Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2092 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie. Dokonczenie Magazynu Panienskiego Czyli Nauki Dla Dam Dorosłych Na Swiat Wychodzących, Zabieraiacych Się Do Stanu Małżeńskiego, O Powinnościach Ich W Tymże Stanie, Y W Wychowaniu Dzieci. Po Francusku Przez Jmć. Panią LePrince de Beaumont Napisane, A przez Księdza Eustachiego Dębickiego Scholarum Piarum Na Oyczysty ięzyk Przełożone. w Warszawie 1773. Znayduie się w Grelowey Księgarni Nadworney. T. I–II. Warszawa, (nakł. Michała Grölla), 1773.
2091 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie. Jewaggielije Siriecz: Błagowiestije B[o]goduchnowiennych Jew[an]g[ie]listow, Za dierżawy Jego M[i]ł[os]ti wielikago Korola Staniesława Awgusta. [Na odwrocie karty tytułowej:] Bł[a]gosłowienijem że Jego Preos[wia]szczenstwa Kyr Kypriana Steckago [...]. Tszczanijem że i izdiwienijem Monachow Czina S[wia]tago Wasilija Wielikago wo S[wia]toj Czudotwornoj Poczajewskoj Ławrie. trietije typom. Izdanoje. Leta [...] Ot wopłoszczenija że B[o]ga Słowa, [1780]. Poczajów, druk. Bazylianów, 1780.
2090 Bel Carl Andreas (Belius). Celsissimo Principi Iablonovio Palatino Novogrodiensi Ord. Aurei Vell. Et S. Spiritus Equ. Torq. Reliqua Carolus Andreas Belius Lipsiae, D. XVI. Sept. CIƆ IƆ CC L XIX. B. m., b. r. (Lipsk, 1769).
209 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Eidyllion [gr.] De obitu nobilis [...] viri dn Iohannis Boddigeri Elbingensis Reipub[licae] [...] senatoris atq[ue] studiosissimi: quem [...] ex hac vita Dominus ascivit IV. Id. Iul. [...] 1595 [rz.]. Elbingae. Musarum Elbingensium summi et optimi patroni [...] defuncti. Witebergae, Ex officina Cratoniana, Anno 1595. Wittenberg, druk. Cratoniana (Johann Krafft mł.), 1595.
2089 Antoine Paul Gabriel. Theologia Moralis Universa, Complectens Omnia Morum Praecepta, Et Principia Decisionis Omnium Conscientiae Casuum, Suis Quaeque Momentis Stabilita, Ad Usum Parochorum Et Confessariorum. Authore R. P. Paulo Gabriele Antoine, Societatis Jesu Presbytero, SS. Theologiae Doctore Et Ex-Professore. Cum Privilegio Caesareo. Augustae Vindelicorum Et Cracoviae. Sumptibus Christophori Bartl, & Consortum, Bibliopol. Universitatis Cracoviensis. MDCCLX. P. I–II. Augsburg, Kraków, nakł. Krzysztofa Bartla, 1760.
2088 Lenglet du Fresnoy Nicolas. Geografia Krotka na Lekcye Podzielona dla Nauki Młodzi Przez J. P. Lenglet du Fresnoy po Francusku Napisana a przez J. P. Kajetana Nagurskiego Podkomorzyca Księstwa Żmudzkiego, a teraz Chorążego Pttu Szawelskiego, na Język Oyczysty Przełożona Edycya druga w Wilnie w Drukarni J. K. Mci przy Akademii. Roku 1795. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1795.
2087 Komisja Porządkowa. Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Powiatu Krzemienieckiego. B. m., b. r. (1790).
2086 Kierski Józef Tadeusz. [Okólnik, z datą: Brzozów, 30 XII 1782]. Iosephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… In Consequentiam Mandatorum Augustissimae Caesareo-Regiae Majestatis…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1782).
2085 Betański Antoni Wacław. [List pasterski, z datą: Brzozów, 21 X 1783]. Antonius, Venceslaus Betanski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis. [Inc.: Universo Clero... Cùm illa sit Legislatorum quorumvis intentio ut Eorum Statuta & Leges debitae...]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1783).
