comédie. A Cracovie, Chez Jean le Sincère, Imprimeur Perpetuel. M. DCC. XXXII. Cracovie, chez Jean le Sincère [recte: Liège, imp. J. P. Gramme], 1732.
2378 Pieśń. Piesn Augustyná y Ambrożego, Biskupow swiętych, Te Deum laudamus po Polsku / Ná tę notę co w kosćiele spiewáią. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mateusz Siebeneicher, 1558).
2377 Glarean Heinrich. De VI. Arithmeticae Practicae Speciebus Henrici Glareani P L. Epitome. [De sex arithmeticae practicae speciebus epitome]. Cracoviae, In Officina Matthaei Siebeneycher. Anno M.D.LIIII. Kraków, druk. Mateusz Siebeneicher, 1554.
2376 Glarean Heinrich. De. VI. Arithmeticae Practicae Speciebus Henrici Glareani P. L. Epitome. [De sex arithmeticae practicae speciebus epitome]. Kraków, druk. Dziedzice Marka Szarfenbergera, 1554 (w kolofonie).
2375 Juan de Flores. Historya bárzo piękna y żáłosná o Equánuśie Krolu Skockim, ktorego wszyscy obywátele kráiow onych zwali spráwiedliwośćią, ktory iedyną corkę swą máiąc, nielutował iey potjm ná okrutną á srogą śmierć osadzić. Teras nowo z Włoskiego ięzyká ná Polski przełożoná. [Drzeworyt: Posłaniec wręcza list niewieście]. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Drukowano w Krákowie u Stánisłáwá Szárffenbergá. Roku, 1578. Kraków, druk. Stanisław Szarfenberg, 1578.
2374 Historia. [Historya Fortunatowa]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, ok. 1570).
2373 Informacja. Informacya w Spráwie Iaśnie Wielmożnych Ichmośćiow Panow Jabłonowskich Synow y Sukcessorow św. pám. Iaśnie Oświeconego Imći Pana Stanisława Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego z Miástem I: K: Mośći Gdáńskiem Podaná na Seymie Anni 1724. B. m., b. r. (1724).
2372 Broniec Andrzej. Dowod Winney Wdzięcznosci w Bogu Przewielebnemu Jmc: X. Stanisławowi Zdulskiemu Zgromadzenia Missyj Prefektowi Szkoł Łyskowskich Od Życzliwego Ucznia Okazany. B. m., b. r. (między 1775 a 1782).
2371 Alvarez Emmanuel. De Institutione Grammatica Libri Tres. [Liber Primus-Liber Tertius]. Calissii, 1681. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1681.
2370 Bogowie. Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).