Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1949 Friedens-Triumph. Friedens-Triumph wegen der vergleichung die durch Gottes Gnad und Zuthun vieler Christlicher Könige Fürsten und Stände darzu verordneten Herrn Abgesandten. Zwischen der Kron Pohlen und Schweden zu Stumdorff in Preussen glücklichen getroffen ist. Im Jahr Christi 1635. B. m. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II), 1636.
71 Friebe Wilhelm Christian. Handbuch der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands zum Gebrauch für Jedermann von Wilhelm Christian Friebe, mitglied der freyen ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Drittes Bändchen. Riga 1793. bey Christian Friedrich Hartknoch. Ryga, druk. Christian Friedrich Hartknoch, 1793-1794.
2676 Frescho Sebastian. Ermunterung zum Glaben und zur Heiligung. Danzig 1769. Gdańsk, 1769.
1948 Frenking Philippus. Oratio de vita et moribus reverendi in Christo Dni. Iohannis Dantisci, Episcopi Culmensis et Warmiensis concinnata per Philippum Frencking Dantiscanum. Dantisci Imprimebat Martinus Rhodus, Anno 1605 [rz.]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, 1605.
2651 Fredro Andrzej Maksymilian. Monita politico moralia sive: quomodo agendum cum Populo cum paucis Salva virtute, gratia, authoritate. Post complures aliorum regnorum Editio novissima in Transsylvania. Claudiopoli. Typis Academicis S. Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
2652 Fredro Andrzej Maksymilian. Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis Monita Politico-Moralia Cum Universam Logicam publice tueretur Illustrissimus Dominus Liber Baro Antonius Haller ab Hallerstein Seminarii S. Josephi Convictor. Praeside R. P. Steph. Kaprinai e Societate Jesu AA. LL. et Philosophiae Doctore, in Alma, ac Regia Principali Academia Claudiopolitana Professore ordinario Auditoribus distributa. Editio novissima. Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
1947 Freder Henricus (Freder Heinrich). Rationes contra exactionem telonei marini noviter affectatam. B. m., b. r. (ok. 1637).
2473 Freder Constantin. Propempticum ad Joannem Stanislaum a Sbąszyn Sbonscium, episcopum Praemisliensem, et Mariae Casimirae, reginae Poloniarum cancellarium, cum per aliquot dies in aedibus meis hospitatus, Poloniam repeteret. Gdańsk, D. Fr. Rhete, [po 7 IX 1676]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1676.
486 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Historia animalium [...] cum commentario et supplemento Observationum ex recentiori Historia naturali, similitudinum, emblematum, hieroglyphicorum, ad usum oratoriae tum civilis tum Ecclesiasticae, opera Johannis Cypriani [...]. Dresdae, ap. Mart. Gabr. Hübnerum, imprim. Haeredes Melch. Bergenii 1687. [T. 2:] Johannis Cypriani [...] Historiae animalium a D. Wolfgango Franzio [...] olim scriptae continuatio in Commentario et supplemento ex recentiori historia naturali [...]. Lipsiae et Francofurti, impensis Martini Gabr. Hübneri 1688. Dresden, druk. Melchior Bergen (Witwe und Erben), 1687-1688.
487 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Schola sacrificiorum patriarchalium sacra, hoc est assertio solidissima satisfactionis a Domino nostro Iesu Christo, pro peccatis totius mundi, praestitae, in Sacrificiorum veterum typis fundata, et recentibus Arrianis seu Photinianis eandem negantibus, per disputationes XXII opposita in Academia Wittebergensi: ubi simul respondetur ad ea praecipua, tum quae Faustus Socinus [...] Valentinus Smalcius [...] excogitavit et eructavit. Editio novissima. Wittebergae, Imp. Balthas. Mevii 1654 [rz.]. Wittenberg, druk. Balthasar Mevius, 1654.
201 Frankenberger Andreas (Franckenberger Andreas). De amplitudine et excellenti historiae propheticae dignitate: de causis ad lectionem illius nos impellentibus: et adminiculis in meditatione: in quibus pleraque in hoc genere accurate excutiuntur, quae studiosis sacrae antiquitatis et historiarum scitu necessaria sunt: Authore [...]. Vitebergae exc. typis Simonis Gronenbergii. Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, (ok. 1585).
202 Frankenberger Andreas (Franckenberger Andreas). Orationes de comparanda dicendi facultate: de enarrando Demosthene, Isocrate, Cicerone: et causis aliis, quae studiosis optimarum artium lectu frugiferae ac fructuosae futurae sunt: scriptae et habitae a [...]. Vitebergae exc. typis Simonis Gronenbergii, 1580. Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, 1580.