2084 (August III, król polski). Kirchen-Gebeth welches nach dem toedlichen Hintritt Augusti III. Koenigs in Pohlen, und Churfuerstl. Durchl. zu Sachsen, etc. Unsers weiland Allergnaedigsten Koenigs und Herrn In der Gemeine Gottes der Koenigl. Stadt Danzig oeffentlich vorgelesen und andaechtig gesprochen worden. Danzig, gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. 1763. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1763.
2083 (August III, król polski). Kirchen-Gebeth welches nach dem toedtlichen Hintritt Augusti III. Koenigs in Pohlen, und Churfuerstl. Durchl. zu Sachsen, etc. Unsers weiland Allergnaedigsten Koenigs und Herrn In der Gemeine Gottes der Koenigl. Stadt Danzig oeffentlich vorgelesen und andaechtig gesprochen worden. Danzig, gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. 1763. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1763.
2082 (August III, król polski). Intimation wegen Sr. Koenigl. Majestaet in Polen und Churfuerstl. Durchl. in Sachsen Augusti III. toedtlichen Hintritts von allen der Evangelischen Gemeinen der Stadt Thorn im Jahr 1763 den 23sten October abgelesen. Thorn, gedruckt bey Paul Marcus Bergmann. Toruń, druk. Pawła Marka Bergmanna, (1763).
2081 (Stanisław August Poniatowski). Intimation der Kroenung des Alledurchlauchtigsten und Grossmaechtigsten Fuersten und Herrn Stanislai Augusti Koeniges von Polen und Gross-Herzoges von Lithauen etc. etc. welche am XXIII. Sonntage nach Trinitatis den 25. November 1764. Von allen Kanzeln publiciret werden. Danzig, Gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edlen Hochweisen Rathts und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
2080 Hoheisel Karol Ludwik, Stephani Jan Ludwik. Disputatio Philologico-exegetica, observationes in Dusnoēta [gr.] quaedam loca Cap. VIII Esaiae exhibens, quam Praeside Carolo Ludovico Hoheisel, Gr. & O.O. L.L. Profess. Publ. Ad diem IV. Julii Anno MDCCXXV. hora X. In auditorio Athenaei Gedanensis Ordinario Publice tuebitur Johannes Ludovicus Stephani, Neo-Sed. Pom. Gedani, Typis Thome Johannis Schreiber, Senat. et Athenaei Typographi. Przed tytułem: Q. D. B. V. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1725.
208 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Domini Ioannis Neodici [...] Elbingae urbis regiae Borussorum consulis [...] hac vita feliciter functi, obitus. Lugduni Batavorum ex Officina Plantiniana, 1597 [rz.]. Leiden, druk. Plantiniana (Franciscus Raphelengius), 1597.
2079 Gorajowicz Błażej. [Conclusiones theologicae]. B. m., b. r. (Poznań, ok. 1650).
2078 (Danzig). Ordnung, wie und von wem, und was Sachen ein vierte Part des Hundersten Pfennings [sic] laut saemtlicher Ordnungen dieser Stadt Beliebung und Schluss soll gegeben und empfangen werden. Anno 1757. Dantzig, gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, Eines Hochedlen Hochweisen Rahts [sic], und des loeblichen Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1757.
2077 (Danzig). Ordnung, Wie, von wem, und was Sachen der halbe hunderste Pfennig Laut Saemmtlicher Ordnungen dieser Stadt Beliebung und Schluss in der Stadt Jurisdiction, Dero Laendereyen und Dorffschaften soll gegeben und empfangen werden. Anno 1737. Dantzig, Gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, E. Hoch-Edl. und Hochw. Rahts [sic], und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1737.
2076 Leges. Leges Gymnasii Gedanensis, Typis Repetitae Anno MDCCLXXXVI. Gedani, Per Thomam Johannem Schreiber, Athenaei Typographum. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1786.
2075 Cursus. Cursus Semestris Laborum Publicorum & Privatorum Incluti Athenaei Gedanensis Dominicâ Primâ Adventus Domini P. P. Anno M DC XLV. Dantisci Typis Rhetianis. Nad tytułem: J.N.J. Gdańsk, druk. Jerzego Rhete II, 1645.
