Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
2101 Mably Gabriel Bonnot de. Observations Sur Les Déclarations Des Cours De Vienne, De Pétersbourg Et De Berlin, Au Sujet Du Démembrement De La Pologne. B. m., 1773 (wydanie A, bez przypisów).
1456 Glück (Glueck). Das wundersame Glück der Majestäten, eine Erzählung in patriotischen Gedanken. Aus dem Polnischen übersetzt. 1761. B. m., 1761.
1584 Instrukcja jako jedwab robić. Instrukcya Iako Jedwab robić albo gotować. 1756. B. m., 1756.
1689 Tyszkowski Wenanty. Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych. B. m., 1750.
1666 Radliński Jakub Paweł. Oktawa Bozego Ciała, Na Cały Rok Rozporządzona; Albo Sposob Náwiedzenia Nayświętszego Sakramentu, ták przez Oktawę Bozego Ciała, iáko y przez cáły Rok Podany. Przez X. Iakuba Radlinskiego, Swiętey Teologii Doktorá, Kánoniká y Zakonniká Grobu Chrystusowego; Proboszczá Leżáyskiego. Na koniec Przydáią się Psalmy, y insze Duchowne zabáwy o Nayświętszym Sakramencie. Za Dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney Powtore Przedrukowany. Roku Pańskiego 1748. B. m., 1748.
1553 Delicje niebieskie. Delicie niebieskie w honor Nayświętszey Troyce obfituiące. Z nabożnych modlitew, strzelistych áfektow, bogomyślnych kontemplácyi y przestrogámi zbáwiennemi do doskonáłośći żyćcia swiątobliwego zachęcaiące y ná dni tygodniowe rozłozone. Z Łáćinskiego ná Polskie przetłumaczone. Z dozwoleniem Zwierzchnośći. Roku Páńskiego 1733. B. m., 1733.
1895 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung von dem Betrübten Todes-Fall des Aller-Durchlauchtigsten, Grossmächtigsten Königs in Pohlen und Chur-Fürstens zu Sachsen. Friederici Augusti Höchstseel. Andenckens und dem in Warschau kostbar aufgerichteten Parade-Bette nebst einer Nachricht. Von Ihro Majestät Glorwürdigsten Leben. Anno 1733. B. m., 1733.
1898 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Anno 1733. im Monat Martio. B. m., 1733.
1901 August III, król polski. Sr. Königlichen Majestät von Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Universalien in Dero Königreich Pohlen und Gross-Hertzogthum Litthauen, auch hierzu gehörigen Provintzien, publicirt Anno 1733. d. B. m., 1733.
1033 Gespräche (Ausserordentliches). Ausserordentliches Gespräche im Reiche derer Todten zwischen zweyen allerdurchlauchtigsten Königinnen als nehmlich Ihro Majestät der Königin von Pohlen, und Churfürstin zu Sachsen, Christiana Eberhardina und Ihro Majestät der Königin von Dennemarck Louysa, darinnen beyder Allerdurchlauchtigster Personen höchst denckwürdiger Lebens-Lauff, und was dazu gehörig, auf eine angenehme Art beschrieben wird. Anno 1730 [rz.]. B. m., 1730.
1663 Praktyka gospodarska. Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730. B. m., 1730.
1548 Dambrowski Józef (Dąbrowski). Wyprawa Duchowna w Drogę Szczęsliwey Wiecznośći Tak Kapłanom dla dyspozycyi chorych y na śmierć skazanych, iako tez samym chorym y zdrowym, przez rozne Akty a osobliwie przez Osmiodniową Rekollekcyą Łatwą y krotką na szczęśliwą smierć przygotowac się pragnącym ofiarowana. Roku ktorego się Bog szukac zbawienia ludzkiego na ten swiat wyprawił 1722. B. m., 1722.
1549 Dambrowski Józef (Dąbrowski). Zabawa zbawienna (współwyd.) zob. Dambrowski Józef (Wyprawa Duchowna 1722). B. m., 1722.
1583 Informacja na Jubileusz. Informacya na Jubileusz powszechny dwu-niedźielny, od oycá Swiętego Innocentego XIII Powszechnemu Kośćiołowi pozwolony. Roku Pańskiego 1722. B. m., 1722.
