Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
553 Hooke Robert. Conamen ad motum Telluris probandum ex observationibus Astronomi Celeberrimi Roberti Hooke Regiae Societatis, apud Londinenses, Socii. Qvod e Sermone Anglicano in Latinum transtulit Gvilhelmus Nicolson, Collegii Reginalis, apud Oxonienses, Art. Bacc. Anno 1679 [rz.]. B. m., 1679.
1007 (Jan III Sobieski, król polski). Copia Schreibens Sr. Königl. Majest. in Pohlen an den Nuntium Apostolicum Herrn Palavicini, Worinnen enthalten wie Gott der Allmächtige bey einem scharffen Treffen die Christl. Waffen wider den Erbfeind Christl. Nahmens abermahls höchstglücklich gesegnet. Gegeben im Lager an der Donau gegen Gran über den 9. Octobr. 1683. Im Jahr 1683. B. m., 1683.
1064 Liebe (Die unbedachtsame). Die unbedachtsame Liebe zur Contribution entdecket von dem Warheitliebenden. Gedruckt 1696. B. m., 1696.
877 Untersuchung. Untersuchung eines pohlinschen Ritters betreffend den Brieff welchen der Frantzösis. Abgesandte der Abt von Poligniac im October des Jahrs 1696 an den Hochehrwürdigen Bischoff von Cujavien geschrieben: Worinnen er den Printzen von Conty zu der Wahl eines pohlnischen Königes recommendiret. Aus dem Lateinischen übersetzet. 1697. B. m., 1697.
1123 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico, possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbingâ constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
1124 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbinga constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
1142 Fuchs Paul von. Vorstellung des klahren und liquiden Rechtens krafft dessen Se. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg befugt seynd die Possession der Stadt Elbing als eines Deroselben durch ein ewiges Bündniss und beschwohrene Verheissung constituirten Unter-Pfandes nach mehr als Viertzig-Jähriger Gedult und Nachsehen endlich zu ergreiffen. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
978 Bericht (Eigentlicher). Eigentlicher Bericht in welchen Puncten der Friede zwischen der Cron Pohlen und der Ottomannischen Pforten bestanden und geschlossen worden. Im Jahr Christi 1699. B. m., 1699.
1990 Lubomirski Stanisław Herakliusz. De vanitate consiliorum, liber unus, in quo vanitas et veritas, Rerum Humanarum Politicis et Moralibus rationibus clarè demonstratur, et Dialogicè exhibetur. Autore Stanislao Lubomirski, Suprem. Regn. Polon. Mares. Anno 1700 [rz.]. B. m., 1700.
1624 Manni Giovanni Battista. Prawdy Powszechne abo Dowodne Nauki Chrzescianskiey Filozofii. Wybrane z Rozmyślánia Czworakiey Wieczności. Od Xiędza Iana Manni po Włosku wydane, a od X. Idziego Estrixa po Łáćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jesu Kápłánow. Teraz Oyczystym ięzykiem Od I.K.G.S.G.N. Do używania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy 1703. B. m., 1703.
1548 Dambrowski Józef (Dąbrowski). Wyprawa Duchowna w Drogę Szczęsliwey Wiecznośći Tak Kapłanom dla dyspozycyi chorych y na śmierć skazanych, iako tez samym chorym y zdrowym, przez rozne Akty a osobliwie przez Osmiodniową Rekollekcyą Łatwą y krotką na szczęśliwą smierć przygotowac się pragnącym ofiarowana. Roku ktorego się Bog szukac zbawienia ludzkiego na ten swiat wyprawił 1722. B. m., 1722.
1549 Dambrowski Józef (Dąbrowski). Zabawa zbawienna (współwyd.) zob. Dambrowski Józef (Wyprawa Duchowna 1722). B. m., 1722.
1583 Informacja na Jubileusz. Informacya na Jubileusz powszechny dwu-niedźielny, od oycá Swiętego Innocentego XIII Powszechnemu Kośćiołowi pozwolony. Roku Pańskiego 1722. B. m., 1722.
1033 Gespräche (Ausserordentliches). Ausserordentliches Gespräche im Reiche derer Todten zwischen zweyen allerdurchlauchtigsten Königinnen als nehmlich Ihro Majestät der Königin von Pohlen, und Churfürstin zu Sachsen, Christiana Eberhardina und Ihro Majestät der Königin von Dennemarck Louysa, darinnen beyder Allerdurchlauchtigster Personen höchst denckwürdiger Lebens-Lauff, und was dazu gehörig, auf eine angenehme Art beschrieben wird. Anno 1730 [rz.]. B. m., 1730.
