Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
10 (Schlieben Jan Teodor). Applausus anagrammaticus illustrissimo ac excellentissimo Domino DN. Joanni Theodorico a Schlieben, S. R. I. comiti, primo totius Livoniae Palatino […]. Praelo Reusneriano (1677). B. m. (Królewiec), druk. Fryderyk Reussner, 1677.
11 Geschichts-Calender (Curieuser). Curieuser Geschichts-Calender des Hertzogthums Schlesiens und Marggraffthums Mähren und Lausitz von Anno 1600 bis 1698, nach den Jahren, Monaten und Tagen in beliebter Kürtze eingerichtet. Leipzig bey Joh. Ludw. Gleditschen 1698. Leipzig, druk. Johann Ludwig Gleditsch, 1698.
12 Grüneberg Christian, Sasse Georg Friedrich. Disputatio de Pomerania, quam divina adspirante gratia et amplissima facultate philosophica annuente, praeside Dn. Christiano Grünebergen Pomer. [...] exponit Georgius Fridericus Sassius, Pomeranus. Francofurti ad Oderam, Typis Christophori Zeitleri. Frankfurt a. O., druk. Christoph Andreas Zeitler, b. r. (1685?).
13 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Catechismus (współwyd.) zob. Alvarez Emmanuel (De Institvtione Grammatica 1697). Kalisz, druk. Jezuitów, 1697.
14 Behm Johann, Reimer Matthäus. Theologica Disputatio, Contra Absolutum Reprobationis Decretum, quam Sub praesidio Deitatis Ter Optimae Max: ad ordinariae Professionis Exordium ex Academicis statutis placidae συξη΄τησ[ηι] subijcit. In Borussiacâ Academiâ. Johannes Behm D. Et Aulicus Sereniss. Borussiae Ducum Concionator Respondente M. Matthaeo Reimero. Disputatio habebitur Cal: Sept: Iul. horis à VI. matutinis. Regiomonti Boruss: Per Iohannem Fabricium, Anno 1612. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1612.
15 Czasownik. Czasownik. Mohylew, (druk. Bracka, Maksym Woszczanka?, ok. 1701).
16 Erasmus Desiderius Roterodamus, Vives Juan Luis. Civilitas Morum et Johannis Ludovici Vivis Ad Sapientiam Introductio. Editio Nova Latine Et Germanice. Wratislaviae, Apud Johannem Jacobum Korn. 1756. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1756.
17 Kaldenbach Chistoph. Deutscher Grab-Getichte Erstes Theil. Drey Buecher. [- Anderes Theil. Drey Buecher]. Gedruckt zu Elbing bey Achatz Corellen, Im 1648 Jahre. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1648.
18 Kreuza-Rzewuski Leon (Kreuża Leon, Krevza Lev). Kazanie O świątobliwym Zywoćie y chwalebney śmierći. Przewielebnego w Bodze Oyca Iosaphata Kuncewicza Arcybiskupá Połockiego Witebskiego y Msćisławskiego W cerkwi Cathedralney Połockiey przy depozyciey ćiáłá iego Odprawowane od Oycá Leona Kreuży Nominata na Episkopstwo Smolenskie. Zá wolą y roskázániem starszych z Ruskiego Ięzyká na polski przełożone y w druk podane. Roku 1625. Jánuary 17. B. m. (Wilno), 1625.
20 Schitler Johann. Brevis Descriptio Corporis Humani, Discentibus valde utilis. Item. Consilia morborum à capite usq[ue] ad pedes ex probatis authoribus tam Graecis quám Arabibus et Latinis, experientia quotidiana comprobata A Iohanne Schitlero, artium et medicinae Doctore. Nissae, excudebat Iohannes Cruciger. Anno 1572. Nysa, druk. Jan Kruciger, 1572.
21 (Mikołaj św., Nikołaj Czudotworiec). Służby, żytije i czudiesa sw. Nikoły czudotworca. Grodno, Druk. Skarbowa, 1781 (w kolofonie).
22 Smol Melchior. Castrum Doloris in aeviternam memoriam Principibus illustrissimis Patronis gratiosissimis Amicis amicorumq[ue] desideratissimis è cedro Parnasséâ erectum, pullo Elegiarum velamento intectum à Melchiore Smolio Crucimontano, Pastore Redzevviciano. Olsnae Silesiorum Ex Officinâ typograph. Johann-Seyfferti, Anno 1644 [rz.]. Oleśnica, druk. Jan Seyffert, 1644.
23 Żabczyc Jan. Posełam [sic] Moskiewski. Przez Iana Zabczyca Pisany, Logogriph Autorow. Głowę mam Zenonową, szyię Aaroná, pierśi Biántesowe, nogi Ciceroná. W Krákowie, Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1606.
29 Jeleński Gedeon. Nigdy Nieodmienne Prawdy Uznane z Rekollekcyi w Kollegium niegdy Societatis Jezu [sic] Akademickim Wileńskim na piśmie przez części na każdy dzień dawanych, Przeze mnie Gedeona Jelenskiego Na tenczas Pisarza Dekretowego W.X.Lit: w R. 1753 in Xbri Odprawionych, Ręką własną wykonnotowane, na ośm dni po dwie na dzień Medytacye na Rano i na Wieczor Rozłozone, Z przydatkiem Refkexyi Zbawienney nad namiętnościami, czyli Passyami Ludzkiemi, czasu tychże Rekollekcyi wykonnotowanym, Podane do Druku R. 1779. w Nieswizu w Drukarni J.X.Mci. Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1779.
