Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
2640 (Dunte Heinrich). Honor Novissimus, Viro Nobilissimo, Amplissimo et Consultissimo Dn. Henrico Dunten, Reipublicae Thorun. Consuli, et Ecclesiae ad SS. Trin. Praefecto Gravissimo, d. 17 Aug. pie defuncto, et 20 ejusd. solenniter humato, exhibitus a Gymnasii Thorun. Rectore, et Professoribus. Thorunii, Imprimebat Johannes Balthasar Bresler. 1693. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, 1693.
947 (Albert św.). Honor S. Woyciecha Wyznawcy Karmelity Na dosyć uczynienie Affektowi Dusz Nabożnych, pragnących Naywiększey Chwały Boga w Troycy S. Iedynego, ktory Przedziwny iest w Swiętych swoich. Brewiarza karmelitańskiego Dorocznych P[def.] kapłańskich na dzień 7 Sierpn[def.]nie przypadaiących do codziennego poszanowania krotkim Nabożeństwem Wyprowadzony. Przez WW. OO. Karmelitow Dawney Obserwancyi Pozwoleniem Zwierzchności Duchowney. We Lwowie w Drukarni Collegium Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1737. Lwów, druk. Jezuitów, 1737.
552 (Birckmann Franciscus). Honoratissimo ac strenuo Dn. Francisco Birckmanno, sponso et pudicissimae foeminae Annae Oelrichiae, integerrimi p. men. Dn. Johannis Langii [...] Viduae Sponsae vota haec socialia adsociant Amici, Anno 1656 [rz.]. August. 8. Elbingae, Typis Corellianis [1656]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1656).
536 Hinnius Andreas. Honorem nuptialem clarissimo et consultissimo Dn. Bartholomaeo Friderici, secretario de Rep. patria optime merito sponso et [...] ornatissimae matronae Barbarae Urbanae [...] Georgii Lamperti consulis Elbingensis quondam [...] viduae sponsae, gratulabundus exhibet Andreas Hinnius Ecclesiast. Elbing[ensis]. Gedani, Typis Dav. Frider. Rhetii [1667]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1667).
557 (Horniomnema). Horniomnema seu memoria indelebilis viri [...] Henrici Hornii, consulis Reipubl[icae] patriae longe meritissimi; die Octobris XX, per placidum obitum ex hac vita evocati. A.C. 1652 [rz.]. Elbingae, Praelo Corelliano [1652]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1652).
2210 Hortulus. [Hortulus animae / Ray duszny]. (Kraków, druk. dziedziców Marka Szarfenberga, po 1546).
739 Pehne Julius von. Hymenaeo viri [...] Samuelis Corellii, Ecclesiae Elbingensis Neopolitanae Pastoris vigilantissimi, cum virgine [...] Regina [...] Joannis Sierakowski, filia unice dilecta, Gratulatur Julius von Pehnen Posn. Pol. Anno 1678 [rz.], die 7. Novembris. Thorunii, Imprim. Joh. Coepselius 1678 [rz.]. Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
564 (Hymenaeo). Hymenaeo viri juvenis [...] Petri Behmii. Gymn. Elbing. ConRectoris et [...] Annae Zeidler, a viro [...] Christophoro Zeidlero relictae viduae, adgratulantur Musae Elbingenses. Anno, qvo MichaeL Dvx Jehovae [1671] XV. Cal. Nov. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1671).
2499 (Jan Kazimierz, król). Hymnus Joanni Casimiro Pol. regi etc. aedes sub diti sui Nathanaelis Schmieden Regio Majestatis suae splendore il lustrare atque beare dignanti sacer. Gdańsk, [D. Fr. Rhete?], 1657. Gdańsk, (druk. Dawid Fryderyk Rhete?), 1657.
2660 Glosius Johannes. Hypericum ad restingvendum Curarum aestum attemperatum et Viro Praeclarissimo Domino Johanni Rezik, Incluti Gymn. Thor. Prof. Publ. et Visit. solertissimo, meritissimo, Praeceptori suo perpetim devenerando, Anno Nati Christi M DC XCIII. d. 24. Junii, animo prompto, vultu hilari. manu lunata porrectum a Coetu Hung. Ord. Supr. Thorvnii. Imprimebat Iohannes Balthasar Bresler. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, (1693).
1355 Dury John (Duraeus Johannes, Dure Jean). Hypomnemata de studio pacis Ecclesiasticae, á Iohanne Duraeo Suscepto. Ab Anno 1628 ad Annum 1635. Amstelodami, ex officinâ Iohannis Frederici Stam, sub signo spei Anno 1636 [rz.]. Amsterdam, druk. Jan Fryderyk Stam, 1636.
