Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1685 Tarcza duchowna. Tarcza duchowna od wszelkich przygod, niebespieczeństw, y náiázdow nieprzyiacielskich zastáwiáiąca, z rożnych Modlitw nabożnych wydana Roku Tyśiącznego Siedmsetnego Trzydźiestego trzeciego, a teraz powtornie przedrukowána z rożnemi swiętych zabaw przydatkámi ku większey czći Boga y Matki Iego. We Lwowie, w Drukarni Bráckiey Troycy SSS Roku Páńskiego 1741. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1741.
1686 Tarcza przeciwko strzałom. Tarcza przećiwko strzałom gniewu Bozego, albo kongregacya Náyswiętszey Panny Maryi łaskawey. Przećiwko złey y nagłey śmierći á osobliwie morowemu powietrzu z dawna w Kośćiele Warszawskim WW. XX. Scholarum Piarum złozona. teraz iuż na rożnych w Krolestwie Polskim mieyscach wsławiona. Nowo przydánemi Nabożeństwami ozdobiona. Roku Panskiego 1735. W Warszawie w Drukarni J.K.M. w Kollegium WW. [OO. Pijarów]. Warszawa, druk. Pijarów, 1735.
306 Taurellus Nicolaus, Oelhaf Joachim. De naturalibus facultatibus corporis humani theses subsequentes kataskeuasikas anaskeuasikas [gr]. Praeside [...] disputatione publica tueri conabitur Joachimus Ölhafius Dantiscanus Borussus. Die VII. Maij. Altorfii, Excudebat Christophorus Lochnerus, Typographus Academicus. 1594 [rz.]. Altdorf, druk. Christoph Lochner st., 1594.
2050 Taxatio (Summaria). Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. Anno 1677 [rz.]. B. m., 1677.
1875 Taxe (Taksa). Taxe der Commissions-Gebühren für die Bau-Bediente in Neu-Ost-Preussen, wann selbige ausser denen ihnen für ordinair angewiesenen Official-Verrichtungen, Privat- oder andere Commissiones überkommen oder übernehmen, was ihnen dafür, ausser ihrem jährlichen Gehalt oder fixirten Diäten, zu mehrerer Subsistence bezahlet werden soli oder sie zu fordern berechtiget sind. Taksa Należytości Kommissyiney dla Officialistow Budowniczych w Prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich w tenczas kiedy procz Czynności Służby zwyczaynie im wyznaczonych, prywatny lub inny iaki dostaią czy przyimuią Kommiss co im zato oprocz pensyi ich roczney lub Dietow ustanowionych dla tym lepszey Sustentacyi płacono być ma, czyli iak wiele oni żądać Prawo maią. B. m., b. r. (ok. 1798).
2106 Tęgoborski Kajetan Bonawentura. [Okólnik, z datą: Przemyśl, 18 II 1786]. Cajetanus Bonaventura de Tęgoborz Tęgoborski Praepositus Cathedralis, & Sede Vacante Episcopatus Premisliensis Generalis Administrator. [Inc.: Universo Clero… Licetsi existemus Fraternitates & Dilectiones Vestras de dolendis satis Excellentissimi Illustrissimi…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
2165 Tęgoborski Kajetan Bonawentura. [Okólnik, z datą: Przemyśl, 4 IX 1786]. Cajetanus Bonaventura de Tęgoborz Tęgoborski Praepositus Cathedralis, & Sede Vacante Episcopatus Premisliensis Generalis Administrator. [Inc.: Universo Clero… Mediante Supremo Decreto Aulae de 15 currentis Sua Caesareo-Regia Majestas benignè decidit…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
870 Thilo Johann Albertus. Pro inauguratione scholae, quae Lyccae est, provincialis, a cineribus noviter exsuscitatae, ita dicebat XXIV. Octobr. 1674. M. Johann-Albertus Thilo, Inspector illius. Regiomonti, Excud. Paschalius Mensanius (1674). Królewiec, druk. Paschen Mense, (1674).
145 Thomas à Kempis (Tomasz à Kempis). O naśladowaniu Chrystusa Pana księgi cztery przez wielebnego Tomasza z Kempis Zakonu Canonicorum Regularium Swiętego Augustyna napisane, z Łacińskiego na Polski język przetłumaczone. (Warszawa), Druk. Misjonarzy, 1792 (w kolofonie).
2351 Thomas à Kempis. O Naśladowaniu Christusa Pana, Kśiąg Czworo. Przez Wielebnego Thomasza z Kempis Zakonu Canonicorum Regularium ś. Augustyna, w Roku P. 1441. napisane. Teraz znowu w Polski ięzyk wedle exemplarza ręką samegoż Autora pisanego, przetłumaczone, y podzieleniem Rozdziałow ozdobione. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola I. M. Typographa. Roku Pańskiego, 1623. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk II, 1623.
