Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1538 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczone Y po dźieśiąty raz do Druku podane. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1727. Poznań, druk. Jezuitów, 1727.
1539 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. Z Francuskiego Języka na Polski Przetłumaczone y do Przedrukowania Podane. Cum Permissu Superiorum. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu. Roku P. 1741. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
1540 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. z Francuskiego Języka ná Polski Przetłumaczone, Podane Trzeci raz do Druku. Z Pozwoleniem Stárszych. Z Przydátkiem Krotkiey Informácyi o Rozmyślaniu álbo Modlitwie wnętrzney. W Sandomierzu, w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1748. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.
1429 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
2379 Bougeant Guillaume Hyacinthe. Le Saint Déniché Ou La Banqueroute Des Marchands De Miracles. Comédie. A Cracovie, Chez Jean le Sincère, Imprimeur Perpetuel. M. DCC. XXXII. Cracovie, chez Jean le Sincère [recte: Liège, imp. J. P. Gramme], 1732.
1537 Boudon Henri Marie. Bog á nic innego. Albo Złoty związek Dusz nábożnych uczyniony ná to, Aby przy Bogu tylko, y iego sámego Boskich interesach szczegulnie stáwáły. Napisany po Francusku; ná rożne ięzyki od rożnych, á teraz ná Polski przełożony. Przez W. X. Woyciechá Tylkowskiego Soc. Iesu Theologa. W Drukárni Krola Iego Mosci Collegium Poznanskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1686. Poznań, druk. Jezuitów, 1686.
386 Botsack Johann, Terruhn Andreas. Disputatio de traditionibus Pontificiis, quam [...] sub praesidio [...] proponit Andreas Terruhn, Gartzensis Pomeranus [...] ad d. 23. Maji [...]. Dantisci, ex off. Georgi Rheti 1635. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1635.
387 Botsack Johann, Falck Michael. Disputatio theologica, arduae illius, magnique momenti controversiae De religiosa carnis Christi cum logo [gr.] adoratione ventilationem continens. Quam praeside [...] defendere conabitur Michael Falckius, Gedanensis Borussus [...] ad diem 4. Octobris [...]. Gedani, Typis Georgij Rhetij 1640 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1640.
380 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Anteambulo epistolicus, praemissus suo reformato pseudaugustano, quem suo tempore opponet reformato augustano nuper a D. Georgio Pauli, etc. evulgato [...]. Gedani, sumpt. et lit. Georgii Rhetii 1637 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1637.
381 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Anti Streso, sive Dioptra pacis et criminis haereseos, qua Caspari Stresonis Anhaltini responsio, appellationi innocentiae Lutheranae opposita resolvitur [...] IV disputationibus, in Gymnasio Gedanensi adornata autore [...]. Gedani, Typis ac sumpt. Georgii Rhetii, 1634 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
382 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Apostolischer Grund und Mund S. Petri. I. Epist. III.Cap. vers.16. Von der Beschaffenheit und Art der Christlichen Bekäntnis der Lehr und Nahmens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi auffgedecket und erkläret aus Heil. Göttlicher Schrifft Alten und Neuen theologischen Scribenten, Exempeln und Praxei der Christgläubigen zu alien Zeiten [...]. Gedruckt im Jahr 1661. B. m., 1661.
383 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Appellatio innocentiae Lutheranae, ad tribunal veritatis; In causa haereseos, eidem nuper a D. Gulielmo Amesio, P. P. Academiae Franeckeranae etc. impactae: praeside [...] respondente [...] Friderico Weltscheck [...] ad d. XIIL Octobr [...] MDCXXXIII. Secundum edita, ut, huius ad Gasp. Stresonis responsionem Lugduni Batavorum editam hoc anno [...] evidentior reddatur. Gedani, Sumpt. Georgii Rheti 1634 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
384 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). De lege et mandatis Domini Quaestionum Theologicarum illustrium septenarius, loco solennis disquisitionis propositus in Gymnasio Regiae urbis Gedani praeside [...] respondente Nicolao Froboesio, jurisprudentiae studioso et theologiae cultore. Dantisci, typis Rhetianis 1631 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
385 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Defensio Antistresonis opposita Caspari Stresonis Apologiae [...]. Gedani, sumptibus autoris excusa, typis Georgii Rhetii 1635 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1635.
388 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Dux vitae natus Jesus. In cuius nomine Breves positiones de hac propositione: Caro Christi est vivifica; per thesin et porismata, vice disputationis extraordinariae [...] praeses [...] et Nicolaus Scribonius [...] examini publico subiciunt, ad diem Decemb. [...] 1631. [Gedani] Georgi Rheti literis [1631]. B. m. (Gdańsk), druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
391 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Promptuarium allegoriarum sacrarum, praecipua fidei christianae capita illustrantium [...] jam septimo recusum [...]. Francofurti ad M. Typis et imp. B. C. Wustii 1678 [rz.]. Frankfurt a. M., druk. Balthasar Christoph Wust st., 1678.
392 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Stella lucida matutina Christus Jesus oder Christus Jesus der helle Morgen-Stern: Bey hoch-ansehnlicher Beerdigung und Begleit des [...] Sigismundi Guldenstern, Castellanus auff Dantzig, Starosta auff Stum [...] welcher den 30. Junii 1666 [...] entschlaffen. Dantzig, Dav. Fried. Rhete 1666 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1666.
