Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2503 (Jan III Sobieski). In Serenissimi Johannis III regis Poloniae nominis regii anagramma Carmen a. 1682 ipso die regis nostri natali dicato oblatum a D. M. S. E. R. D. S. E. C. P. Gdańsk, D. Fr. Rhete, [1682]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1682.
2504 Kaldenbach Krzysztof. Preussische Venus oder Hochzeitsgedicht dem Jacobo, Herzog in Liefland etc., mit Luise Charlotte, Markgräfin zu Brandenburg. Królewiec, J. Reussner, [po 9 X 1645]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1645.
2505 (Jakub Kettler, książę kurlandzki). Cartel etlicher ritterlicher Exercitien, so bei dem bevorseienden Fürst!. Beilager, den 11., 12. und 13. Octobr. zu Königsberg in Preussen gehalten werden sollen. [Królewiec], J. Reussner, 1645. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1645.
2506 Kirschbaum Venceslaus. Invictissimo Ferdinando III imperatori ignium in nuptiis Vladislai IV Poloniae regis et Caeciliae Renatae archiducis Austriae, exhibitorum Varsaviae die 16 Septembris a. 1637 typum... offert. [B. m., dr., 1637]. B. m., 1637.
2507 Klein Johann. Prothymia [gr.] qua semper fidele regibus suis Dantiscum hoc anagrammate emblematico: Sic Tundam adumbrata. [Gdańsk, Druk. Rhetów], 1657. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1657.
2508 Königk Valentinus (Koenigk). Panegyrious honori principis Friderici in Livonia ducis. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2509 Kojałowicz-Wijuk Piotr. Calvaria Samogitiae ab Georgio Tyszkiewicz episcopo Samogitiae etc. erecta, a devoto spectatore descripta a. 1648. Wilno, druk. Akademicka, [1648]. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1648.
2510 Kojałowicz-Wijuk Piotr. Kalwaria Żmudzka od Jerzego Tyszkiewicza, biskupa żmudzkiego, nominata wileńskiego etc. wystawiona. Z łacińskiego wierszem polskim przez nabożnego pielgrzyma opisana. Wilno, druk. Akademicka, 1649. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1649.
2511 (Kos Jan). Insulae fortunatae in virtutum honorumque campis Joannis Kos Culmensis palatinatus dignitati patefactae. [Oliwa, druk. Cystersów?,] 1688. B. m. (Oliwa, druk. Cystersów?), 1688.
2512 Korsak Jan, SJ. Kwadragezyma dusze czyscowe posilająca albo według liczby dni postu Wielkiego 46. sposobow do poratowania dusz czyscowych służących niegdyś od rożnych autorów rożnemi językami; teraz zaś dla większego pożytku, oyczystym językiem, przez Jednego Kapłana Soc. Jesu wydanych, Czasu postu Wielkiego Roku, á roku 1757. Potrzecie przedrukowanych. W Wilnie w drukarni J. K. M. Akademickiej S. J. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757.
2513 Krämer Daniel (Kramer Daniel). Alcon, ecloga gratulatoria in honorem Sigismundi Poloniae regis electi. Gdańsk, J. Rhode, 1587. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1587.
2514 Krebsin Anna Maria. Da der Herr Augustus II. seinen in der Hauptstadt Dantzig Einzug den 18. Martii a. 1698 hielt, hat unter vielen andern gelahrter Männern zu Fuss zu fallen sich unterstanden... Gdańsk, J. Z. Stolle, [1698]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, (1698).
2515 Kriechpaum Ignatius. Oesterreichischer Tugend-Spiegel, das ist kurze Lebens-Verfassung der Frau Eleonora Maria Josepha, weiland Königin in Polen etc. Wrocław, nakł. J. Seidela, 1698. Wrocław, nakł. Jerzy Seidel, 1698.
2516 Kuczewski Jan. Capella Annunciatae Deiparae Virgini in ecclesia collegiata Zamoscensi ab Nicolao a Przytyk Podlodowski vexillifero terrae Dobrinensis, etc. altari, imagine celebri, dicata, exornata. Zamość, A. Jastrzębski, 1654. Zamość, Andrzej Jastrzębski w druk. Akademickiej, 1654.
