Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1796 Circulair (List). Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych. B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
1991 (Ludwik XVI). Epitaphium regis Galliae Ludovici XVI. B. m., b. r. (Warszawa, 1793?).
2412 Sapieha Kazimierz Nestor. Głos JO. Xcia Jmci Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: W Izbie Seymowey Dnia 27. Mca Stycznia 1792. Roku Miany. [Zarazem:] Przymowienie Się Tegoz Xcia Marszałka Konfederacyi Litt: Ante Turnum Do Propozycyi Przez JW [posła] Inflantskiego [Juliana Ursyna Niemcewicza] Podaney. B. m., b. r. (Warszawa, 1792).
2407 Karski Kazimierz. Zdanie Jaśnie Wielmożnego Pana Kazimierza Karskiego Podczaszego i Posła Sandomirskiego Na Sessyi Seymowey dnia 7. Stycznia [1791] In Turno Dane. B. m., b. r. (Warszawa, 1791).
2408 Bielikowicz Benedykt. Rekognicya Od Trybunału Głownego Koronnego Prowincyi Mało-Polskiey Oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu [Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu], na Dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowo-uchwaloney na Dniu trzecim Maia Rządowey Ustawie Przez Jasnie Wielmoznego Benedykta Bielikowicza Kanonika Kathedralnego Kamienieckiego, Deputata na Trubunał [sic], i Delegowanego do Króla Imci od tegoż Trybunłu. B. m., b. r. (Warszawa, 1791).
2007 Okęcki Antoni Onufry. [List pasterski do diecezji poznańskiej przeciw pojedynkom, Warszawa 1783]. B. m., b. r. (Warszawa, 1783).
1790 Przebendowski Jan Jerzy. [Uniwersał w sprawie obowiazujacego kursu monet]. B. m., b. r. (Warszawa, 1717).
2322 Conviva. Conviva Bonae Mentis Thomas, Victoriosissimus Arimensium Dux, Inter Convivales Epulas, pro Christo Victima factus, atque sub fortunatissimis Auspiciis Illustrissimi ac Excelentissimi Domini, D. Nicolai Iosephi, Comitis de Szczekarzewice & Tęczyn Tarło, Pincernae M.D.L. Goszczynensis, Brzegoviensis, &c. &c. Capitanei, Ludis Antecineralibus in Scenam datus, a Celsissima, Illustrissima, Perillustri, ac Praenobili Studiosa Juventute Collegii Varsaviensis Societatis Jesu. Anno Domini 1700. die 20 Februarij. B. m., b. r. (Warszawa, 1700).
1994 (Maria Kazimiera). Kopia listu Nayjasnieyszey Krolowey Jey Msci do Xiązęcia JMsci Kardynała, Arcybiskupa Gniezninskiego y Krolestwa Polskiego Primasa [Michała Radziejowskiego]. B. m., b. r. (Warszawa, 1696).
1891 August II, król polski. Sr. Kön. Majest. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Reglement vor dero Trouppen in denen Winter-Quartieren Anno 1702. B. m., b. r. (Toruń?, ok. 1702).
2689 Interpretatio. [Interpretatio somniorum to iest wykład nocnych snów dwornemu czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach, z siedmi Planet y dwunastu znaków Niebieskich; oraz z tablicą Astronomiczną, Regestrem należytym sporządzony.] B. m., b. r. (Toruń?, 1694?)
254 Musäus Simon (Musaeus Simon). Catechistisch Examen mit kurtzen Fragen un Antworten, von den aller not wendigsten und wichtigsten Artickeln Christlicher Lere, sampt den fürnembsten Irrthumen und Corruptelen, durch welche der Teufel jeziger zeit am allermeisten den Catechismum felschet die Kirche Gottes zu störet, unnd die Leute mit grossen hauffen in die Helle führet. Für die Kinder und einfeltigen gestellet. Durch Simonem Musaeum, der Heiligen Schrifft Doctor Esaiae XXX. Diss ist der Weg, denselbigen gehet. Sonst weder zur Rechten noch zur Lincken. Psalm CXXV. Die aber abweichen auff ire krumme wege wird der Hen wegtreiben mit den Ubelthetern. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
255 Musäus Simon (Musaeus Simon). Nützlicher bericht un heilsamer rath, aus Gottes Wort, wider den Melancholischen Teuffel, allen schwermütigen und trawrigen Hertzen, zum sonderlichen bewerthen Trost, Labsal und Erczney gestellet Durch Simonem Musaeum, der heiligen Schrifft Doctor. Syrah am XXX. Mache dich selbs nicht trawrig [...] vor der zeit. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
258 Oppel Georgius. Elegia in honorem nuptiarum doctis[simi] et ornatis[simi] viri D. Simonis Seidleri, et honestae ac castae Catharinae, prudentis Matthiae Neisseri, quondam Scabini Surburbij Torunien[sis] pie defuncti, relictae Viduae, composita a Georgio Oppel Cantore. B. m., b. r. (Toruń, druk. Melchior Nehring, 1582).