1912 Borck Michael. Information wegen der Bürger Zulage in Dantzigk. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1637?).
1937 Boquoit Jean Albert d’Archambaud. Reflexions en forme de preparation pour l’election d’un roy veritablement homme de bien. Lettre en maniere de vers libres d’un noble Polonnois a ses Confreres Ce 12. Avril. 1733. Vorbereitende Betrachtungen zu der Wahl eines Warhafftig frommen Königes, in einem Poetischen Schreiben eines Polnischen von Adel an seine Mit-Brüder. De dato 12. April. 1733. B. m., b. r. (1733).
379 Bönning Jacobus Philippus. Divina Zoopoiia [gr.], die Göttliche Lebendigmachung, nach der unfehlbahren Versicherung, der glücklichen Erlangung, der nützlichen Geniessung mit klaren Sprüchen [...] Exempeln [...] Gleichnissen der H. Schrifft aus dem Buch des geduldigen Jobs, am 19. Cap.v.25/26 vorgestellet [...]. Elbing. gedr. von Achatz Corellen 1681. 24. Oct. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1681.
1705 (Bonawentura św.). Patron Osobliwy Matron Ciężarnych. Albo Nabozenstwo Do Swiętego Bonawentury Kośćioła Swiętego Rzymskiego Kárdynałá y Doktorá: Biskupá Albańskiego, Zakonu Swiętego Fránćiszká Bráći Mnieyszych Konwentuałow. Przez iednego tegoż Zakonu Oyca ku czći y chwale iego Złozone. A teraz Za dozwoleniem starszych Do Druku podane. W Drukarni Colleg. Kaliskiego Soc. Jesu, Anno Domini 1727. Kalisz, druk. Jezuitów, 1727.
2225 (Bonawentura św.). Immortale Virtutis & Sapientiae Argumentum Jn Mariano Seraphico Doctore Divo Bonaventura Jn Ecclesia AA. RR. PP. Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Ab Uno e Societate Jesu, Oratoria Panegyri Repraesentatum. Posnaniae, Anno 1687. Superiorum permissu Typis Academicis Societ: Iesu,
1536 Bonawentura św. (Bonaventura s.). Lekarstwo duchowne Ná zárazę powietrzną, y inne iákiekolwiek przygody, złożone z pięć Psałmow o Nayświętszey Pannie Maryi, Wyięte z Psałterza S. Bonawentury z przydatkiem rożnych modlitew Do Pana Jezusa Y Nayświętszey Panny Maryi Y do rożnych Swiętych zebrane, á dla wygody Chrześciańskiey Duszy przedrukowane. W Sandomierzu, R. P. 1745. Sandomierz, (druk. Jezuitów), 1745.
38 Bonawentura św. (Bonaventura s.). [Psałterz Najświętszej Panny Maryi]. B. m., b. r. (ok. 1640).
59 Bonawentura św. (Bonaventura s.). Psalterium Beatissimae, semperque Immaculatae Virginis Mariae, a Divo Bonaventura editum. Cum licentia superiorum. Nissae, Typis Josephi Schlögel, Civit. Typogr. Anno 1725 [rz.]. Nysa, druk. Joseph Schlögel, 1725.
1772 Bonawentura św. (Bonaventura s.). Psałterz Naświetszey P. Mariey. S. Bonawentury, Zakonu Mnieyszych, S. Kośćioła Rzymskie[go] Kardynała, Biskupa Albaneńskiego, zacnego Doktora Kośćielnego. Z dozwoleniem Starszych. W Krakowie, w Drukarni Maćieia Andrzeiowczyka, R. P. 1628. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1628.
2370 Bogowie. Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).
895 Bogi (Weselne). Weselne Bogi przy akcie swiętym małżenskym Jego Mości Pana Carola Ramseia y Jey Mości Panny Reginy Hornowey przy myłych godowych applausach wystawione. Elbląg, 28 Febr. 1651. Elbląg, (druk. Achacy Korel st.?), 1651.
378 Boehm Martinus. Exodus Hamelensis. Qvam auxiliante D.T.O.M. sub praesidio M. Martini Böhm, Gymn. Thorun. Prof. Publ. Praeceptoris sui ac Patroni omni observantiae cultu ad cineres usque devenerandi in Auditorio maximo A.O.R. 1687 [rz.] d. [31] Julii horis consvetis defendit Auctor et Respondens Martinus Bertleffius Sax-Transylv. Thorunii impr. Christianus Bekk [1687]. Toruń, druk. Chrystian Beck, (1687).
2241 Boczyłowicz Jakub. Wymowny Polityk Dowćipnemu się teráźnieyszego Wieku Geniuszowi Przy Politycznych Dyskursach, Historyach, Oraz: w Weselnych Y Pogrzebowych Mowach: pracy Jakuba Boczyłowicza Accomoduiącey. Teraz świeżo powtore z przydániem Dyscursow Politycznych &c. do Druku podány. w Warszawie, Nákłádem Károlá Ferdynándá Schreibera Roku 1683. Warszawa, nakł. Karol Ferdynand Schreiber, 1683.