1624 Manni Giovanni Battista. Prawdy Powszechne abo Dowodne Nauki Chrzescianskiey Filozofii. Wybrane z Rozmyślánia Czworakiey Wieczności. Od Xiędza Iana Manni po Włosku wydane, a od X. Idziego Estrixa po Łáćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jesu Kápłánow. Teraz Oyczystym ięzykiem Od I.K.G.S.G.N. Do używania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy 1703. B. m., 1703.
1990 Lubomirski Stanisław Herakliusz. De vanitate consiliorum, liber unus, in quo vanitas et veritas, Rerum Humanarum Politicis et Moralibus rationibus clarè demonstratur, et Dialogicè exhibetur. Autore Stanislao Lubomirski, Suprem. Regn. Polon. Mares. Anno 1700 [rz.]. B. m., 1700.
978 Bericht (Eigentlicher). Eigentlicher Bericht in welchen Puncten der Friede zwischen der Cron Pohlen und der Ottomannischen Pforten bestanden und geschlossen worden. Im Jahr Christi 1699. B. m., 1699.
1123 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico, possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbingâ constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
1124 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbinga constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
1142 Fuchs Paul von. Vorstellung des klahren und liquiden Rechtens krafft dessen Se. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg befugt seynd die Possession der Stadt Elbing als eines Deroselben durch ein ewiges Bündniss und beschwohrene Verheissung constituirten Unter-Pfandes nach mehr als Viertzig-Jähriger Gedult und Nachsehen endlich zu ergreiffen. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
877 Untersuchung. Untersuchung eines pohlinschen Ritters betreffend den Brieff welchen der Frantzösis. Abgesandte der Abt von Poligniac im October des Jahrs 1696 an den Hochehrwürdigen Bischoff von Cujavien geschrieben: Worinnen er den Printzen von Conty zu der Wahl eines pohlnischen Königes recommendiret. Aus dem Lateinischen übersetzet. 1697. B. m., 1697.
1064 Liebe (Die unbedachtsame). Die unbedachtsame Liebe zur Contribution entdecket von dem Warheitliebenden. Gedruckt 1696. B. m., 1696.
1007 (Jan III Sobieski, król polski). Copia Schreibens Sr. Königl. Majest. in Pohlen an den Nuntium Apostolicum Herrn Palavicini, Worinnen enthalten wie Gott der Allmächtige bey einem scharffen Treffen die Christl. Waffen wider den Erbfeind Christl. Nahmens abermahls höchstglücklich gesegnet. Gegeben im Lager an der Donau gegen Gran über den 9. Octobr. 1683. Im Jahr 1683. B. m., 1683.
553 Hooke Robert. Conamen ad motum Telluris probandum ex observationibus Astronomi Celeberrimi Roberti Hooke Regiae Societatis, apud Londinenses, Socii. Qvod e Sermone Anglicano in Latinum transtulit Gvilhelmus Nicolson, Collegii Reginalis, apud Oxonienses, Art. Bacc. Anno 1679 [rz.]. B. m., 1679.
2050 Taxatio (Summaria). Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. Anno 1677 [rz.]. B. m., 1677.
1066 (Lillienhöck Andreas). Copia der bey gehabter öffentlichen Audientz an Se. Königl. Majest. in Pohlen von dem Königl. Schwedischen Ambassadeur gethanen Rede. Gedruckt im Jahr 1676. B. m., 1676.
1131 (Taaffe Franz). [Legati Lotharingici pro comitiis electionis anno 1674 recitata oratio]. B. m., 1674.
1181 Extract (Extrakt). Extract eines Schreibens aus Zamoss [Zamość] von Gewisser und glaubwürdiger Hand betreffend den jetzigen Zustand der Türcken in Kamieniec und was sonsten derer Orten passiret etc. Gedruckt im Jahr 1674. B. m., 1674.
1105 Relation (Aussführliche). Aussführliche Relation von dem was in der Haupt-Schlacht so bey Chocim zwischen den Königl. polnischen und littauischen Armeen eines Theils und dann des Erb-Feindes Christlichen Nahmens andern Theils vorgegangen worin durch Gottes Gnad von polnischer Seiten die Victoria ist erhalten worden. Im Jahr 1673. B. m., 1673.
1130 Synopsis regestrata. Synopsis regestrata oder kurtze Abfassung aller auff diesem glücklich geendigtem Reichstage dieses 1673. Jahres geschlossenen Reichs-Constitionen [sic]. Gedruckt im Jahr 1673. B. m., 1673.