Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2719 Pyrrhys de Varille César Félicité. Pièces différentes, composées par M. Pyrrhys de Varille. B. m. i r. (Warszawa, Paryż, 1771).
2718 Praetorius Jacobus. De Morbis, Quos Venena Intra Corpus Sumta, Cognita Et Occulta Qualitate efficiunt, Disputatio V. Quam peculiari collegio, Praeside Iohan. Iessenio a Iessen, Doctore et Professore. Ad 8. Septembris adornat Iacobus Praetorius Livo. Excudebat Johannes Dörffer typis Cratonianis Anno CIƆ IƆ XCVI. Wittenberg, druk. Johann Dörffer, 1596.
2717 Privigiei Miklós. Luna Crescens sive Strena Calendis Iani Sacra, quam [...] Dn. Georgio Hübnero, Pro-Consuli et Vice-Burggrabio Thoruniensi, longa rerum politicarum experientia gravissimo, Proto-Scholarchae Gymnasii ibidem meritissimo, dignissimo, viduarum et pupillorum curatori aequissimo, maecenati studiosae iuventutis munificentissimo, debitae observantiae Symbolon testaturus inscripsit / IngressVs faVstVs sIt gressVs gratIor annI. FIrMa DeCVrsVs prosperItate fLVat! / Nicolaus Privigyei, Prividia Pannonius. Thorunii, Imprimebat Iohann Balthasar Bresler. Toruń, druk Jan Baltazar Bresler (chronostych: 1691).
2716 Nędza z Biedą. Nedza [sic] Z Biedą Z Polski idą. [Pod tym drzeworyt z wyobrażeniem Nędzy z 6 dzieci, Biedy, Śmierci i Szatana w głębi – w ramce uszkodzonej]. [Pod drzeworytem wiersz:] Iakieśi to Pałuby były niecnotliwe, Nędzá z biedą, ledwie nas zostáwiły żywe. Ze wszystkiego odárły, co iedno wźiąć mogły, A wżdy się widzę sámy máło co wspomogły. Biedá nieśie smáćiská [sic], Nędzá wkoszu [sic] dźieći, Diabał [sic] był po tym w Polscze, niech do piekłá leći. Wędruy Lárwo z Máskárą [sic] do Włoch ná ślimaki, Pobierz z sobą pokrzywy osty, y pszonnaki. Mamy Zyto Pszenicę ná pytel we młenie [sic], Będżie tu u nas roskosz o świętym Marćinie. B. m., b. r. (przed 1650).
2715 Nędza z Biedą. Nędza Z Biedą Z Polski Idą. [Pod tym drzeworyt z wyobrażeniem Nędzy z 6 dzieci, Biedy, Śmierci i Szatana w głębi – w ramce uszkodzonej]. [Pod drzeworytem wiersz:] Iakieśi to Pałuby były niecnotliwe Nędzá, z Biedą, ledwie nas zostáwiły żywe. Ze wszyckiego [sic] odárły, co iedno wźiąć mogły, A wżdy sie widzę sámy máło co wspomogły. Biedá nieśie smáćiská [sic], Nędzá w koszu dźieći, Dyabał [sic] był po tym w Polscże, niech do piekłá leći. Wędruy Lárwo z Mászkárą do Włoch ná ślimaki, Pobierz z sobą pokrzywy, osty, y pszonnaki. Mamy Zyto, Pszenicę, ná pytel we Młynie, Będżie tu u nas roskosz o świętym Marćinie. B. m., b. r. (ok. 1630?).
2714 Nędza z Biedą. [Nędza z Biedą z Polski idą]. B. m., b. r. (ok. 1650?).
2713 Speiss-Buechlein. Speiss-buechlein. (Gdańsk, Jakub Rhode, 1570).
2712 Statius Martin. [Geistliches Antidotum / Wiedergifft.] [Ge]is[tliches] Ant[ido]tu[m] / Wieder[gifft.] Damit s[ie finden] Glaeubiges H[ertz] fuerm pestilentzischen WürgEngel, negst Gott Geistlicher weise praeserviren und curiren mag, Gestellet, durch M. Martinum Statium. Predigern zu S. Johan. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld?, 1620).
