Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2173 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 26 VIII 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Mediante Altissimo Decreto Aulae dd. 7 & praesentato 19 currentis innotuerat huic Gubernio…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2174 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 12 X 1785]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… Juxta Supremum Aulae Decretum dd. I praesantato 9 Mensis & Anni currentium…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1785).
2175 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 2 I 1786]. Antonius Venceslaus Betański Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Intimus Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicae Majestatis Consiliarius. [Inc.: Universo Clero… In consequentiam Supremarum Caesareo-Regiarum dispositionum accuratissimè observandarum…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
189 Bèze Théodore de, Eglin Raphael, Luther Martin. De praedestinationis doctrina et vero usu tractatio absolutissima. Ex Th. Bezae praelectionibus in nonum Epistolae ad Romanos caput à Raphaele Eglino Tigurino theologiae studioso in schola Geneuensi recens excepta. Adiecta sunt aliquot loca ex libello D. Lutheri de seruo arbitrio [...]. (Genevae) Excudebat Eustathius Vignon. 1582 [rz.]. Genève, druk. Eustache Vignon, 1582.
2068 Bębnowski Rajmund. Secundum Augurium Inclyti Palatinatus Lublinenesis Comitiorum Gemina Celsissimae Lubomirsciorum Domus Sydera è Purpureo Sreniavae alto Saluti publicae Exorientia Celsissimi Illustrissimi Ac Excellentissimi Domini Domini Sac: Rom: Imp: Principes Comites in Wiśnicz. Jarosław & Grodzisko Antonius Lubomirski, Casimiriensis, Rycensis, Barscensis &c. Capitaneus, Sacrae Regiae Majestatis Colonellus Franciscus Lubomirski, Olsztynensis, Uszycensis, Lipnicensis &c. Capitaneus Ceu Castor & Pollux In Ortu suo Maximi A Devinctissimo Celsissimorum Nominum Cultore Admodum Reverendo Patre Fr: Raymundo Bębnowski Sacrae Th: L. & Phil: Profess: Ordinis Praedicatorum Humilis pennae Salutario Plausu Adorati Anno Uniti cum Carne Humana Dei 1733. Lublini Typis Collegii Lublinensis Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1733.
367 Bęklewski Andrzej (Beklewski Andreas). Panegyricus nuptialis in gratiam Illustrium novorum coniugum Pauli Działyński Palatinidae Culmen[sis], Capitanei Bratian, etc. et Hedwigis illustissimi Domini D. Adami Sandivogii Czarnkowski, comitis a Czarnkow, Palatini Lancicien[sis], Maioris Poloniae Generalis Capitanei etc. etc. filiae ab Andrea Beklewski conscriptus. Anno 1626. Die 11 Maij. Cracoviae (1626). Kraków, 1626.
1909 Białobrzeski Marcjan. Apophoreta sive celebratio natalitum D.N.I.C. a Martiano Bialobrzeski, Eloquentiae apud Professorem Tylicianum in Acad. Crac. Stud. Facta. Cracoviae, Typis Matthię Andreouiensis, Anno Domini 1634. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
2197 Bibicki Stanislaus (pseud.). Rozmowa Kostery y Piianice Uczyniona, przez Stanislausa Bibickiego. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1621),
370 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Evangelia et epistolae anniversariae, quae Dominicorum et Festorum diebus leguntur, latine et germanice [...]. Acc: M. Valentini Schreckij Aldenburgensis, p. l. Periocharum libellus pro scholis Dantiscanis. Zu Dantzig, gedr. u. verl. G. Rhete, 1622. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1622.
371 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Evangelia et epistolae anniversariae, quae Dominicorum et Festorum diebus leguntur, latine et germanice [...]. Acc: M. Valentini Schreckij Aldenburgensis, Periocharum libellus pro scholis Dantiscanis. Dantzig, A. Hünefeldt 1638. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1638.
1703 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie Y Epistoły, Tak Niedźielne iáko y wszytkich swiąt, ktore w Kośćiele Kátholickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesv, Przełozone. Przydáne są y Modlitwy Kościelne ná każdą Niedźielę y ná każde Swięto. Cum Gratia et Privil: S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1713. Kraków, druk. Akademicka, 1713.
