Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2684 Compendium. Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Majoris Poloniae Sub Auspiciis Illustrissimi et Reverendissimi Ludovici Riaucour Episcopi Ptolomaidae, Canonici Metropolitani Gnesnensis, Praesidentis. Illustrissimi Antonii Nałęcz in Małachowice Małachowski Capitanei Ostrołęcensis, Tribunalis Regni Mareschalci. Die 8va Octobris A. 1766. ex Originali Ordinatione per Judicium Terrestre Siradiense Depromptum. B. m., b. r. (1766)
2685 Bernard z Clairvaux, św. (Bernard Św. Thesselin z Clairvaux). Sposob Mądrego y Dobrego Zycia, Z Náukàmi zbáwiennie potrzebnymi y pożytecznemi, Z Kśiąg miodopłynnego Doktorá Clarae Vallis Opátá, ś. Bernata wyięty, A dla poćiechy Duchowney sczyrych y wiernych Zakonnikow, osobliwie Zakonnic, Z Láćinſkiego ná Polski prosty ięzyk, przez iednego Kármelitę [Michał Brokard Melecius] przełożony, y zá licencyą Stárszych, z przydátkiem Testamentu Sługi Bozey Wydâny. W Krakowie. W Drukárni Wdowy y Dźiedźicow Fránciszká Cezárego, I. K M. Typog. Roku Páńskiego, 1652. Kraków, druk. wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego, 1652.
2686 Calaminus Petrus, Marcellides Daniel. De Coena Domini Repetitio Doctrinae Ortodoxae. De Qua, Deo Volente, In Celeberrima Heidelbergensi Academia. Publicè disputabitur. Ad XII. Novemb. hora et loco consuetis. Praeside Petro Calamino D. & Professore ordinario. Respondente Daniele Marcellide Lubloviensi Scepusio. Heidelbergae. Typis Christophori Leonis. CIƆ IƆ XCVII. Heidelberg, druk. Christoph Löw, 1597.
2687 Wykład. [Wykład Snów Nocnych. Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Płanet i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa, a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu. Praktykowania.] B. m., b. r. (przed 1793?).
2688 Wykład. Wykład Snow Nocnych Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Planet, i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony. Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu Praktykowania. Przedrukowane. B. m., b. r. (po 1793?).
2689 Interpretatio. [Interpretatio somniorum to iest wykład nocnych snów dwornemu czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach, z siedmi Planet y dwunastu znaków Niebieskich; oraz z tablicą Astronomiczną, Regestrem należytym sporządzony.] B. m., b. r. (Toruń?, 1694?)
2690 Wykład. [Wykład Snów Nocnych. Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Płanet i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa, a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu. Praktykowania.] B. m., b. r. (przed 1793?).
2691 Kreisschreiben. Kreisschreiben Vom kais. koen. galizischen Landesgubernium. [W sprawie:] Dass von 1sten Maerz d. J. an der Lemberger Armenischen Kathedralkirche aus den bei den Armenischen Landkirchen bisher unter dem Titel Mons pius bestandenen Leihbanken ein oeffentliches Versatzamt errichtet werden wird. Iż od 1go Marca R. b. przy Lwowskim Ormiańskim Katedralnym Kosciele z owych przy Ormieńskich [sic] w Kraiu będących Kosciołach dotąd pod Imieniem Mons pius trwających Bankow publiczny zastawniczy Urząd ustanowiony zostanie [z datą: Lwów 17 I 1792]. B. m., b. r. (Lwów, 1792).