Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
1429 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
1574 Goldonowski Andrzej. Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
1529 Sposób (Nabożny). Nabozny sposob Rozanego Wiąnka [sic] Naswiętszey P. Maryey, Ktory się zwykł chorami odprawiać przez Bracia y Siostry Rożanca Swiętego, w Rzymie naprżod wznowiony, Potym po wszytkim Chrześćiáństwie przy Kośćiołách Bráciey Zakonu Káznodz. Dominiká S. roszerzony [sic]. W Poznaniu, W drukárni X. Woyciechá Láktánskiego, R. 1687. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1687.
1628 (Maria, Matka Boska). Marya Imie [sic] Naslodsze Przenaswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łask y poćiech Morze, w Bráctwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w kośćiele Kátedrálnym Wilenskim z władze y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey żáłożonym. A od I.W.X. Mikołáiá Stephaná Pácá, Biskupá Wilenskiego ufundowanym wylewaiące. w Poznaniu, w Druk. X. Woyciechá Láktánskiego, 1689. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1689.
1604 Koribski Stanisław. Officium abo godzinki o Duchu Swiętym dla bráctwá ubogich P. Chrystusowych, y inszych nabożnych. Przy kościele farskim Ponieckim pod tytułem Narodzenia Pánny Naświętszey zdawná fundowanego y postánowionego. Znowu, od stolice swiętey apostolskiey przywileiámi, y odpusty wielkimi nádánego, y potwierdzonego. Zá stárániem X. Stanisława Koribskiego altáristy tegoż bráctwá. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. W Drukárni Woyćiecha Regulusá Roku Páńskiego 1639. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1639.
2338 Siebeneicherowa Anna. Rozmyślania Męki niewinney Iezusa Chrystusa Pana naszego z modlitwami. Potym Rozany wianek naśw. Panny Mariej. Przydatne są modlitwy przy Mszy świętej do Kommuniey, y Litanie. Poznan, u Woyćiecha Regulusa, 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1505 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1530 Androzzi Fulvio. Scieszka poboznego chrzescianina, z Włoskich scriptow kápłaná iednego Societatis Iesu. Przekładánia X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach popráwiona. W Poznaniu, W Drukárni Woyciecha Regulusa, R. P. 1648. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1648.
1455 Gdowski Zygmunt. Praxis Confessionalis breuissima Iussu Illustrissimi et Rev: Dn. Principis D. Ernesti Archiepiscopi Pragensis Legati Nati, etc. etc. Edita A. Fr: Sigismundo Gdovsky Carmelita S. Th. Magistro. In gratiam tam Confessariorum (maxime Curatorum) quam paenitentium, in Archidioecesi Pragensi, existentium. Adiunctu Catalogo omnium excommunicationum, altera suspensionum, Appendice item omnium Interdictorum, et Irregularitatum. Pragae in Antiqua Urbe, Typis Pauli Sessij, Typographi Archiepiscopalis. Anno 1625 [rz.]. Praha, druk. Pavel Sessius, 1625.
931 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała Na Całą Oktawę Teyze Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societatis Jesu Teologa Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone, Do Druku Podane w Przemyslu w Drukarni Antoniego Matyaszowskiego B. T. OO. Roku 1789. Przemyśl, druk. Antoni Matyaszowski, 1789.
2109 (Uroczystość). Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
1771 Crasset Jean. Uwagi Chrześcianskie […] Na Święta Uroczystsze Całego Roku […] dane, przez X. Jana Crasset […]. W Przemyślu w Drukarni I.K.M. Collegii Soc. Jesu, 1765. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1765.
905 Ostorodt Christoph (Osterode Christophorus). Disputatio Christophori Ostorodi wieder Georgen Tradeln, beyder rechten Docktorn, und der Stadt Augspurg Syndicum. Von der Gottheit des Sohns Gottes, unsers Herren Jesu Christi, und des heiligen geistes. Zuegleich auch von der reinigung unser sunden durch Jesum Christum. In welcher disputation das Judicium des Doctoris, welchs er über die Confession Christophori Ostorodi gestellet hatt, gründlich wiedergelegett wirdt. Gedruckt zu Rackaw bey Alexi Rodetzki. *Raków, druk. Aleksy Rodecki, b. r. (ok. 1598).
2635 Psalmy. [Psalmy Niektore Krola Dawida, Proroka Bozego. z Ewanielią Pana Christusową zgodne. Do ktorych są przyłączone Piesni pobożne, z Pism świętych wzięte]. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1610.
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
1076 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Fides et humanitas Polonica erga delegatos regios Suedorum, Generosum D. Arvidum Horn et Clariss. D. Iohannem Salvium, I.U.D. Dignis modis, commendata a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Med. D. Rigae, Excusa Anno 1625 [rz.]. Riga, 1625.
1077 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Riga devicta ab augustissimo principe Gustavo Adolpho Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rege, magno principe Finlandiae, duce Esthoniae, Careliaeque, nec non ingriae Domino etc. etc. carmine heroico descripta a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Medicinae Doctore. Rigae Livonum excudebat Gerhardus Schröder 1625 [rz.]. Riga, druk. Gerhard Schröder, 1625.