172 Caesar Daniel. Oratio Historica qua, enumeratis praecipuis Pomeraniae Principum laudibus [...] Johanni Friderico […] Duci Stettini, Pomeraniae [...] subiectissime parentat; et [...] Barnimo XI, Duci Stettini [...] fratris successori [...] omnia fausta [...] comprecatur [...] Recitata in ill. Pomeraniae Principum Schola, pridie Solennium Exequiarum Stettini 15. Martij celebratarum. B. m., b. r. (Szczecin, druk. Martin Müller, ok. 1600).
1655 (Onufry św.). Wirydarz summaryuszem zycia pustelniczego. Godzinkami swiętego Onufryusza Krolewica Perskiego kwitnący. Frukta Pobożności y Duchownych pożytkow obfituiący. Przez Naywyższego Pasterza Benedykta XIV. Osobliwszemi Odpustami Brastwu [sic] S. Onufryusza Roku 1740. dnia 6. Grudnia nadanemi. Rozkrzewiony Káplicy Błogosławionego Jozafata Męczennika. Pod rządem WW. OO. Bazylianow Prowincyi Litewskiey w Włodzimierzu zasadzony. Roku Páńskim 1741. w dzień Introdukcyi 23. Junij. B. m., b. r. (Supraśl, druk. Bazylianów?), 1741.
219 Hedio Caspar. Epitome in Evangelia et Epistolas, quae leguntur in Templis per circuitu anni, totius doctrinae pietatis medullam et nucleum ceu Cornucopie, citra cuiuspiam morsum in se complectens, in usum ministrorum Ecclesiae. Per D. Caspare Hedionem concionatorem Argentoraten[sem] conscripta. Anno 1537 [rz.]. B. m., b. r. (Strasbourg, druk. Kraft Müller), 1537.
994 Conditiones. Conditiones induciarum sexennalium, inter S.R.M. Poloniae et Sveciae, Mag. Ducem Lithvaniae, etc. Regnumq. Poloniae et Mag. Ducat. Lithvaniae, ex una parte et Sereniss. Regem, Regnumque Sveciae, ex altera parte, Artickel dess Sechsjährigen Stillund Frieden-Standes zwischen der Königl. Majest. in Polen und Schweden Grossfürsten in Litthawen etc. und dem Königreich Polen und Grossfürstenthumb Litthawen an einem und dann der Kön. Majest. und Königreich Schweden andern Theils. B. m., b. r. (Stargard, 1629).
2223 (Salomea bł.). [Concessio, seu Approbatio Lectionum una cum Oratione propria recitandarum In Officio B. Salomae Virginis]. B. m., b. r. (Rzym, 1751?).
2126 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 21 I 1773]. Josephus, Thaddaeus de Kiekrż Kierski, Dei, & Apostolicae Sedis gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Exigit à Nobis & justitiae, & naturalis obligationis ratio…]. B. m., b. r. (Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1773).
2127 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 10 II 1773]. Josephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Noverint Fraternitates Vestrae, quod cum à Sacra Caesareo-Regia Apostolica Majestate Dispositionem &c.]. B. m., b. r. (Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1773).
2106 Tęgoborski Kajetan Bonawentura. [Okólnik, z datą: Przemyśl, 18 II 1786]. Cajetanus Bonaventura de Tęgoborz Tęgoborski Praepositus Cathedralis, & Sede Vacante Episcopatus Premisliensis Generalis Administrator. [Inc.: Universo Clero… Licetsi existemus Fraternitates & Dilectiones Vestras de dolendis satis Excellentissimi Illustrissimi…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
2165 Tęgoborski Kajetan Bonawentura. [Okólnik, z datą: Przemyśl, 4 IX 1786]. Cajetanus Bonaventura de Tęgoborz Tęgoborski Praepositus Cathedralis, & Sede Vacante Episcopatus Premisliensis Generalis Administrator. [Inc.: Universo Clero… Mediante Supremo Decreto Aulae de 15 currentis Sua Caesareo-Regia Majestas benignè decidit…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
2175 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 2 I 1786]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… In consequentiam Supremarum Caesareo-Regiarum dispositionum accuratissimè observandarum…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
2116 Betański Antoni Wacław. [List pasterski, z datą: Brzozów, 18 I 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Orta est quaestio: utrùm hîc, illicque extantes Praedicatoriae Praebendae, ulteriùs adhuc ad subsidium…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2117 Betański Antoni Wacław. [List pasterski, z datą: Przemyśl, 15 VI 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Quid hocce Gubernium in consequentiam suae Ordinationis de 7 Mensis elapsi…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2118 Betański Antoni Wacław. [List pasterski, z datą: Brzozów, 18 VII 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Ubi complures Beneficiati, ad proficiscendum extra haec Regna in suis negotiis…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2168 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 24 II 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Sua Majestas mediante Supremo Decreto Aulae dd. 2 currentis, benignissimè consentire est dignata…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2169 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 14 III 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Ubi ex relatione de peragratis Caesareo-Regiis Circulis inter alia diversi…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2170 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 31 III 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Ex occasione edicti mox universim promulgandi ordinatae pro his Regnis Stolae…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).