Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2061 Weber Michael. Ad Amplissimum Senatum Gedanensem, Faventissimum Musarum Dei Phoebum. Oratio Petitoria Michaelis Werberi, S. Ministerii Candidati, pro Favore Emerendo, Officioque Ecclesiastico apud Wonnebergenses Consequendo. Anno Domini 1666 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete), 1664.
893 Wegner Henning. Cum bono Deo. De bonorum collatione. Disputatio juridica. Quam sub praesidio [...] publice discutiendam proponit Petrus Weger, Regiom. Boruss. [...] ad diem 17. Regiomonti, Excusa per Joh. Fabricium 1622. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1622.
1884 Weichardt Teodor Toamsz. Wiadomość o damach zabawna i pożyteczna z Różnych Autorów. w Grodnie w Drukarni J.K. Mości, Roku 1784. Grodno, druk. Jego Królewskiej Mości, 1784.
310 (Weidner Joannes, Glaser Alexander, Stübner Ambrosius). Christlich und notwendig erinnerung aus Gottes wort, wes sich die Christen in diesen geferlichen Sterbens leufften vorhalten solle, gestellet, an die Christliche Gemein zu Dantzigk. Gedruckt zu Dantzigk, durch Jacobum Rhodum. Anno 1564 [rz.]. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1564.
740 (Weiher Joannis). Pentathlum piis manibus Illustrissimi Domini, D. Joannis Weiher. Palatini Culmensis, Pucensis, Czluchoviensis, Radzinensis, Sobovicensis, etc, etc, Capitanei. Quem civem in Pace Sanctissimum [...] Inscriptum et Illustri Domino D. Nicoiao Weiher Radzinensi, etc. capitaneo. Filio Moerenti consecratum. A Nobili Juventute Collegis Posnaniensis Societatis Jesu. Posnaniae, In Offic. Joannis Wolrabi 1626. Poznań, druk. Jan Wolrab mł., 1626.
1416 Weiss Paul. Leich und Ehrenpredigt der durchlauchtigen, Hochgebornen Fürstin und Frawen, Frawen Maria Leonora, Gebornen Hertzogin zu Jülich, Clewe und Bergen, Gräffin zur Marck, und Ravensburg, etc. vermähleten Marggräfin zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pomern, der Cassuben und Wenden Hertzogin, etc. Burggräffin zu Nürnberg, und Fürstin zu Rugen, etc. Welche im Jahr Christi 1608. den 22. May, folgende Nacht fast vmb 2. Uhr, aus diesem sterblichen Leben in das ewige Himliche Leben abgefodert ist, und dieses 1609. Jahrs den 17. Julij die Fürstliche Leichen die Thumkirche gebracht, und in das Fürstliche Begrebnis ist gesetzt worden. Gehalten Durch. Paulum Weiss D. Fürstlichen Preussischen Hofft predigern, und primarium Theologiae Professorem. Gedruckt zu Königsberg Typis Osterberg: A 1609. Królewiec, druk. wdowy i dziedziców Jerzego Osterbergera, 1609.
894 Weiss Simon. Drey Passions Predigten von der Seite-Wunde unsers Herren Jesu Christi welche Ihm am Kreutze mit dem Speer durch den römischen Krigsknecht nach seinem Tode gestochen worden. Nach Anleitung der Worte des Evangelisten Johannis Cap. 19. vers. 34. Der Krigsknechte einer öffnet [...[ In der Fasten-Zeit im Jahr Christi 1673. zu S. Marien gehalten und jetzo in den Druk gegeben von [...]. Thorn, Gedr. von Jon. Cöpselio, Gymn. Buchh. Toruń, druk. Jan Coepsel, (1673).
311 Wels Andreas (Welsius Andreas). Carmen de beneficiis Spiritus Sancti, cui aliud additur de collatione Christi cum rosa, Scriptum à M. Andrea Welsio. Excusum Dantisci à Iacobo Rhodo, Anno 1582 [rz.]. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1582.
2062 (Wend Georg). Seiner Königl. Majestät zu Polen Augusti II. Verwandnüs mit Ihro DDD Durchl. denen vier Weltlichen Churfürsten des H. Röm. Reichs. B. m., b. r. (1698).
2111 Wernick Gotthilf. Schreiben an das Publicum zu Dantzig. Erster Brief – Sechszehnter Brief. B. m., b. r. (Gdańsk, 1761).
