Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1521 A. B. S. J. Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
968 Abbildung (Eigentliche). Eigentliche Abbildung und Relation von denen neulich in Pohlen und Wallachey, wie auch Podolien herumbfliegenden Hewschrecken […]. B. m., b. r. (1690).
1480 ABC Buchstabir (Obiecadło). Neueingerichtetes ABC Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche besonders der Oberschlesischen Schulen Polnisch und Deutsch verfasset. Nowo-zebráne Obiecadło do sylábizowánia y czytánia dla potrzeby osobliwie Gornego Sląská szkoł, po polsku y po niemiecku wypráwione. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Mit allergnädigsten Privilegio. Gedruckt bey Johann Christoph Lauhen, 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
337 Abel Michael (Abelus Michael). Epithalamium in solennitatem nuptiarum [...] D[omi]ni Tidemanni Bohemi in Lagschau haereditarii sponsi et [...] Catharinae Dilgnerianae [...] Alberti Copsovii pie defuncti, relictae viduae, sponsae, honoris et observantiae ergo scriptum a [...] Nuptiae celebrabantur 29. Junij Anno 1604. Dantisci, typis Martini Rhodi [1604]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
338 Abel Michael (Abelus Michael). Pugna Michaelis Archangeli cum dracone, quam [...] dominis Dn. Johanni et Dn. Adriano von der Linden patruelibus ac patriciis Dantiscanis [...] dicat ac consecrat Michael Abel Arctolitanus Marchicus. Dantisci, in officina typogr. Martini Rhodi, Anno Christi Mediatoris [1604]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
969 Abschied (Damons). Damons Abschied von Phillis und deroselben Gegen-Valet. Valet-Lied. (G.M.D.) an die berühmte Phillis i. e. Dantzig. B. m., b. r. (Gdańsk, 1660).
649 (Academia Regiomontana). Mecaenates, amicos ac cives academicos, ad panegyrin quae aeternae memoriae Magnifici [...] Johannis Truchses von Wetzhausen supremi Prussiam Regentis, Consiliarij ac Burggravii laudatissimi, magni musarum patroni. Sacra erit, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. [Regiomonti] Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
339 Accords-Puncta. Accords-Puncta zwischen Sr. Churfl. Durchl. von Brandenburg und der Königl. Stadt Elbing getroffen. [Elbing, den 11. Nov. 1698]. B. m., b. r. (Elbląg, 1698).
1014 Accurata delineatio. Accurata delineatio et vera relatio, invasionis et oppugnationis castrorum Turcicorum à Polono et Lithvanico exercitu ad Chocimum, ipso Festo Martini, Anno 1673. factae. B. m., b. r. (ok. 1673).
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
1524 Actum in Kodeniec. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
1525 Actum w Grodnie. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
1526 Afekta (Strzeliste). Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W.W.X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.
1421 Afekty. Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
2258 Agrippa Heinrich Cornelius. Krotka nauka rządzenia ku ustrzeżeniu od zarażenia morowego powietrza, a gdiby kto iuż zachwycił iako zasie ratowac z Bożą pomoczą – Przez znamienitego cżłowieka, Henryka Korneliusa Agrippę Doktora Czesarskiego sprawiona. Cracoviae excusum apud Viduam Floriani. An. 1543. Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1543.
157 Aimo Battista (Aymo Baptistae). De Alluvionibus, tractatus fertilissimus. In quo incrementi et decrementi fluminum, ad fundorum vicinorum commoda, et incommoda [...] materia ita copiosè et clare tractatur, ut nil amplius desiderandum sit [...] Nunc literarum in allegationibus varietate distinctum denique accurateque emendatum per Jacobum Schultes Elbingensem u.i.d. Anno 1600 [rz.]. Prodiit sumtus in typographeio suo faciente Henningo Grosio Bibliopola Lipsensi. Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1600.
1527 Akty (Codzienne). Codzienne Akty Z Nabożeństwem Do Ran W Nogach Zbawiciela Ukrzyżowanego, Przez Jednego Kapłáná Societatis Jesu. Zá pozwoleniem Stárszych Wydane. Teraz zaś powtornie Przedrukowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
1422 Akty nabożne. Akty Nabozne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, do Troyce Przenayświetszey, Mądrości Przedwieczney, do Matki Przenayświętszey, z Przydatkiem Nabożeństwá do Opatrznosci Boskiey, Przedrukowane w Kaliszu Drukárni J.K.M. Collegium Soc: Jesu, Roku 1747. Kalisz, druk. Jezuicka, 1747.
942 Akty nabożne. Akty Nabozne Do Rąn [sic] Vkrzyżowanego Iezvsa Do Troyce Przenayswiętszey Do Mądrosci Przedwieczney Do Matki Przenaswiętszey [sic] z przydatkiem Nabożeństwa Do Opatrznosci Boskiey Przedrukowane. w Lvbl: Druk: S.I. A. 1701. Lublin, druk. Jezuitów, 1701.