1026 Franconius Matthias (Franconius Maciej). Von christlichen Abschidt auss diesem todlichen lebenn und begrebnus des durch leuchtigisteim Fürstenn unnd herrn herrn Sigemundtt Könige zu Polenn. weilandt Kurtzenn bericht durch Matthiam Franconium aus dem lattein vertolckett. Gedrückt tzu Krockaw durch Jeronymum Scharffenberg. Kraków, druk. Hieronim Szarfenberg, (1548).
1946 Franck Bartholomaeus. Antwort im Nahmen eines Rahts und Ordnungen durch den Syndicum der Stadt Dantzig. Im Jahr 1670. B. m., (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1670.
1567 Franciszek z Assyżu św. Reforma Zyćia Swiatowego Albo Reguła Z krotkim zebraniem powinnośći Braci i Siostr Trzeciego Zakonu Pokutuiących, nie pod klauzurą Zakonną mieszkaiących. Przez S. Franciszka Oyca Serafickiego Według Tradycyi Kronik Podana á dla pożytku zbawiennego tych ktorzy ten Zakon przyimuią, Pierwey w Toruniu, á teraz powtornie w Kaliszu Przedrukowaná. Za pozwoleniem Starszych. Roku Pańskiego 1732. Kalisz, (druk. Jezuitów), 1732.
1741 Franciszek z Assyżu św. Reforma Zycia świátowego, Albo Reguła; Z krotkim zebraniem powinnośći Braći y Siostr Trzeciego Zakonu Pokutuiących, nie pod klauzurą Zakonną mieszkaiących. Przez Swiętego Oyca Franciszka Serafickiego. według tradycyi Kronik, podana. Dla pożytku zbawiennego tych, ktorzy ten Zakon przyimuią. W Toruniu, potym w Kaliszu, naostatek przedrukowana Zá dozwoleniem Stárszych Roku Pańskiego 1746. w Warszawie w Drukarni I.K.M. y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1746.
2960 (Franciszek Ksawery św). Cudotworca Swiata Opieka Krolestw, Miast Obrona Powszechny wszystkich wzywaiących Boga przez swoię Przyczynę Patron S. Franciszek Xawery Ná wzor wszystkim pobożnie żyiącym: przez krotkie uwagi, modlitwy, y cnot przykłady Chcącym z większym pożytkiem odprawiać dziesięć Piątkow. Na cześć tegoż Swiętego poświęconych Wystawiony A od iednego Kapłana Soc. Jesu Za pozwoleniem Starszych do Druku podany. W Przemyslu w Drukarni J. K. M. Col: Soc. Jesu. Roku Pańskiego 1763. Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1763. w 8ce, k. 3, str. 1 nl., 162 (i. e. 160). Inne wydania ob. XVI, 289 (Franciszek Xawery). Kraków, Bibl. Franciszkanów Reformatów Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1763.
1568 (Franciszek Ksawery św.). Nabozenstwo ku S. Franciszkowi Xawerowi Societatis Iesu Indyiskiemu y Iaponskiemu apostołowi. Naprzod w Mediolánie po Włosku, potym w Grácu po Łácinie wydáne, w Krákowie zaś ná Polskie przełożone, á w Lublinie iuż powtornie przedrukowáne. W Lublinie w Drukarni Collegij Soc. Iesu Roku Páńskiego 1689. Lublin, druk. Jezuitów, 1689.
1569 (Franciszek Ksawery św.). Protekcya Wszystkim Stanom skuteczna Od S. Franciszka Xawiera Soc. Jesu, Apostołá Indyiskiego, wielkiego Cudotworcy, á osobliwego do Elekcyi szczęśliwego żyćia Pátroná. Dawniey Nabożnym Duszom z náśłádowániem cnot jego przez 10. Tygodniow, po wielu Krolestwách zálecona, A teraz Powtornie przez jednego Kápłaná S.J. do Druku podána. W Wilnie, w Druk: Akad. Soc. I., Roku P. 1722. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.
1711 (Franciszek Ksawery św.). Nabozenstwo do Swiętego Franciszka Xawiera Societatis Jezu, Jndyiskiego y Iápońskiego Apostoła, Naprzod W Medyolánie po Włosku potym w Gracu po Łáćinie wydáne, ná polskie przetłumaczone. W Poznaniu, w Drukárni I.K.M. Kollegium Soc. Jesu, Roku 1713. Poznań, druk. Jezuitów, 1713.