2187 Węzeł. Węzeł Miłosci Boskiey w Pasie Rzemiennym Nayświętszey Maryi Panny Dusze ludzkie z Bogiem krępujący. A Iasnie Wielmoznemu Stanisławowi na Złotym Potoku Potockiemu Wojewodzie Kiiowskiemu y Iasnie Wielmozney Helenie z Zamoyskich Potockiey Woiewodzinie Kiiowskiey, Od Obowiązanego wielą Dobrodzieystwami Konwentu Załozieckiego W. O. Augustynia: Ofiarowany Roku. Ktorego Syn Boski Hipostatycznie z naturą ludzką zkrępowany, z iedyney miłości, Swiat z Więzow Czartowskich na złotą Synow swiatłości wolność wyprowadził; we Lwowie w drukarni SS. Troycy 1755. Lwów, Druk. Bractwa św. Trójcy, 1755.
2237 Widawski Wężyk Piotr. O pchle, maluczkim ptaszku, elegija, to jest Wirsz z Owidyjusza łacińskiego na polskie przełożony, a teraz po drugi raz, z przydaniem rozmowy Wenery ze pchłą i z lekarstwem na pchły, wydany. B. m., b. r. (Kraków?, po 1603?).
1515 Widnicki Józef. Felicitas è Periculis. Oratio Academica Die D. Josepho Sacra Coram Illustrissimo ac Excellentissimo S.R.I. Comite Capitaneo Regio Regimine, ac Directorie Inclitiq; Ducatus Lignicensis Proceribus in Academica Regia Josephina ab Illustrissimo Domino Domino Comite Josepho Vidnicky Polono ex Palatinatu Russiae publicè habita anno 1737. Lignicii imprimebat Theophilus Ehrenfrid Waetzoldus. Legnica, druk. Theophil Ehrenfried Wätzold, (1737).
1692 Wieczorkowski Michał Ignacy. Słonce ná dziesiąciu liniiách, albo Nabozenstwo 10. Poniedziałkow do s. patryarchy Ignacego Lojole, fundatora zakonu Soc. Jesu Patrona wszytkim prawie stanom miłego, zwłaszcza rycerstwu, dworzanom, studentom, matkom, pannom, wdowom, sierotom, kapłanom, zakonnikom, etc. Z rożnych dáwnych nábożeństw y Zywotow SS. y z Historyi Zákonney zebráne, y ná 10. części podzielone. Ná pamiątkę y podziękowánie P. Bogu zá 10. pierwszych Oycow na ktorych się Zákon Societatis Iesu ufundował. Tákże ná podziękowánie P. Bogu zá potwierdzone oa [sic, winno być: od] kościołá Bożego Konstytucye Zákonu Soc. Jesu ktore S. Ignácy ná 10. części podzielił. A oraz ná uproszenie sobie y innych przez przyczynę S. Jgnacego, wszytkich potrzeb, náprzod do Zbawienia dusze należących; á potym y doczesnych wedle prywatney káżdego Intencyi. Za pozwoleniem Starszych na większą P. Boga chwałę. Do druku podane przez X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego Soc. Iesu. w Drukarni Kollegium Lwowskiego Societatis Jesu Roku Panskiego 1715. Lwów, druk. Jezuitów, 1715.
2063 Wiel Christian Balthasar. Wohlgemeinte Nachricht von der in hiesiger Stadt Thorn bey Beschluss des Monaths Augusti in dem Siebenzehenden hundert und achten Jahre angefangenen und biss in den Monath Januarium folgenden Jahres beständig angehaltenen Seuche der Pestilentz […] von Christian Balthaser Wiel D. Thorn Druckts Johann Ludwig Nicolai, E.E.E. Rahts und Gymnasii Buchdrucker. Toruń, druk. Jan Ludwik Nicolai, b. r. (1709).
2064 (Wielopolski Jan). Heroicum ad Ilustrissimum Dominum, D. Ioannem Wielopolski, Regni Poloniae Dapiferum Supremum, Gubernatorem Biecensem etc. Nuptias, cum Illustrissima Virgine Christina Constantia Komorovia, Propridie Trium Regum Anno 1665 [rz.]. […] Varsaviae, Typis Elertianis. Warszawa, druk. wdowy Piotra Elerta, (1665).
152 Wieniawski Ignacy. Ignacy Wieniawski Kommendant Miasta Krakowa do Obywatelow Mieszkańcow tego Miasta. B. m., b. r. (1794).
896 Wigand Jan (Wigand Johann). Corpusculum doctrinae sanctae pro Ecclesijs et Scholis in Episcopatu Pomezaniensi. Per D. Johannem Wigandum Episcopum Pomezaniensem. Regiomonti in Offic. Georgij Osterbergeri 1602. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1602.
312 Wigand Johann (Wigand Joannes). De abstracto theologico methodus [1]. 2. Collatio de nova controversia. 3. Synodus Prutenica de hac re. 4. Causae cur locutiones et doctrinae (quaedam in tertia parte Assertionis D. Heshusij contra Exegesin sacramentariam) etc. sint scandalosae et falsae per se. Per Johannem Wigandum ep. Pomezaniensem collecta. Regiomonti Borussiae, typis Georgij Osterbergeri. Anno 1578. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1578.