1528 Aland Jan. Koscioł swiętego Michała, y wszytkich chorow anyelskich, na gorze Nieświeskiey. W ktorym Bog rożlicżne dobrodzieystwá cudownie ludziom, zá przycżyną świętych Anyołow pokázuie. Opisány przez X. Jána Alánda Societatis Iezu, z dokłádem cudow, y nabożenstwá ku SS. Aniołom. Drukowano Roku 1633. B. m., 1633.
947 (Albert św.). Honor S. Woyciecha Wyznawcy Karmelity Na dosyć uczynienie Affektowi Dusz Nabożnych, pragnących Naywiększey Chwały Boga w Troycy S. Iedynego, ktory Przedziwny iest w Swiętych swoich. Brewiarza karmelitańskiego Dorocznych P[def.] kapłańskich na dzień 7 Sierpn[def.]nie przypadaiących do codziennego poszanowania krotkim Nabożeństwem Wyprowadzony. Przez WW. OO. Karmelitow Dawney Obserwancyi Pozwoleniem Zwierzchności Duchowney. We Lwowie w Drukarni Collegium Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1737. Lwów, druk. Jezuitów, 1737.
158 Alberti Salomon (Albertus Salomo). Historia plerarunque partium humani corporis, in usum tyronum edita, a Salomone Alberto, medicinae doctore et professore eius publico. Vitaebergae (excud. Zacharias Lehman, 1583 [rz.]). Wittenberg, druk. Zacharias Lehman, 1583.
163 Albinus Joannes (Weiss Johann). Euodia gamike [gr.] in honorem nuptiarum [...] Danielis Esken [...] viri Dn Francisci Esken, regii burggrabii et consulis Toruniensis filij, sponsi, et [...] virginis Annae Rudigerinae [...] Jacobi Rudigeri consularis Toruniensis filiae, sponsae. Scripta à Joanne Albino Hierensi Tyrigeta. Torunij Borussorum excudebat Andreas Cotenius. XI. Kal. VIII bris. Anno 1598 [rz.]. Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1598.
342 Albinus Johann, Drabitius David. Gamelia [gr.] in sacrum nuptiale [...] Sebastiani Sandaei [...] sponsi nec non [...] Annae [...] Joachimi Bathovii [...] filiae sponsae: Indictum Elbingae ad XVI. Kal. IX-bris Anni MDCV [...] scriptae ab amicis docentibus in Gymnasio Elbingensi. Elbingae excud. Wendelinus Bodenhausen [1605]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1605).
1177 Albinus Michael. Christlicher Freuden-Gesang über die hocherfreuliche Krönung unsers Allergnädigsten Königs und Herren Herrn Joh. Casimiri Königs in Polen und Schweden etc. etc. aufgesetzet von M. A. und an Ihr. Königl. Mayt. Krönungstage den 17. Jan. dieses 1649. Jahrs in der Pfarr-Kirche zu S. Marien allhier in Dantzig vor und nach der Predigt musicalisch praesentiret von C. W. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, ok. 1649).
233 Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albert Fryderyk). Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen, Auff Anno 77. zu Königsberg gehaltenem Landtage, beliebet und angenomen. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, bey Georgen Osterbergem, Anno 1577 [rz.]. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
205 (Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albert Fryderyk). Ein gemein Christlich Gebet. Für Den Durchleuchtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Henn Albrecht Friederich Marggraffen zu Brandenburg und Hertzogen in Preussen etc. Königsperg in Preussen Anno Domini 1574 [rz.]. Królewiec, 1574.
330 Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior). Von Erwehlung der beider Bischoff, Samlandt und Pomezan in Hertzogthumb Preussen, Auch von ihrem Ampt, Verordnung der Visitation und anderem so zu fürderung und erhaltung des Predigampts und Schulen, Christlicher zucht, und guter Ordenung von nöthen ist. Gedruckt zu Königsperg in Preussen, bey Johann Daubman, 1568. Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1568.
331 Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior). Von Erwehlung der beyder Bischoffe, Samblandt unnd Pomezan, im Hertzogthumb Preussen, Auch von jhrem Ambt, Verordnung der Visitation, und anderem, so zu förderung und erhaltung des Predigampts und Schulen, Christlicher Zucht, und gutter Ordnung von nöten ist. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, durch Johann Schmidt. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), (ok. 1620).
160 Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior). Christliche verantworttung des Durchleüchtigen un[d] Hochgebornen Fürsten un herrn Herrn Albrechten Marggraffen zu Brandenburg, Hertzogen ynn Preüssen etc. Auff Herr Dietterichs von Clee Meysters Deütsch Ordens aussgebreyten Druck, unnd angemoste verunglympffung. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1526).