1828 Jantaszek. Iantaszek z woyny moskiewskiey […]. Teraz Nowo wydáńy. w Krakowie Roku pańskiego, 1661. Kraków, 1661.
1721 Kałaj Daniel. Idaea Regis: To iest ná sczęśliwą Elekcyą, Teraz Naiasnieyszego y Niezwycięzonego Monarchy Iana III. złaski [sic] Bozey Krola Polskiego, Wielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Zmudzkiego, Mazowieckiego, Inflandskie[go] etc. etc. A niegdy Jáśnie Wielmożnego, Jego Mośći Páná, P. Iana Sobieskiego, Márszałká, y Hetmaná Wielkiego Koronnego, ná Złoczowie y Zołkwi Dziedzicá: Iáworowskiego, Stryiskiego, Kałuskiego, Bárskiego, Gniewskiego, Stárosty. Kazanie, Ná pámiętną Lekcyą. I. Reg. XIII v. 14. Daniela Kałaiego. V. D, [sic] M. Słowa Bozego Kaznodzieię Odpráwione we Gdańsku, w kośćiele SS. Piotrá y Páwłá, wsamę [sic] Octáwę Elekcyey, to iest: w poniedźiáłek po pierwszey Niedźieli Troyce Swiętey. Cum scitu et permissu Magistratus. Drukował we Gdańsku Dawid Fridrich Rhet, Mieyski Typograph. Roku 1674. wtygodniu [sic] między Dom. III et IV. Trinit. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1674.
529 Hencke‭ ‬Christoph (Henke‭ ‬Christoph). Idea optimi magistratus,‭ ‬Das ist ein schönes Muster und Abbildung eines rechten,‭ ‬guten Regenten.‭ ‬An dem Königlichen Jojada in Juda und Israel in Vergleichung mit dem Weiland‭ [...] Hn.‭ ‬Israel Hoppen,‭ ‬hochverdienten Königl.‭ ‬Burggraffen und ältisten Bürger-Meisters dieser löbl.‭ ‬Stadt Elbing,‭ ‬als derselbige im Anfang des‭ ‬79-sten Jahrs am‭ ‬22. Junij‭ ‬[...] entschlaffen.‭ ‬In einer Christlichen Leich‭-‬Predigt auss dem‭ ‬15/16‭ ‬Vers dess‭ ‬24‭ ‬Cap.‭ ‬im‭ ‬2‭ ‬Buch der Chroniken gezeiget und vorgesteilet durch Christophorum Henken‭. Elbing,‭ ‬gedr.‭ ‬von Achatz Corellen,‭ ‬Anno‭ ‬1679. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1679.
482 Feyerabend Christoph (Feyerabend Christophorus). Idea pseudoprophetarum, oder eigentliche Beschreibung der falchen Propheten, nach Anleitung des 7. Capitels Matthaei vers. 15. seqq. In einer öffentlichen Predigt [...] in Elbing, 1658, den 8 Sonntag Trinitatis, zu Ablehnung des beschuldigten Syncretismi vorgestellet und zum Druck übergeben von [...]. Königsberg, bey Paschen Mense 1659. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1659.
2663 Hagymási András. Idea virtutum Johannaea, vita et moribus clarissimi atque doctissimi Johannis Zabanii, scholae Johannaeae rectoris designati, expressa, et in ipso solenni introductionis actu, die X. Julii, A. O. R. MDCCX. Ab Andrea Hadmaschi, Gymnasii praeceptore classico, delineata. Gedani Typis Johannis Zachariae Stolli, Athenaei Typographi. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1710.
152 Wieniawski Ignacy. Ignacy Wieniawski Kommendant Miasta Krakowa do Obywatelow Mieszkańcow tego Miasta. B. m., b. r. (1794).
1970 Relation (Ausführliche). Ihrer Königl. Maytt. in Pohlen in die Stadt Dantzig geschehenen Einzuges ausführliche Relation. Anno 1677. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1677.
669 Möller Johann Gottlieb. Illegitimam terminorum metaphysicorum ad res theologicas applicationem, ex neglecta termini applicandi cum doctrina, cui accommodandus est terminus, comparatione, ortam in disputatione philosophica A. 1696 [rz.]. D. XVII Octobr [...] praeside [...] publice ventilanda, rejiciet respondens Evaldus Erasmi, Vindavia-Curlandus: Opposituris: Johanne Georgio Knoth Gedan [...] Godofredo Neandro Gedan. et Martino Pflug Conecens. Borusso. Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii 1696 [rz.]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1696.