1704 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie y Epistoły ná Niedźiele. Tákże ná Swięta Uroczyste Ktore w Kośćiele Kátolickim według sporządzenia Rzymskiego, na cały Rok czytáią, z Figurámi, Táiemnic Iezusowych Wszystkim Práwowiernym Duchownym y Swieckim, ku náuce zbáwienney wielce pożyteczne y potrzebne, z Dokłádem Artykułow y Aktow, do Wiáry naypotrzebnieyszych. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Jákobá Mátyaszkiewiczá, J.K.M. Typ. R.P. 1723. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1723.
2091 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie. Jewaggielije Siriecz: Błagowiestije B[o]goduchnowiennych Jew[an]g[ie]listow, Za dierżawy Jego M[i]ł[os]ti wielikago Korola Staniesława Awgusta. [Na odwrocie karty tytułowej:] Bł[a]gosłowienijem że Jego Preos[wia]szczenstwa Kyr Kypriana Steckago [...]. Tszczanijem że i izdiwienijem Monachow Czina S[wia]tago Wasilija Wielikago wo S[wia]toj Czudotwornoj Poczajewskoj Ławrie. trietije typom. Izdanoje. Leta [...] Ot wopłoszczenija że B[o]ga Słowa, [1780]. Poczajów, druk. Bazylianów, 1780.
369 Biblia, Stary Testament, Apokryfy. Anhang der Apocryphischen Bücher, begreiffend Das 3.4. Buch Essdre, das dritte Buch der Machabeer. Dantzig, A. Hünefeldt 1625. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1625.
2113 Biblia, Stary Testament. Biblia, Das Ist Die gantze Heilige Schrifft, Deutsch. Durch D. Mart. Luther. Dantzigk. Gedruckt und verlegt durch Andream Hunefledt. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, b. r. (1625: data przedmowy; w kolofonie: 1624).
368 Biblia, Stary Testament. Biblia, Das Ist Die gantze Heilige Schrifft, Deutsch. Durch D. Mart. Luther. Das Ander Theil Dess Alten Testaments, Darinnen die uebrige Historische und Lehrbuecher begriffen. Als nemlich: Die 2 buecher [sic] der Koenigen. [...] Das Hohe lied [sic] Salomons. Dantzig, Jm Jahr 1624. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1624 (w kolofonie).
2196 Biblia. [Biblia pauperum po polsku]. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1527/1528).
58 Bielicki Stanisław. Corona lapidibus distincta Divi Stephani Protomartyris, Magnifico Domino Stephano Szycik Zaleski, Consulari Vilnensi, Maecenati Amplissimo annuam Divi Tutelaris sui diem auspicatỏ celebranti á Stanislao Bielicki Academico Vilnensi oblata. Anno Domini 1671 [rz.]. Die VI Inauarii. Impressum Vilnae apud PP. Basilianos ad SSS. T. Unitos. Wilno, druk. Bazylianów, 1671.
1535 Bielski Kazimierz. Godzinki o S. Łazarzu Bráćie Swiętych Marthy y Magdaleny Od Chrystusa wskrzeszonym, Biskupie Mássylieńskim, Patronie w śmiertelnych chorobách osobliwym. Wyięte z Pismá Swiętego. W Wilnie, w Drukárni Akademickiey Soc: Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), (1705?).
373 Bilefeld Christian (Bilefeld Christianus). Collegium metaphysicum XXI disputationibus inclusum et sub praesidio M. Christiani Bilefeld Lubecensis Coll. Philos: Adj. publice habitum. Wittebergae Typis Johannis Rohneri 1653. Wittenberg, druk. Johann Röhner, (1651-1653).
389 Bilefeld Christian, Frunzkaeus Sigisfredus. Dissertatio metaphysica de substantia ubi insimul de supposito et persona, quam [...] praeside [...] examini subjicit Sigisfredus Frunzkaeus, Polonus [...] ad d. 7. Julij. Wittebergae. Uteris Joh. Rohneri 1652. Wittenberg, druk. Johann Röhner, 1652.