30 Szlichtyng Jonasz (Schlichting Jonasz). Wykład Prawdziwy Na cztery mieysca Pisma Swiętego O Bostwie Jezusa Christusa [...] Item Na dwie mieysca O Troycy Swiętey [...] Napisany przez Jonasza Szlichtynka z Bukowca. Anno 1645 [rz.]. B. m. (Gdańsk?), 1645.
31 (Rychtercius Franciscus). Ex universa philosophia, primos in conclusiones collectos fructus, Mariae, Matri aeternae veritatis, throno Increatae Sapientiae, Palladi Olivensi, novellae plantationes olivarum, D.D.D. quae sub auspiciis ejusdem clementissimae patronae suae, propugnabuntur publice a F. F. studiosis in Monasterio Olivensi [...] Assistente [...] Francisco Rychtercio [...]. Typis Monasterii Olivensis. Anno 1673 [rz.]. Oliwa, druk. Cystersów, 1673.
32 Klenck Jan. Institutiones juris naturalis et gentium, ex Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libris excerptae. Editio sexta auctior et correction eum indice locupletissimo Dantisci, typis et sumptibus Davidis Friderici Rhetii, Athenaei Typographii Anno 1673 [rz.]. Gdańsk, druk. i nakł. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
33 (Olszowski Hieronim Andrzej). Aquila a fulmne immunis seu Deipara Virgo [...] a noxa originali intacta, brevi panegiri celebrata [...] a [...] Hieronymo Andrea Olszowski [...] oblata dedicataq; dicta ab eodem in Mariano Cratorio Hosiani Collegii Brunsbergensis Soc. Iesu. Anno [...] 1669. B. m. (Braniewo, druk. Jezuitów), 1669.
34 Bericht (Notwendiger). Notwendiger Bericht darinn in kurtzen Regulen verfasset ist wie sich ein jeder negst Göttlicher Hülffe in dieser gefährlichen Zeit für der gifftigen Seuche der Pestilentz bewahren auch wie denen die damit behafftet durch bequeme mittel zu helffen sey. Auff Anordnung eines Edelen und Hochweisen Rahts der Stadt Dantzig. Gestellet durch die Medicos Ordinarios daselbst. Gedruckt bey Philip Christian Rheten Anno 1660 [rz.]. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1660.
35 Sommer Caspar, Gottschalck Johann Georg. Onophagiam Silesiorum, amplissimi Philosiphici Collegii indulta dissertatione historica M. Casparus Sommer et Johannes Georgius Gottschalck refellent. Wittebergae, J. S. Ziegenbein 1677 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Sigismund Ziegenbein, 1677.
36 Curtius Daniel, Hoffman Johann Venzeslaus. Quinquaginta philosophis et martyribus a diva Catharina philosophorum principe et magistra recte ratiocinandi scientiam, edoctis [...] defendetur publice in Auditorio theologico Collegii Anno 1669 a R.D. Daniele Curtio [...] et G.D. Joanne Wenceslao Hoffman. Typis Henrici Schultz. B. m. (Braniewo), druk. Henryk Schultz, (1669).
37 Raue Johann. Subita et necessaria defensio, adversus sex primos Lectiones V.C.L. Joh. Scharfii [...]. Rostochii, impensa Autoris Literis Viduae Joach. Pedani Acad. Typ. Anno 1636 [rz.]. Rostock, druk. Joachim Fuess (Witwe), 1636.
38 Bonawentura św. (Bonaventura s.). [Psałterz Najświętszej Panny Maryi]. B. m., b. r. (ok. 1640).
39 Corona Christi D. / Koronka Pańska. Corona Christi D. Coronam Christi D. Leo X Papa commendat ac certis Religiosis [...]. B. m., b. r. (po 1600).
40 (Róża św.). Apparatus triumphalis Neobeatae Rosae Indianae Ordinis Praedicatorum. Vilnae, Typis Acad. S.J., 1669. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1669.
41 (Pociej Leonard Gabriel). Decora Illustrissimae Domus Pociejanae in gentilitio insigni Illustrissimo Domino D. Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi […]. Vilnae Typis Acad. S.J. Anno Do: 1687. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1687.
42 Schwang Jan, Niżyński Kleyszner Melchior. Philosophia universa. Sub auspiciis. Benedicti Żuchorski [...] defensa a R.P.F. Melchiore Niżyński Kleyszner [...] praeside [...] Ioanne Schwang [...] in Alma Universitate Vilnensi S.J. Vilnae Typis S.J. Anno 1677. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1677.
43 Kitnowski Piotr, Giedmint Daniel. Theses theologicae selectae de Deo Uno et Trino, sub auspiciis [...] D. Andreae Casimiri de Bakszt Zawisza [...] ab [...] Daniele Giedmint […] publicae disputationi. Praeside R.P. Petro Kitnowski […] propositae in Alma Universitate Vilnensi S.J. Vilnae Typis Acad. S.J. 1676. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1676.
44 Derderukowicz Jerzy. Thaumaturgus seu miraculorum miraculum utriusque poli D. Thomas Aquinas [...] a Fr. Georgio Derderukowicz [...] praesentatus. B. m., b. r. (1667).
45 Derderukowicz Jerzy. Virtus coronata illustrissimi ac reverendissimi Domini D. Alexandri [...] Sapieha [...] a Fr. Georgio Derderukowicz [...] acclamata. B. m., b. r. (1669).