303 Staphylus Friedrich, Osiander Andreas st. (Staphilus Fridericus, Osiandrus Andreas). Illustres synodorum antiquarum sanctorumque patrum sententiae, nova et impia dogmata Andreae Osiandri refutantes. Collectae per [...] Anno Salutis 1555. (Norimbergae, ap. Paulum Fabricium) 1555. Nürnberg, druk. Julius Paul Fabricius, 1555.
161 Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior). Illustris Principis et domini, Dni Alberti Marchionis Brandenburgen. in Borussia, Stetinen. Pomeranie, Cassuboru ac Sclavoru, Ducis, Burggrauij Nurenbergen. et Principis Rugie, Christiana resposio, cotra insimulationem dni Theoderici de Clee, Teutonici ordinis Magistii, e vernaculo Germaninico [sic], quatenus fieri potuit in latinu sermone couersa. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1526).
2051 Titius Joannes Petrus (Titz Johann Peter). Illustris. atq. Excellentiss. Domini Dn. Gerhardi Comitis a Döhnhof, Palatini Pomeraniae, S.R.M. per Prussiam Commissarii Generalis Bellici, Capitanei Marieburgensis, Skarzeviensis, Koscierinensis, Felinensis, Ludzinensis, Oeconomiae Regiae Mariaeburgensis Administratoris, Terrarum Prussiae Theaurarii, ad capiendum Palatinatum Solennis Schöneckam ingresus, Carmine Heroico celebratus â Joh. Petro Tito. Dantisci, Typis Andrae Hünefeldii Anno 1643. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1643.
2461 Czirlinski Karl (Czerlinski). Illustrissimo Joanni de Gnino Gniński palatinatum Pomeraniae et capitaneatum Skarseviensem d. 11 Octobr. a. 1694 ingressu capessenti applaudebat... Gdańsk, J. Z. Stolle, [po 11 X 1694]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1694.
2536 Pastorius Joachimus. Illustrissimo principi Michaeli de Radzieowice Radzieovio, episcopo Varmiensi, festa S. Michaelis Archangeli die, cathedram suam intranti breve carmen accinit... [Gdańsk], Sz. Reiniger, 1681. B. m. (Gdańsk), druk. Szymon Reiniger mł., 1681.
2309 Ujejski Stanisław. Illustrissimo, Et Excellentissimo S. R. I. Principi, nec non Reverendissimo Antistiti Domino D. Ioanni Stephano Wydżga Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopo Varmiensi, et Sambiensi Auspicatò primùm Suam Sedem ingredienti, Occurit Gratulabunda Pallas Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu per Stanislaum de Rupniewo Uieyski Equitem Polonum Auditorem Philosophiae. Anno Domini M. DC. LX. Brunsbergae, Typis Petri Freymuth, et Elisabethae Weingärtneri. Braniewo, druk. Peter Freymuth i Elisabeth Weingärtner, (1660).
659 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Illustrium quaestionum theologicarum circa mortem consideratarum. Pentas prior. Quam in Academia Bregelana Borussorum sub praesidio [...] publicae ventilationi subjicit Christianus Sinknecht [...] Ad diem 18 Julij. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii [ca. 1638]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (ok. 1638).
824 Schelwig Samuel (Schelguig Samuel). Immanuele Nisus Fortunante, Aphorismi morales, ex Plutarchi libro de civili institutione, excerpti, et praeside [...] publicae disputationi subjecti a respondente auctore Johanne Nathanaele Ferbero, Gedanensi die Martij Anno 1679 [rz.]. [Gdańsk] Imprim. Dav. Frider. Rhetius 1679 [rz.]. B. m. (Gdańsk), druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1679.
688 Mylius Michael. Immolatio Isaac, Genes. 22. Salutiferae Mediatoris nostri Oblationis, in odorem bonae fragrantiae, Evidens Figura, Carmine exornata publice in Gymnasio Elbingensi ad Cal. Apr. a M. Mylio, Rectore. Dantisci, Typis Rhetianis 1632 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1632.
2225 (Bonawentura św.). Immortale Virtutis & Sapientiae Argumentum Jn Mariano Seraphico Doctore Divo Bonaventura Jn Ecclesia AA. RR. PP. Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Ab Uno e Societate Jesu, Oratoria Panegyri Repraesentatum. Posnaniae, Anno 1687. Superiorum permissu Typis Academicis Societ: Iesu,
2537 Pastorius Joachimus. In arietem Radzieiovianum aurea infuła coruscum domini Michaelis Stephani Radzieiowski epigramma gratulatorium. [Gdańsk, b. dr., 1681]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1681).