2074 Czapski Walenty Aleksander. [List pasterski, z datą: Radymno, 1737]. Valentinus Alexander Czapski Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis. [Inc.: Onerosum & operosum officii Episcopalis munus, & plenum continuae Pastoralis solicitudinis solium…]. B. m., b. r. (1737).
2073 (Stanisław August Poniatowski). Formular der Intimation wegen geschehener Erwaehlung des Durchlauchtigsten und Grossmaechtigsten Fuersten und Herrn Stanislai Augusti Poniatowski, zum Koenige von Polen und Gross-Herzoge von Litthauen etc. etc. Von allen Kanzeln abgelesen den 16 September 1764. Danzig, Gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
2072 (Stanisław August Poniatowski). Dankgebeth, welches, nachdem der, Durchlauchtigste und Grossmaechtigste Fuerst und Herr Stanislaus Augustus Poniatowski am 7. Sept. des Jahres 1764. nach einmuetiger Wahl zum Koenige von Pohlen und Grossherzoge von Litthauen offentlich proclamiret worden, E. Rath in den hiesigen Evangelischen Kirchen am XIII. Sonntage nach Trinitatis abzulesen verordnet. Dantzig, gedruckt bey Th. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths, und des akademischen Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
2071 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 25 III 1783]. Antonius Venceslaus Betanski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis. [Inc.: Universo Clero… Publicantes Vobis Augustissimae Majestatis Mandatum in Literis horum Regnorum Gubernii…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1783).
2070 Betański Antoni Wacław. [List pasterski, z datą: Brzozów, 3 III 1783]. Antonius Venceslaus Betanski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis. [Inc.: Universo Clero… Persolutis nuper piè Defuncto Praedecessori & Benefactori Nostro Christianae Charitatis…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1783).
207 Georgijevic Bartolomej (Georgevič Bartholomaeus). De Turcarum moribus epitome, Bartholomaeo Georgieuiz Peregrino Autore. Ex variis aeditionibus adauctu opus, et linguae Turcicae principiis locupletatum. Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij. 1568. Paryż, druk. Hierosme de Marnef i Guillaume Cauellat, 1568.
2069 Betański Antoni Wacław. [Okólnik, z datą: Brzozów, 28 II 1783:] Antonius Venceslaus Betanski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis. [Inc.: Universo Clero… Transmissas ad publicandum Excelsi Gubernii Literas…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1783).
2068 Bębnowski Rajmund. Secundum Augurium Inclyti Palatinatus Lublinenesis Comitiorum Gemina Celsissimae Lubomirsciorum Domus Sydera è Purpureo Sreniavae alto Saluti publicae Exorientia Celsissimi Illustrissimi Ac Excellentissimi Domini Domini Sac: Rom: Imp: Principes Comites in Wiśnicz. Jarosław & Grodzisko Antonius Lubomirski, Casimiriensis, Rycensis, Barscensis &c. Capitaneus, Sacrae Regiae Majestatis Colonellus Franciscus Lubomirski, Olsztynensis, Uszycensis, Lipnicensis &c. Capitaneus Ceu Castor & Pollux In Ortu suo Maximi A Devinctissimo Celsissimorum Nominum Cultore Admodum Reverendo Patre Fr: Raymundo Bębnowski Sacrae Th: L. & Phil: Profess: Ordinis Praedicatorum Humilis pennae Salutario Plausu Adorati Anno Uniti cum Carne Humana Dei 1733. Lublini Typis Collegii Lublinensis Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1733.
2067 (Wydżga Jan Stefan). Votum Apologeticū. Imśći X. Arcybisku[pa] na paskwil pod imieniem iego Wydany. B. m., b. r. (1685).
2066 (Władysław IV, król polski). Ein Christlich Gebett welches nach Tödlichem Abgang Vladislai IV. Königs in Polen und Schweden unsers Weiland allergnedigsten Königs und Herrn in der Gemeine Gottes der Königlichen Stadt Dantzig öffentlich vorgelesen und andechtig gesprochen worden. Gedruckt zu Dantzig bey Georg Rheten Witbe im Jahr Christi 1648. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete II (Anna Rhetowa), 1648.