Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2787 Confessio. Confessio brevis Armenorum. Wyznanie krótkie wiary ormieńskiej. B. m., b. r. (ok. 1650).
2788 Czepko Daniel. Gynaeceum Silesiacum Ligio-Bregense. Leipzig, druk. Johann Albrecht Mintzel, 1626.
2789 Czetwertyński Antoni Stanisław. Głos na sesyi sejmowej dnia 31 X 1791 miany w materii obierania kandydatów do magistratur rządowych, podług projektu [Michała] Czackiego, podczaszego koronnego. B. m., b. r. (1791).
2790 Dąbrowski Tomasz. Xenium Stanislao Mieszkowski. Dobromil, druk. Jan Szeliga, 1612.
2791 (Dłużewski Kazimierz). Augustale coronatae Themidis manubiis curiarum, honorum et armorum Casimiri Dłużewski in ipso Lublini Tribunalis Curiae ingressu exornatum. Zamość, Druk. Akademii Zamojskiej, (1715).
2792 (Fryderyk II, król pruski). Anegdoty czyli znamiona, charakter i przymioty Fryderyka II, króla pruskiego. [Cz. 2]. Wilno, druk. Akademicka, 1787.
2793 (Fryderyk II, król pruski). Anegdoty czyli znamiona, charakter i przymioty Fryderyka II, króla pruskiego. [Cz. 3]. Wilno, druk. Akademicka, 1787.
2794 Informacja (Krótka). Krótka informacya, jakim się sposobem ludzie wiejscy przy panującej ospie zachować mają. Kwidzyn, druk. Jan Jakub Kanter, (1769).
2795 (Karwowski Walenty). Krótkie wyrazy do księdza Walentego Karwowskiego d. 14 II r. 1788. B. m., b. r. (1788).
2796 (Kobielski Franciszek Antoni). Angelus orientis Sarmatici custos, Franciscus Kobielski, episcopus Camenecensis, eius provinciae ruinis triumphali praesuleae dignitatis aditu subveniens. Lwów, druk. Jezuitów, (1737).
2797 Riccioli Giovanni Battista. Apostata Copernicanus, sive novum examen systematis Copernicani ad mentem Joannis Bap[tistae] Riccioli, institutum. Brno, druk. Joseph Georg Trassler, 1790.
2798 Kossakowski Józef Kazimierz. Przymówienie się in turno na sesyi sejmowej dnia 27 I 1792 uczynione. B. m., b. r. (Warszawa, druk. Piotr Dufour, 1792).
2799 Kozubski Wojciech. Ecclesiasticorum beneficiorum succineta consideratio. Kraków, 1610.
2800 (Maria, Matka Boska). Królowa Korony Polskiej Przenajświętsza Maryja Panna [Modlitewnik]. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, (ok. 1731).
2801 Leonardelli Annibale. Panegyrici sacri. Venezia, druk. Giovanni Francesco Valuasense, 1700.
2802 Lewicki Gimnazy. Kazanie między oktawą uroczystej koronacyi Najświętszej Maryi Panny. Poczajów, druk. Bazylianów, (1775).
2803 (Lewicki Michał). Positiones ex universis disciplinis theologicis selectae, quas pro laurea doctoris theologiae obtinenda publice propugnandas suscepit Michael Lewicki. Lwów, druk. Gustaw Wilhelm Wichmann, (1799).
2804 Lexicum. Lexicum Latino-Polonum ex Nomenclatore Ioannis Murmelii, paucis in eo mutatis, plurimisque aliis vocabulis additis, concinnatum. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1770.
2805 Liebmann Franciszek Krzysztof. Propositiones geometricae ex Elementis Euclidis pro publico exercitationis actu expositae. B. m., b. r. (Kraków, druk. Uniwersytecka, 1769).
2806 Lipski Mikołaj. Odpusty wieczne modlącym się w każdy piątek. B. m., b. r. (1754).
2807 Litania. Litania o świętej Urszuli i jedenastu tysięcy pannach i męczenniczkach. B. m., b. r. (przed 1750).
2808 (Lubomirscy). Zachód śmiertelny Teofili Ludowiki Lubomirski i Aleksandra Dominika Lubomirskiego od Polskiej Prowincji Societatis Jesu przy umbrach pogrzebowych reprezentowany. B. m., b. r. (Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1723). (Wariant a).
2809 (Lubomirscy). Zachód śmiertelny Teofili Ludowiki Lubomirski i Aleksandra Dominika Lubomirskiego od Polskiej Prowincji Societatis Jesu przy umbrach pogrzebowych reprezentowany. B. m., b. r. (Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1723). (Wariant b).
2810 Lubomirski Antoni Benedykt Konstanty. Mowa przy złączeniu się z izbą senatorską. B. m., b. r. (1746).
2811 Łuczkiewicz Franciszek. Dignitas theologica seu primum sapientiae divinioris principium. Lublin, druk. Jezuitów, (1704).
2812 Łukaszewicz Józef. Mowa prezydenta miasta Starej Warszawy, na ostatniej obradzie publicznej, w przytomności magistratu i ludu zgromadzonego 3 IV 1792 miana. B. m., b. r. (Warszawa, druk. Piotr Dufour, 1792).
2813 Małachowski Antoni. Głos dnia 26 maii 1791 na sesyi sejmowej. B. m., b. r. (1791).
2814 (Małachowski Stanisław). Do Stanisława Małachowskiego w dzień imienin i obchodu rocznicy zapadłej Konstytucji na dniu 3-cim maja w r. 1791. B. m., b. r. (1792).
2815 Manifest. Manifest przeciw bezprawnemu i niesprawiedliwemu od praskiego spisku pro die 17 Januarii w Krakowie pod nieprzyjacielskiemi wojskami naznaczonemu aktowi. B. m., b. r. (1734). (Wydanie A).
2816 Manifest. Manifest przeciw bezprawnemu i niesprawiedliwemu od praskiego spisku pro die 17 Januarii w Krakowie pod nieprzyjacielskiemi wojskami naznaczonemu aktowi. B. m., b. r. (1734). (Wydanie B).