2711 Nędza z biedą. Nędza z biedą z Polski idą. B. m., b. r. (ok. 1780?).
2710 Nędza z Biedą. Nędza Z Biedą Z Polski Idą / Ktorym Na Szczęsliwą Waletę, Ieden z starodawnych Poetow w wiekopomne czasy tákie przypisuie Elogium: [kursywa:] Jakieś to Pałuby były niecnotliwe, Nędza z biedą: ledwie nas zostawiły żywe. Ze wszytkiego odarły co ieno wziąć mogły, A wzdy się widzę same mało co wspomogły. Bieda niesie szmaciska, Nędza w koszu dzieci. Diabeł był potym w Polszcze niech do piekła leci. Wędruy Larwo z Maszkarą do Włoch na ślimaki Pobierz z sobą pokrzywy, osty y pszennaki. Mamy Żyto; Pszenicę na pytel we młynie, Będzie tu u nas roskosz po swiętym Marcinie. B. m., b. r. (ok. 1770?).
2709 Nędza z Biedą. Nędza z Biedą z Polski Idą, W obec [sic, winno być: W obce] y nieznáiące ich Narody, Ktorym ná szczęsliwą Waletę; ieden z stárodawnych Pòètow w wiekopomne czásy tákie przypisuie Elogium. Jákieśi to Páłuby były niecnotliwe, Nędzá z Biedą: ledwie nas zostáwiły żywe. Ze wszystkiego odárły co ieno wźiąć mogły, A wzdy sie widzę same máło co wspomogły. Biedá nieśie szmáciská, Nędza w koszu dźieći, Diábel [sic] był potym w Polszcze niech do piekłá leći. Wędruy Larwo z Mászkárą do Włoch ná ślimaki, Pobierz z sobą pokrzywi [sic], osty y pszennáki. Mámy Zyto, Pszenicę ná pytel we młynie, Będźie tu u nas roskosz o Swiętym Márćinie. B. m., b. r. (Kraków, przed 1700).
2708 Füers Ordenunge (Feuer-Ordnung). Füers Ordenunge der Königlicken Stadt Dantzigk, durch einen Erbarn Raeth daersoluigest, den gemeinen jnnewaneren thom besten beramet vnd vthgesettet. Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1539 (w kolofonie).
2707 Abschrift. Wahrhafte Abschrift der Colmischen Handfeste. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1539).
2706 Water-Recht (Wasser-Recht). Dyt ys dat hogeste unde oldeste Water-Recht, dat de gemene Kopman und Schippers geordinert unde gemaket hebben, tho Wiszby, dat sik en yder de thor Sewert vorkert hyr nah richten mag. Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1538 (w kolofonie?).
2705 Evangelium. Dat Euangelium des heiligen Nicodemy, welcker ys gewesen ein Furst der Juden, unde ein vorborgen Junger des Heren, 1538. Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1538 (w kolofonie).
2704 Pater Paulus. Agora, Sive Forum, Que Evocata Maria Henrici Dzikovii, Thoruniensium Antistitis Coniunx. Die XXVII. Octobr. Anni MDCLXXXVIII. B. m., b. r. (Toruń, 1688).
2703 Kancjonał. Kancyonał albo Pieśni Duchowne [...]. B. m. (Raków), 1604.
2702 Katechizm. [Kátechizm, tho iesth, Krothka náuká Wiáry swiętey Krześćiáńskiey, dla ćwicżenia młodych dziatek zebrána]. Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1588 (w kolofonie).
2701 Jagodyński Stanisław Serafin. Kalligraphia y Reguły do dobrego pisania [y Exemplarze] pięknych charakterow. w Krakowie 1645. Kraków, druk. Franciszek Cezary?, 1645.