1663 Praktyka gospodarska. Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730. B. m., 1730.
1553 Delicje niebieskie. Delicie niebieskie w honor Nayświętszey Troyce obfituiące. Z nabożnych modlitew, strzelistych áfektow, bogomyślnych kontemplácyi y przestrogámi zbáwiennemi do doskonáłośći żyćcia swiątobliwego zachęcaiące y ná dni tygodniowe rozłozone. Z Łáćinskiego ná Polskie przetłumaczone. Z dozwoleniem Zwierzchnośći. Roku Páńskiego 1733. B. m., 1733.
1895 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung von dem Betrübten Todes-Fall des Aller-Durchlauchtigsten, Grossmächtigsten Königs in Pohlen und Chur-Fürstens zu Sachsen. Friederici Augusti Höchstseel. Andenckens und dem in Warschau kostbar aufgerichteten Parade-Bette nebst einer Nachricht. Von Ihro Majestät Glorwürdigsten Leben. Anno 1733. B. m., 1733.
1898 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Anno 1733. im Monat Martio. B. m., 1733.
1901 August III, król polski. Sr. Königlichen Majestät von Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Universalien in Dero Königreich Pohlen und Gross-Hertzogthum Litthauen, auch hierzu gehörigen Provintzien, publicirt Anno 1733. d. B. m., 1733.
1666 Radliński Jakub Paweł. Oktawa Bozego Ciała, Na Cały Rok Rozporządzona; Albo Sposob Náwiedzenia Nayświętszego Sakramentu, ták przez Oktawę Bozego Ciała, iáko y przez cáły Rok Podany. Przez X. Iakuba Radlinskiego, Swiętey Teologii Doktorá, Kánoniká y Zakonniká Grobu Chrystusowego; Proboszczá Leżáyskiego. Na koniec Przydáią się Psalmy, y insze Duchowne zabáwy o Nayświętszym Sakramencie. Za Dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney Powtore Przedrukowany. Roku Pańskiego 1748. B. m., 1748.
1689 Tyszkowski Wenanty. Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych. B. m., 1750.
1584 Instrukcja jako jedwab robić. Instrukcya Iako Jedwab robić albo gotować. 1756. B. m., 1756.
2402 Discours. / Consilium de recuperanda pace Regni Poloniae. Discours Aux Grands De Pologne Sur la nécessité de bannir les Jésuites hors du Royaume, avec des Piéces relatives au même sujet, & des Notes qui confirment & éclaircissent les Faits. 1759. B. m., 1759.
1456 Glück (Glueck). Das wundersame Glück der Majestäten, eine Erzählung in patriotischen Gedanken. Aus dem Polnischen übersetzt. 1761. B. m., 1761.
2101 Mably Gabriel Bonnot de. Observations Sur Les Déclarations Des Cours De Vienne, De Pétersbourg Et De Berlin, Au Sujet Du Démembrement De La Pologne. B. m., 1773 (wydanie A, bez przypisów).
2301 Intrighi. Gli Intrighi Della Corte Di Vienna, Ossia Il Riposo Dei Generali Dell’ Austria In Conferenza Col Detronizzato Re Di Polonia / Dialogo Critico-Storico Tra I Generali Coburg, Clairfait, Dewins Ed Il Monarca Suddetto. Italia, M. D. CC. XCVI. B. m., 1796.
183 Confessio. Confessio oder bekentnus des Glaubens etlicher Fürsten unnd Stedte: Uberantwort Keyserlicher Mayestat: zu Augsburg Anno MDXXX. Sambt der Apologia. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1567).
2199 Sienieński Jakub? Votum Szlachcica Polskiego, Na Rokoszu Pro die 6 Aug: pod Sędomierzem Złożonym, Anno 1606. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1606),
2200 Postępek. Postępek Y Praktyka Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi ludzkiemu. W Ktorym Czart Pilnie instiguie przed Maiestatem niebieskim, iakoby opanował człowieka według swego zdania, aby miał przyczynę pogniewania nas z Panem a Stworzycielem naszym wiecznie. Przydano k temu Dialog o Sprawiedliwości świetskiey. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1619),
2197 Bibicki Stanislaus (pseud.). Rozmowa Kostery y Piianice Uczyniona, przez Stanislausa Bibickiego. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1621),