552 (Birckmann Franciscus). Honoratissimo ac strenuo Dn. Francisco Birckmanno, sponso et pudicissimae foeminae Annae Oelrichiae, integerrimi p. men. Dn. Johannis Langii [...] Viduae Sponsae vota haec socialia adsociant Amici, Anno 1656 [rz.]. August. 8. Elbingae, Typis Corellianis [1656]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1656).
990 Bizardière Michel David de la (pseud.: Blinetis). Neuligst eröffnetes polnisches Staats Cabinet oder eigentliche Beschreibung der Merckwürdigkeiten so sich von langen Zeiten her in diesem Königreiche zugetragen wobey sonderlich die Intrigu en bey Erwehlung der Könige Henrici Valesii, Stephani Battori, Sigismundi, Uladislai, Johannis Casimiri, Michaelis Korybuth, Johannis Sobieski, und Friderici Augusti auffs kürtzeste angemercket sind. Aus dem Franzöischen [sic] übersetzet von Blinetis. Cölln bey Peter Marteau, 1698. Köln, druk. Pierre Marteau, 1698.
374 Blaeu Willem Janszoon. Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum caelestium et terrestrium: duabus partibus adornata, Una, secundum hypothesin Ptolemaei, per terram quiescentem Altera, juxta mentem N. Copernici per terram mobilem. Latine reddita à M(artino) Hortensio, in Ill. Amsterdamensium Schola Matheseos Proffesore. Amsterdami, Apud Gvilielmum Blaeu 1634. Amsterdam, Willem Janszoon Blaeu, 1634.
1427 Blaeu Willem Janszoon. Tweevoudigh Onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche Globen; Het een na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot; Het ander na de Natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot: Beschreven door Willem Blaeu; En gevoeght na de Globen en Sphaeren by hem uytgegeven. t’Amsterdam, ter Druck-erye van Joan Bleau. 1655 [rz.]. Amsterdam, druk. Joan Blaeu, 1655.
1428 Blaeu Willem Janszoon. Institutio Astronomica de usu Globorum et Sphaerarum Caelestium ac Terrestrium: Duabus Partibus Adornata, Una, secundum hypothesin Ptolemaei, per Terram Quiescentem. Altera, juxta mentem N. Copernici, per Terram Mobilem. Latinè reddita à M. Hortensio, in Ill. Amwsterdamensium Schola, Matheseos Professore. Amstelaedami, Apud Joannem Blaeu, 1668 [rz.]. Amsterdam, druk. Joan Blaeu, 1668.
375 Blanckenburg Andreas. Logos peri ton Akademion exoches kai ofeleias [gr.] hoc est oratio de dignitate et utilitate Academiarum. Conscripta ab [...] ac publice in Alma Pregelana habita Anno 1638 [rz.] 25. Aprilis [...]. Dantisci, typis Rhetianis [1638]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1638.
376 Blanckenburg Andreas. Maecenates ac cives academicos, at (sic) audiendam orationem De dignitate et utilitate Academiarum a [...] graeco idiomate descriptam, invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Typis Laur. Segebadii, Anno 1638. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1638.
1910 Block David. Friedens Triumph, des Durchleuchtigsten Grossmächtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn Herrn Vladislai IV der Pohlen und Schweden Königs etc. Eigendtlich abgebildet und J.K.Maytt. zu sonderlichen Ehren mit beygefügter Poëtischen Beschreibung unterthänigst ubergeben von David von dem Bloke Bürgern in Dantzig. Gedrucktim [sic] Jahr 1637. B. m. (Gdańsk, druk Andrzej Hünefeld), 1637.
1911 Blumberg Sebastian. Oration, so die Käyserl. grosse Gesandtschafft durch den Herrn Baron von Blumenberg den 28. May bey J.J. Czar.Czar. Majestät Majestät in Lateinischer Sprache abgelegt welche um der curiosität halben ins Deutsche übersetzet worden. Gedruckt im 1684. Jahr. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1684.