871 Thura observantiae. Thura observantiae [...] Danieli Holstio, Collegae inter docentes Gymnasii classicos dexterrimo Praeceptori suo Fidelissimo: Ut et [...] Mariae [...] Cyriack Eggerts relictae Filiae unicae, nuptiale sacrum Elbingae celebrantibus accensa a classis II. discentibus Anno Christi 1671 [rz.] ipsis Idib. Octobribus. Elbingae, Typis Achatii Corellii. 1671 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1671.
1412 Titius Jeremias Gottlieb. Gamelion Repetitis Auspiciis Conjugalibus Viri Per-Reverendi, atque Doctissimi Domini Johannis Georgii Koblick, Pastoris Urscaviensis fidelissimi, cum Nobili, Lectissimaque Virgine Christina Magdalena, Viri olim Nobilissimi, Excellentissimi, atque Experientissimi Dn. Georgii Gottlieb Schrammii, Phil. et Med. Doct. Fraustadiensis Practici, ut et Sacri Romani Imperii Academiae Naturae-Curiosorum Adjuncti, Celeberrimi, Filiâ relictâ Dulcissimâ, Anno Orbis redempti 1689 [rz.]. Die 6. Iduum Februarii in Herrenlaurschütz celebrandis, sub tesserâ devoti Animi consecratum, à Sponsae Consobrino Jeremia Gottlieb Titio, Gymn. Wratisl. Magdal. Alumno. Vratislaviae, in Officina Baumanniana Typis exprimebat Johannes Güntherus Rörerus. Wrocław, Jan Günther Rörer w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł. (1689).
2051 Titius Joannes Petrus (Titz Johann Peter). Illustris. atq. Excellentiss. Domini Dn. Gerhardi Comitis a Döhnhof, Palatini Pomeraniae, S.R.M. per Prussiam Commissarii Generalis Bellici, Capitanei Marieburgensis, Skarzeviensis, Koscierinensis, Felinensis, Ludzinensis, Oeconomiae Regiae Mariaeburgensis Administratoris, Terrarum Prussiae Theaurarii, ad capiendum Palatinatum Solennis Schöneckam ingresus, Carmine Heroico celebratus â Joh. Petro Tito. Dantisci, Typis Andrae Hünefeldii Anno 1643. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1643.
2052 Titius Joannes Petrus (Titz Johann Peter). De Casimiro, Rege Polon. Ejus Gloriosissimi Nominis Tertio, Principe Perpetuis Omnium Elogiis Dignissimo, Augustaque Casimirani Nominis Felicitate, Orationem, A. H. 1660 [rz.] D. XVII. Jun. H. X. Matut. in Auditorio Athenaei Maximo, έάν ό Κύριος ϑελήση, habere Constituit Carolus Fridericus Schmieden […]. Dantisci, Imprimebat David-Fridericus Rhetius. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1660.
1687 Tłuczyński Ignacy. Wielki rozmáitych Odpustow skarb. Z Przywileiow Papieskich y rożnych doświádczonych Autorow zebrány, wszytkim wiernym Chrystusowym otworzony, z przydatkiem inszego Nábożeństwá. Z dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Druk. dźiedźi. Krzysztofa Schedla, I.K.M. Typogr. R.P. 1677. Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1677.
2053 Tobolski Adam. Gratulatio Jllustri ac Magnifico Domino, Dn. Stanislao Padniewsky, Comti in Pilica, Capitaneo Dibowiensi etc. pro Felici in Arcem Dibowiensem aduentu, obseruantiae et Honoris debiti ergò Scripta ab Adamo Thobolio anno 1607 [rz.]. Thorunij Borussorum excudebat Andreas Cotenius. Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1607.
307 Tobolski Adam. Panegyricus ad Serenissimum, Potentissimum et inuictissimurn Dominum Dominum Sigismundum III. D.G. Poloniae, Sveciae, Gothorum, Vandalorumque Regem Augustissimum etc. Magnum Ducem Lithvaniae, Finlandiae et caet. Principem Russiae, Prussiae, Masoviae, Livoniae, Samogitiae, Pium, Pacificum, Patriae Patrem, Dominum suum clementissimum. Pro communi Congratulatione Poloniae, de Regni Polonici fascibus feliciter adeptis. Subiectissima reverentia, pietatis et cogratulationis ergo scriptus, Ab Adamo Thobolio. Anno 1588 [rz.]. B. m. (Poznań, druk. Jan Wolrab I?), 1588.