2700 Opaliński Łukasz. Lucae Opaleni, Regni Poloniae Marescalli Olim Anagrammatice Sub Nomine Pauli Naeoceli Editi De Officiis Libri Tres. In Quibus Sapientiae Christianae, Id est, Moralis Philosophiae, Jurisprudentiae, immo et Theologiae pleraque, et praecipua; Nova hactenus ratione, atque Methodo accurate explicantur. Opusculum hoc Congregationi Majori B. V. Visitantis In Xenium datum. Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andream Hoermann, Anno M. D. CCIII. Trnawa, Druk. Akademicka, 1703
2699 Falck Nathanael / Ochernal Daniel. Problema morale: An obsessa Civitas extrema ab Hoste pati debeat, si sciat, auxilia sibi haud submissum iri. Paeside M. Nathaniel Falcken Gedan. Fac. Phil. Adjunct. Publicae ventilationi exponet Daniel Ochernal, Tyrna-Hungarus, Philol. Ac Philos. Studiosus, Die XIII. Maji. St. V. A. O. R. M. DC. XCI. In Auditorio Majori. Hor. Mat. Wittenbergae, Literis Matthaei Henckelii. Acad. Typogr. Wittenberg, druk. Matthäus Henckel, (1691)
2698 Modlitwy. Modlitwy Chrzescianskie Kázdemu czásowi y potrżebie slużące. We Gdánsku Drukovval Iendrzey Hûnefeldt Roku 1647. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1647.
2697 Lewiński Stefan. [List pasterski z 6 V 1788]. [W nagłówku:] Stefan Lewiński z Bożey i Swiętej Stolicy Apostolskiey łaski Biskup, Koadiutor z następstwem, i Administrator z zupełną Juryzdykcyą Łucki, i Ostrogski, Szuffragan [sic] Metropolii całey Rusi. [Inc.:] Całemu Duchowieństwu [...] Na wstępie Rządow Naszych w Dyecezyi Łuckiey, i Ostrogskiey, do zwiększenia chwały Boskiey [...]. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów, 1788).
2696 Antoni od. N. M. P. Narodzenia. Kazanie w Czasie Trzydniowego Pogrzebu Wielmoznego Bożeniec Jełowickiego Starosty Wilatyckiego Miane Przez X. Antoniego od N. M. P. Narodzenia S. T. L. Zakonu XX. Trynitarzow w Kościele Probostwa Sokulskiego Roku 1791 Dnia 13 Kwietnia. W Łucku, w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey XX. Dominikanów. Łuck, Druk. Dominikanów, 1791.
2694 Makulski Franciszek. Czamarka y Sarafan w czasie Seymu Patryotycznego w Polskę wprowadzone. W Warszawie, 1791. Warszawa [recte: Łuck, Druk. Dominikanów], 1791.
2693 Łobarzewski Ignacy. Sekretna konferencya między S. P. Xiązęciem Sułkoskim Woiewodą Poznanskim, A Marszałkiem Gurowskim w Wiecznosci. Roku 1791. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów), 1791.
2692 Pismo. Pismo w Dwoch Zdaniach lecz Jedno Uskutecznione dla Dobrego Patryoty Podane. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów, ok. 1791).
2691 Kreisschreiben. Kreisschreiben Vom kais. koen. galizischen Landesgubernium. [W sprawie:] Dass von 1sten Maerz d. J. an der Lemberger Armenischen Kathedralkirche aus den bei den Armenischen Landkirchen bisher unter dem Titel Mons pius bestandenen Leihbanken ein oeffentliches Versatzamt errichtet werden wird. Iż od 1go Marca R. b. przy Lwowskim Ormiańskim Katedralnym Kosciele z owych przy Ormieńskich [sic] w Kraiu będących Kosciołach dotąd pod Imieniem Mons pius trwających Bankow publiczny zastawniczy Urząd ustanowiony zostanie [z datą: Lwów 17 I 1792]. B. m., b. r. (Lwów, 1792).
2690 Wykład. [Wykład Snów Nocnych. Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Płanet i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa, a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu. Praktykowania.] B. m., b. r. (przed 1793?).
2689 Interpretatio. [Interpretatio somniorum to iest wykład nocnych snów dwornemu czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach, z siedmi Planet y dwunastu znaków Niebieskich; oraz z tablicą Astronomiczną, Regestrem należytym sporządzony.] B. m., b. r. (Toruń?, 1694?)