2517 (Wydżga Jan Stefan). Lacon Prutenus Poloniarum regis legato Gedani venerabundum offerens salve. Gdańsk, S. Reiniger, 1676. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1676.
2518 Lengnich Gotfryd. Augusti II regis Poloniarum laudatio. Accedit programma et dedicatio ad senatum Gedanensem. Leipzig, J. Chr. Langenheim, 1733. Leipzig, druk. Johann Christian Langenheim, 1733.
2519 Linde Lucas von der. Musa hospitalis, qua Poloniae ac Sueciae rex, Joannes Casimirus humillime exceptus est cum sua praesentia Lindanas praeconsulares aedes beare dignaretur a. 1656. Gdańsk, F. Chr. Rhete, [1656]. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1656.
2520 Lith Tido Henricus. [Zaproszenie na orację z okazji imienin Jana III Sobieskiego, wygłoszoną na uniwersytecie we Frankfurcie n/O. przez Krzysztofa Marquarda z Elbląga w dniu 24 VI 1683. Frankfurt a.d. Oder, b. dr., 1683]. B. m., b. r. (Frankfurt a. O, 1683).
2521 (Łoś Władysław). Inclytum honoris decus a prospere inaugurato domini Wladislai de Krzywonoga Łoś, palatini Pomeraniae etc. in fasces ascensu a Conventu Poplinensi S. O. C. dedicatum. Gdańsk, D. Fr Rhete, [1684]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1684).
2522 Ludvich Johannes Elias. Auspicatissimus domini Vladislai de Krzywonoga Łoś, palatini Pomeraniae etc. capitanei palatinaris enthronismus inter Pomeraniae et Prussiae applausuum apparatus et laetitiam adornatus. Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1684. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1684.
2523 Maukisch Johannes. Mnemosynae tabula Reipublicae Gedanensis proceribus in novello viridario, novis aedibus a. 1659 exornato et fenestris pellucidis illustrato. [Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1660]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1660).
2524 Maukisch Johannes. Pastorius Joachimus. Dies boni nuncii, dies an Mercurii, quo Joannes Casimirus, rex Poloniae, Gedanum a. 1656 fuit ingressus. Gdańsk, F. Chr. Rhete, [1657]. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, (1657).
2525 Mochinger Joannes. De litterarum ac musarum patronorum, fautorum amicorumque nomine, ornamentis, exemplo, sub Maecenatis prisci descriptione, verba facturum Gregorium Barckmannum Gedanensem, ut a. 1645, ad diem 20 April, audiatur exhibeo rogoque... [Gdańsk, A. Hünefeld, przed 20 IV 1645]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1645).
2526 Moeresius Johannes Georgius. Sarmatiae cordolium ex praematuro obitu principis Sigismundi Casimiri, Vladislai IV Pol. regis, filioli, 4. Id. Aug. 1647 denati, ortum. Gdańsk, dziedzice J. Rhetego, [1647]. Gdańsk, druk. dziedziców Jerzego Rhetego, (1647).
2527 Moeresius Samuel. Anagrammata in regis Poloniae Joannis III coronationem, celebratam a. 1676 die 2 Febr. Gdańsk, Sz. Reiniger, [1676]. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1676.
2528 Naeranus Samuel. Serenissimo principi Vladislao Sigismundo, Poloniae electo regi, anagramma. Gdańsk, J. Rhete, 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete, 1632.
2529 Pastorius Joachimus. Ad episcopum Luceoriensem et Regni cancellarium magnum omen pacis ex nomine Nicolaus in Prasmov Prasmovius, anagrammatice... [B. m., dr., 1660]. B. m., b. r. (1660).
2530 Pastorius Joachimus. Ad serenissimum principem Joannem Casimirum, regem Poloniae etc., cum Prussiam suam et in ea Gedanum cum regina coniuge ingressus esset, epigramma. Gdańsk, wdowa J. Rhete, 1651. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete II, 1651.
2531 Pastorius Joachimus. Ad Mariam Casimiram reginam Poloniae etc., cum 20 Augusti a. 1676 comitantibus regis legatis urbem Gedanensem ingrederetur. [Gdańsk, druk. Rhetów, 1676]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1676).
2532 Pastorius Joachimus. Ad principem Stephanum Wydżga, episcopum Varmiensem cum procancellarius Regni creatus esset. [Gdańsk, druk. Rhetów, 1676]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1676).