313 Wigand Johann (Wigand Joannes). De alce vera historia. Per D. Johannem Wigandum, episcopum Pomezaniensem collecta. Regiomonti Bor., typ. Georgii Osterbergeri, 1582. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1582.
314 Wigand Johann (Wigand Joannes). De coena Domini propositiones. De quibus disputabitur in Academia Regiomontana [...] 13 Augusti [1574] [...]. Regiomonti Bor., Typis haeredum Johannis Daubmanni. Anno 1574. Królewiec, druk. dziedziców Jana Daubmanna, 1574.
315 Wigand Johann (Wigand Joannes). De heroibus doctrina succincta. Regiomonti Bor., typis Georgij Osterbergeri, 1577. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
316 Wigand Johann (Wigand Joannes). In Esaiam prophetam explicationes breves. Erphordiae, Esaias Mechler excud. 1581 [rz.]. Erfurt, druk. Esaias Mechler, 1581.
317 Wigand Johann (Wigand Joannes). Quaestio de dieto Pauli Coloss. II. Videte, ne quis vos depraedetur per Philosophiam et Responsio per [...] Recitata in Academia Regiomontana, in publica Magistrorum promotione 22 Martij, Anno 1575. Regiomonti, typis haeredum Johannis Daubmanni. Impensis Christophori Hoffmanni 1575. Królewiec, druk. dziedziców Jana Daubmanna, 1575.
949 (Wilgeforta św., Erazm św.). Korona Chwały Czyli Nabożeństwo do Swiętey Wilgeforty z przydatkiem nabożeństwa do S. Erazma […] do Druku Podana […] 1756 Dnia 24 Stycznia. We Lwowie w Drukarni Iana Filipowicza. Lwów, druk. Jan Filipowicz, 1756.
856 (Wilhelm Chrystian, margrabia brandenburski). Speculum Veritatis unser [...] Christian Wilhelm, Marggraven zu Brandenburg in Preussen zu Stettin, Pommern [...] In welchem der historische und gründeliche Verlauff auch Christliche [...] Motiven und Ursachen verfasset, so [...] der Lutherischen Religion [...] zu valediciren und [...] zu der Römischen Catholischen Kirchen zutreten [...]. [Pars 1-4]. Erstlich gedruckt zu Wien [...] Jetzo zu Braunsberg 1641 [...] in Verleg. Caspar Weingartner. Braniewo, druk. Kasper Weingärtner, 1641.
897 (Wilkau Christoph). Ehren-Gedächtnüss Herrn Johann-Bartholomaei Crügers Medicinae Licentiati und Profes.-Publ. als dessen Leiche den 5 Novemb. Anno 1638 Christlich zur Erden bestätiget ward. Königsberg, bey Segebaden Erben (1638). Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, (1638).
898 Willich Christlieb Joachim, Bugges Lorenz. Verdächtiger Zug Gottes das ist Rechtmässiger und billiger Zweifel ob der wahre Gott M. Laurentium Bugges zur papistischen Kirchen gezogen ? Womit zugleich die satirische Schimpff-Schrifft. Lateinischer Brieff und deutsches Carmen, womit genannter Bugges der Evangelisch-Lutherischen Kirchen einen Fleck und denen Predigern einen Kleck anhängen wollen gebührend beantwortet wird [...] vorgestellet von Christlieb Joachim Willich Evangel. Deutsch und Polnischen Predigern in Bütow [...]. Stargard, Druckts Joh. Nicol. Ernst 1692. Stargard, druk. Johann Nicolaus Ernst, 1692.
318 Willich Jodocus st. (Willichius Jodocus). Dispositio in epistolas et euangelia cunctarum totius anni feriarum iuxta cum familiari explanatione. Accessit et vocum et rerum memorabilium index copiosus. Adiectae sunt et graecarum quarundam uocum expositiones, ne quid rudioribus adolescentibus in lectionis cursu sit impedimento. Epistola dedicatoria Eustathio a Slifen. Tomus posterior. Francofurti ad Viadrum in officina Ioannis Eichom, Anno 1549 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Johann Eichorn st., 1549.
319 Willich Jodocus st. (Willichius Jodocus). Dispositio in evangelia dominicalia omnibus declamatoribus, tam Ecclesiasticis quàm Scholasticis utilissima, Jodoco Vuillichio autore. Cum indice diligentissimo. Basileae (apud Bartholomeum Westhemerum) Praefatio Detricho a Schulenburg, Idibus Marcijs 1542. Bazylea, druk. Bartholomäus Westheimer, 1542.