68 Franciszek II, cesarz. My Franciszek Drugi z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski we wszystkich czasach Pomnożyciel Rzeszy, Krol niemiecki, węgierski, y czeski, Gallicyi i Lodomeryi etc. Arcyxiążę austriacki, Xiążę Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiąże Toskanski etc. etc. B. m., b. r. (1797).
69 Franciszek II, cesarz. My Franciszek Wtóry, zBożej [sic] Łaski obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie czasy Pomnożyciel Rzeszy, Król niemiecki, węgierski, czeski, Galicyi y Lodomeryi etc. Arcyxiąże Austryi, Xiąże Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiążę toskanski etc. etc. B. m., b. r. (1797).
70 Franciszek II, cesarz. Od Jego Cesarskiey Węgierskiey i Czeskiey Król. Apostolskiey Mości czyni się Każdemu Wiadomo. B. m., b. r. (1797).
2856 (Francesco Cyrano bł.). Rzetelna relacyja nader okrutnej śmierci, którą poniósł ks. Franciszek Cyrani, zakonu braci mniejszych św. Franciszka. Na polski język z włoskiego przetłumaczona. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1718.
1041 Formular. Formular wie in den Kirchen des Königlichen theils Preussen stracks nach verrichtetem vormittagigen Gottesdienste nechstkommenden Sontag welcher, ist der 9. nach Trinitatis, die Dancksagunge vor die jüngst den 18/28, 19/29 und 20/30 Julii durch Ihre Königl. Maytt. von Schweden und Ihre Churfürstl. durchl. wieder den König von Pohlen erhaltene victorie, verrichtet und nach beschriebenes von den Cantzeln abgelesen werden solle. Anno 1656 [rz.]. B. m., 1656.
1944 Formular. Formular des Gebets welches in den gewöhnlichen wochentlichen Betstunden im Interregno, als Ihr. Kön. Maj. Johannes Casimirus Kron und Scepter abgeleget hatte […] zu Dantzig gesprochen wird. Dantzig Druckts David-Friederich Rhete. Anno 1668. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1668.
1945 Formular. Formular der Intimation Königl. Krönung am S. Michaelis-Tage von den Cantzeln der Gemeine publiciret. Dantzig Gedruckt durch E. Edl. Raths und des Gymnasii Buchdruckern Joh. Zachar. Stollen Anno 1697. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1697.
1024 Formula Stumsdorfianorum. Formula Stumsdorfianorum pactorum de induciis XXVI annorum inter Sereniss. Poloniae Regem, Magnumq. Ducem Lithuaniae etc. et Regnum Poloniae, Magnumq. Ducatum Lithuaniae ab una Sereniss. Reginam Regnumq. Sueciae etc. ab altera parte sancitis XXIV articulis comprehensa. Formul des Stumsdorfischen Vertrages von dem 20 Jachrigen Still und Friedensstand zwischen der Königlichen Mayestaet in Polen und Grossfürsten in Litthawen etc. und dem Königreich Polen und Grossfürstenthumb Litthawen an einem und dann der Königl. Mayst. und Königreich Schweden anderntheils Auffgerichtet in XXIV. Artickelverfasset [sic] Gedruckt im Jahr Sechtzehnhundert Fünff und Dreysig. B. m., b. r. (Gdańsk, 1635).
1022 Formula Stumsdorfianorum. Formula Stumsdorfianorum pactorum, quibus ab utriusque Regni, Polonici et Svetici Commissariis, Collaborantibus Serenissimorum aliquot Regum, Principum et Statuum Legatis et Mediatoribus, Viginti sex annorum Armistitium inter dictas gentes conditum est, partesq; Prussiae in Superiori bello occupatae legitimis Dominis et possessoribus restitutae fuerunt. Quod factum est Mense Septembri 1635 [rz.]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1635).
1023 Formula Stumsdorfianorum. Formula Stumsdorfianorum pastorum [sic] de induciis XXVI, annorum inter Sereniss. Poloniae Regem, Magnumq. Ducem Lithuaniae etc. et Regnum Poloniae Magnum Ducatum Lithuaniae ab una Sereniss. Reginam Regnumq. Sueciae ab altera parte sancitis XXIV. articulis comprehensa. Formul des Stumsdorfischen Vertrages von dem 26 Jährigen Still und Friedensstand zwischen der Königlichen Maystät in Polen und Grossfürsten in Litthawen etc. und dem Königreich Polen und Grossfürstenthumb Litthawen an einem und dann der Königl. Mayst. und Königreich Schweden anderntheils Auffgerichtet in XXIV. Artickelverfasset [sic] Gedruckt im Jahr Sechtzehnhundert Fünff und Dreysig. B. m., b. r. (Gdańsk, 1635).