1060 Copei (Wahrhafftige). Warhafftige Copei etzlicher sendschreiben so zwischen jhrer Erl. G. dem Herrn Johan Carol Chotkowitzen Graffen zu Schlow und Bichow des Grossfürstenthumbs Littawen obersten Feltherrn und in Liefflandt general Commissario etc. An einem unnd dem Graffen von Manssfeldt Joachim Friederich Schwedischen Kriegs Obersten anders theils. Nach der Kircholmischen den 17. Septemb. Anno 1605 gehaltenen fehltschlacht gewechselt worden. Gedruckt zu Riga in Liefland bej Niclas Mollin. Riga, druk. Nikolaus Mollyn, (1606).
1798 (Jan Kanty św., Ioannes Cantius s.). Decretum Cracovien[sis] canonisationis beati Ioannis Cantij presbyteri saecularis Sac. Theologiae Doctoris, ac in Academia Cracovien. Professoris. Roma, druk. Camerae Apostolicae, 1730.
2155 Memoriale. Cracoviensis abbatiae Mogiliensis memoriale cum summario. Romae, 1727.
356 Beckher Daniel sen. (Becker Daniel). Spagyria microcosmi. Tradens medicinam e corpore hominis tum vivo tum extincto docte eruendam scite praeparandam et dextre propinandam concinnata a Daniele Beckhero Dantiscano. Rostochii, Litter, et impensis August. Ferberi 1622 [rz.]. Rostock, druk. Augustin Ferber mł., 1622.
1967 Heyll Krzysztof. Istula […]. Ad amplissimum inclytae verbis Dantiscanae Magistratum. Rostochii typis Augustini Ferberi. Anno 1580 [rz.]. Rostock, druk. Augustin Ferber st., 1580.
168 Bochmann Johannes mł. (Bochmannus Janus). Hercules: Gratiarum auspicio Suadae ductu Senum Juvenumque adplaudente Senatu pro virtute, in praelustri Musarum Varniadum domicilio carmine heroo cantatus a [...] V. eid. VIII-bris. Rostochi, praelo Reusneriano, 1600 [rz.]. Rostock, druk. Christoph Reusner (Reussner), 1600.
237 Lubin Eilhard (Lubinus Eilhard). De mundi et motus ortu disputatio; quam in incluta Rosarum Academia, sub praesidio [...] publice defendet Janus Bochman Borussus [...] XXX. Sexteil. horis matutinis. Rostochi Praelo Reusneriano. Anno 1600 [rz.]. Rostock, druk. Christoph Reusner (Reussner), 1600.
904 Brucaeus Heinrich (Bruce Henricus). De motu primo libri tres. Rostochii exe. Iacobus Lucius Transylvanus Anno 1573 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Lucius st., 1573.
881 Varenius August. Rationarii theologici de scriptoribus ecclesiasticis [Diss. 5. Sec. 1]. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii. 1669 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Richel, 1669.
668 Möller Johann Gottlieb, Richter Nicolaus. Ex Gratioso Summe venerandae Facultatis Theologicae Indultu, Stephanum Curcellaeum, in editione originalis Novi Testamenti textus, variantium lectionum, et parallelorum Scripturae locorum, additamentis vestita, ut Socinizantem, in dissertatione philologico-theologica, praeside [...] A [...] 1696 [rz.] d. XXII Maji [...] publicae eruditorum disquisitioni exponenda [...] Nicolaus Richter Gedanensis [...] auctor. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii 1696 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Richel, 1696.
804 Rost Georg (Rostius Georgius). In epistolam Judae Apostoli commentarius, in quo non tantum textus perspicue et solide explicatur, sed illustres simul moventur, et nervose enodantur ac discutiuntur quaestiones, de Divinitate Filij Dei contra Smalcium Photiniąnum, de praedestinatione, de reprobatione, de lapsu angelorum, de sepultura Mosis, de Millenario Magno, de resurrectione mortuorum et de extremo judicio [...]. Rostochi, Joach. Pedani literis, Johann Hallervordii bibliopolae sumptibus, 1627. Rostock, druk. Joachim Fuess (Pedanus), 1627.
37 Raue Johann. Subita et necessaria defensio, adversus sex primos Lectiones V.C.L. Joh. Scharfii [...]. Rostochii, impensa Autoris Literis Viduae Joach. Pedani Acad. Typ. Anno 1636 [rz.]. Rostock, druk. Joachim Fuess (Witwe), 1636.
415 Calov Abraham (Calovius Abraham). Dissertationes theologicae Rostochienses, in quibus praecipue diligenter agitur de Usu terminorum Essentiae et Personae [...] Externo Paternitatis Divinae respectu [...] Communicatione Deitatis Neo-Photiniana propria [...] seu Christo Photinianorum. Communicatione Deitatis Socino-Crelliana [...] seu Spiritu S. Photinianorum [...] Consensu Vener. Facult. Theolog. publice propositae anno 1637 [rz.]. Rostochii, e Bibliopol. Joh. Hallerfordi [1637]. Rostock, druk. Johann Hallervord, (1637).