872 Tolckemit Nikolaus. Dem Woll-Ehrwürdigen [...] Friderich Zamehlen wolverordneten und treufleissigen Seelsorgern der Neuheidischen Kirchen. Seinem vertrauten und brüderlich-geliebten Freunde hat hiemit glückwünschend in Abwesenheit auf seinem Hochzeit Tage zuruffen wollen. Elbing, Gedruckt 1673, den 19 Julii. Elbląg, (druk. Achacy Korel mł.?), 1673.
308 Tossanus Daniel st. (Toussain Daniel). Contra Laurentium Arturum Iesuitam Posnaniensem Disputationes II, Prior, De S. Caena evangelica, quam Arturus oppugnauit. Altera, De superstitiosa et idololatrica veneratione Sanctorum: quam idem Arturus virulento Scripto contra Tossanum tueri conatus est. Ad Ecclesias Catholicam et Apostolicam doctrinam orthodoxè amplectentes in Polonia. Tertullian. Contra Haereticos: Haeretici tantum veritati obstrepunt [...] coatrariam falsam. Heidelbergae 1590 [rz.]. Heidelberg, (druk. Hieronymus Commelinus), 1590.
1132 Toussaint de Forbin Janson. [Oratio episcopi Massiliensis legati Gallici pro comitiis electionis 1674 in campo electionis habita]. B. m., (1674).
2054 Tractatus. Tractatus Retraditae Elbingae. B. m., b. r. (1700).
446 (Traveln Samuel). Denen vornehm-geachten lieben treuen Eheleuten Herrn Samuel Traveln Englischer-Nation vornehmen Kauffman Breutigam und dessen Tugendreichen [...] Braut Justinen Painin, Heyl und Ewiges Glück. [Elbląg] Gedr. durch Wendel Bodenhausen 1641. B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1641.
873 Trentsch Christian, Blivernitz Aaron. Skiagraphia [gr.] Logicae synopticae dogmatikos [gr.] per praecepta expositae, axiomatikos per canones illustratae, elenchtikos [gr.] a controversiis neotericorum cumprimis liberatae, Quam [...] sub praesidio [...] disquisitioni subjicit Aaron Blivernitz Thor. Bruss. autor et respondens [...] ad diem Maji. Wittebergae, Typ. Joh. Rohneri. Wittenberg, druk. Johann Röhner, b. r. (ok. 1651).
874 Treptaw Andrzej. Brevis ministrorum Sacramenti Poenitentiae instructio. Presbyteris Diöcesis Varmien. oblata ab [...] Andrea Treptaw praeposito Gutstadiensi et Episcopi Varmiensis Cancellario. Brunsbergae, Ex offic. Georgij Schönfels 1619. Braniewo, druk. Jerzy Schönfels, 1619.
875 Treschenberg Christian (Treschenberg Christianus). Auspicatissima nuptiarum solennitas, ob quam, honoratissimis Sponsis [...] Samueli Corel[l]io, apud Elbingenses Templi Neopolitani Ecclesiastae meritissimo [...] juxta ac [...] virgini Reginae Szirakowiae [...] Joannis Szirakovii, etc. natae, unice dilectae. Septimo Iduum Septembris anni virginei partus 1678. Laetitiae suae affectum brevi gratulationis manicipulo J.M.Q. Thorunii prodidit [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii (1678). Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1678).
372 Triller Caspar Ernst. Untersuchung etlicher Oerter des Neuen Testaments, die wegen bissher übler Ubersetzung die Warheit auffgehalten haben. Auff allergnädigsten Befehl einer hohen Person gedruckt. Dantzig 1699. Gdańsk, 1699.
2055 Trompette (Trompete). Trompette. (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.). B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1655).
175 (Trunccius Johannes). Carmina professorum et amicorum in Altorphiensi Academia Ioanni Trunccio Mariaeburgensi Borusso in patriam abeunti scripta. Altorphii, Typis Christophori Lochneri et Iohannis Hofmanni, typographorum acadiemicorum. 1592 [rz.]. Altdorf, druk. Christoph Lochner st. i Johann Hofmann, 1592.
146 Trybunał (Cesarsko Królewski Apelacyjny). Cesarsko Krolewski Appelacyiny Trybunał w Galicyi Zachodniey wszystkim tak podległym Sądom, jak szczególnym Stronom do których należeć to może i ich zastępcom, dla wiadomości i ścisłego zachowania podaie. B. m., b. r. (1797).
147 Trybunał (Cesarsko Królewski). Cesarsko Królewski Galicyi Zachodniey Appellacyi Trybunał wszystkim tak podległym Sądom, iako i wszystkim Stronom, do których to należeć będzie, y tychże Patronom do wiadomości y stosowania się podaie. B. m., b. r. (1797).