Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1521 A. B. S. J. Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
968 Abbildung (Eigentliche). Eigentliche Abbildung und Relation von denen neulich in Pohlen und Wallachey, wie auch Podolien herumbfliegenden Hewschrecken […]. B. m., b. r. (1690).
1480 ABC Buchstabir (Obiecadło). Neueingerichtetes ABC Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche besonders der Oberschlesischen Schulen Polnisch und Deutsch verfasset. Nowo-zebráne Obiecadło do sylábizowánia y czytánia dla potrzeby osobliwie Gornego Sląská szkoł, po polsku y po niemiecku wypráwione. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Mit allergnädigsten Privilegio. Gedruckt bey Johann Christoph Lauhen, 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
337 Abel Michael (Abelus Michael). Epithalamium in solennitatem nuptiarum [...] D[omi]ni Tidemanni Bohemi in Lagschau haereditarii sponsi et [...] Catharinae Dilgnerianae [...] Alberti Copsovii pie defuncti, relictae viduae, sponsae, honoris et observantiae ergo scriptum a [...] Nuptiae celebrabantur 29. Junij Anno 1604. Dantisci, typis Martini Rhodi [1604]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
338 Abel Michael (Abelus Michael). Pugna Michaelis Archangeli cum dracone, quam [...] dominis Dn. Johanni et Dn. Adriano von der Linden patruelibus ac patriciis Dantiscanis [...] dicat ac consecrat Michael Abel Arctolitanus Marchicus. Dantisci, in officina typogr. Martini Rhodi, Anno Christi Mediatoris [1604]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
969 Abschied (Damons). Damons Abschied von Phillis und deroselben Gegen-Valet. Valet-Lied. (G.M.D.) an die berühmte Phillis i. e. Dantzig. B. m., b. r. (Gdańsk, 1660).
2421 (Academia Regiomontana). Ad publicam Deo gratiarum actionem pro concessa Prussorum terrae pace, 8 Octobris dicendam, maecenates... invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1635. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
2427 (Academia Regiomontana). Mecaenates, patres... ad orationem, qua pacis donum concessum celebrabit Botho Henricus L. Baro ab Eulenburg, invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2428 (Academia Regiomontana). Rector et senatus Academiae Regiomontanae cives suos ad audiendam die 19. Septemb. orationem, qua Prussiam liberatam et Germaniam afflictam describet Johannes Waltherus, [invitat]. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2429 (Academia Regiomontana). Rectoris et senatus Academiae Regiomontanae voluntate ac iussu programma invitatorium, quo omnes... ad actum panegyricum invitantur. Quo publici feudi renovati signi a Poloniae rege 19 (9) Aprilis anni currentis in Ducalis Prussiae metropolin introducti, celebrabitur. Królewiec, W. Segebade, 1633. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
2430 (Academia Regiomontana). Serenissimo domino Georgio Wilhelmo pro tranquillandae patriae susceptis laboribus, publico nomine gratias acturi maecenates... invitant rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2431 (Academia Regiomontana). Serenissimo Georgio Wilhelmo eiusdemque filio Friderico Wilhelmo felicissimum in Borussiam adventum gratulatura, maecenates invitat Academia Regiomontana. Królewiec, dziedzice W. Segebade, 1638. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, 1638.
649 (Academia Regiomontana). Mecaenates, amicos ac cives academicos, ad panegyrin quae aeternae memoriae Magnifici [...] Johannis Truchses von Wetzhausen supremi Prussiam Regentis, Consiliarij ac Burggravii laudatissimi, magni musarum patroni. Sacra erit, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. [Regiomonti] Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
339 Accords-Puncta. Accords-Puncta zwischen Sr. Churfl. Durchl. von Brandenburg und der Königl. Stadt Elbing getroffen. [Elbing, den 11. Nov. 1698]. B. m., b. r. (Elbląg, 1698).
1014 Accurata delineatio. Accurata delineatio et vera relatio, invasionis et oppugnationis castrorum Turcicorum à Polono et Lithvanico exercitu ad Chocimum, ipso Festo Martini, Anno 1673. factae. B. m., b. r. (ok. 1673).
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
1524 Actum in Kodeniec. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
1525 Actum w Grodnie. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
1526 Afekta (Strzeliste). Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W.W.X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.
1421 Afekty. Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
2258 Agrippa Heinrich Cornelius. Krotka nauka rządzenia ku ustrzeżeniu od zarażenia morowego powietrza, a gdiby kto iuż zachwycił iako zasie ratowac z Bożą pomoczą – Przez znamienitego cżłowieka, Henryka Korneliusa Agrippę Doktora Czesarskiego sprawiona. Cracoviae excusum apud Viduam Floriani. An. 1543. Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1543.
157 Aimo Battista (Aymo Baptistae). De Alluvionibus, tractatus fertilissimus. In quo incrementi et decrementi fluminum, ad fundorum vicinorum commoda, et incommoda [...] materia ita copiosè et clare tractatur, ut nil amplius desiderandum sit [...] Nunc literarum in allegationibus varietate distinctum denique accurateque emendatum per Jacobum Schultes Elbingensem u.i.d. Anno 1600 [rz.]. Prodiit sumtus in typographeio suo faciente Henningo Grosio Bibliopola Lipsensi. Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1600.
1527 Akty (Codzienne). Codzienne Akty Z Nabożeństwem Do Ran W Nogach Zbawiciela Ukrzyżowanego, Przez Jednego Kapłáná Societatis Jesu. Zá pozwoleniem Stárszych Wydane. Teraz zaś powtornie Przedrukowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
1422 Akty nabożne. Akty Nabozne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, do Troyce Przenayświetszey, Mądrości Przedwieczney, do Matki Przenayświętszey, z Przydatkiem Nabożeństwá do Opatrznosci Boskiey, Przedrukowane w Kaliszu Drukárni J.K.M. Collegium Soc: Jesu, Roku 1747. Kalisz, druk. Jezuicka, 1747.
942 Akty nabożne. Akty Nabozne Do Rąn [sic] Vkrzyżowanego Iezvsa Do Troyce Przenayswiętszey Do Mądrosci Przedwieczney Do Matki Przenaswiętszey [sic] z przydatkiem Nabożeństwa Do Opatrznosci Boskiey Przedrukowane. w Lvbl: Druk: S.I. A. 1701. Lublin, druk. Jezuitów, 1701.
2433 Alanci Charles Henri. A la gloire de sa majesté la reine de Pologne, Marie Casimire. B. m., b. r. (Gdańsk, 1676?).
2434 Alanci Charles Henri. A la gloire de sa majesté le roi de Pologne Jean III. B. m., b. r. (Gdańsk, po 1674).
2435 Alanci Charles Henri. Sibylla Polona Quiritum Regia heroi Poloniae regi Joanni III. 1677. B. m. (Gdańsk), 1677.
2436 Alanci Charles Henri. Sibylla Polona Quiritum Regia heroi Poloniae regi Joanni III. B. m., b. r. (Gdańsk, 1677).
2437 Alanci Charles Henri. Sonnet au roi de Pologne retournant en son royaume victorieux des armées Ottomannes. 1683. Gdańsk, [D. Fr. Rhete], 1684. Gdańsk, (druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1684.