Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2729 A B C. A B C oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Stadtschulen in den kaiserlich-königlichen Staaten. Lwów, druk. Tomasz Piller, 1786.
1521 A. B. S. J. Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
2982 A. R. Mysl Prawdziwa i nie podchlebna Dobrego Sługi Dana Jasnie Oświeconemu Xiężęciu [sic] Jmci Antoniemu Swiatopełk Czetwertyskiemu [sic] Rotmistrzowi Kawalareyi Narodowey Orderu Swiętego Stanisława Kawalerowi w Dzień Nowego Roku 1785. B. m., b. r. (1785).
968 Abbildung (Eigentliche). Eigentliche Abbildung und Relation von denen neulich in Pohlen und Wallachey, wie auch Podolien herumbfliegenden Hewschrecken […]. B. m., b. r. (1690).
1480 ABC (Neueingerichtetes) Buchstabir. / Obiecadło (Nowo-zebráne). Neueingerichtetes ABC Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche besonders der Oberschlesischen Schulen Polnisch und Deutsch verfasset. Nowo-zebráne Obiecadło do sylábizowánia y czytánia dla potrzeby osobliwie Gornego Sląská szkoł, po polsku y po niemiecku wypráwione. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Mit allergnädigsten Privilegio. Gedruckt bey Johann Christoph Lauhen, 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
337 Abel Michael (Abelus Michael). Epithalamium in solennitatem nuptiarum [...] D[omi]ni Tidemanni Bohemi in Lagschau haereditarii sponsi et [...] Catharinae Dilgnerianae [...] Alberti Copsovii pie defuncti, relictae viduae, sponsae, honoris et observantiae ergo scriptum a [...] Nuptiae celebrabantur 29. Junij Anno 1604. Dantisci, typis Martini Rhodi [1604]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
338 Abel Michael (Abelus Michael). Pugna Michaelis Archangeli cum dracone, quam [...] dominis Dn. Johanni et Dn. Adriano von der Linden patruelibus ac patriciis Dantiscanis [...] dicat ac consecrat Michael Abel Arctolitanus Marchicus. Dantisci, in officina typogr. Martini Rhodi, Anno Christi Mediatoris [1604]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, (1604).
3075 Aberdeen.
2733 Abramowicz Jakub. Błogosławieństwo ojca [Rafała] i matki Jeleńskich, córce [Bogumile], związkiem dożywotniej przyjaźni z Andrzejem Wazgirdem skojarzonej, dane, wierszem opisane. B. m., b. r. (1775).
2736 Abrégé. Abrégé de toutes les sciences. Krótkie zebranie wszystkich nauk. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1796.
2737 Abry Augustin d’. Nowa praktyczna gramatyka, czyli nowy sposób uczenia się języka francuskiego, cz. 1-2. Wilno, druk. Akademicka, 1781.
969 Abschied (Damons). Damons Abschied von Phillis und deroselben Gegen-Valet. Valet-Lied. (G.M.D.) an die berühmte Phillis i. e. Dantzig. B. m., b. r. (Gdańsk, 1660).
2707 Abschrift. Wahrhafte Abschrift der Colmischen Handfeste. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Franciszek Rhode, 1539).
2421 (Academia Regiomontana). Ad publicam Deo gratiarum actionem pro concessa Prussorum terrae pace, 8 Octobris dicendam, maecenates... invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1635. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
2427 (Academia Regiomontana). Mecaenates, patres ac cives academicos ad orationem, qua pacis donum concessum celebrabit Botho Henricus L. Baro ab Eulenburg, invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2428 (Academia Regiomontana). Rector et senatus Academiae Regiomontanae cives suos ad audiendam die 19. Septemb. orationem, qua Prussiam liberatam et Germaniam afflictam describet Johannes Waltherus, [invitat]. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2429 (Academia Regiomontana). Rectoris et senatus Academiae Regiomontanae voluntate ac iussu programma invitatorium, quo omnes... ad actum panegyricum invitantur. Quo publici feudi renovati signi a Poloniae rege 19 (9) Aprilis anni currentis in Ducalis Prussiae metropolin introducti, celebrabitur. Królewiec, W. Segebade, 1633. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
2430 (Academia Regiomontana). Serenissimo domino Georgio Wilhelmo pro tranquillandae patriae susceptis laboribus, publico nomine gratias acturi maecenates... invitant rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2431 (Academia Regiomontana). Serenissimo Georgio Wilhelmo eiusdemque filio Friderico Wilhelmo felicissimum in Borussiam adventum gratulatura, maecenates invitat Academia Regiomontana. Królewiec, dziedzice W. Segebade, 1638. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, 1638.
649 (Academia Regiomontana). Mecaenates, amicos ac cives academicos, ad panegyrin quae aeternae memoriae Magnifici [...] Johannis Truchses von Wetzhausen supremi Prussiam Regentis, Consiliarij ac Burggravii laudatissimi, magni musarum patroni. Sacra erit, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. [Regiomonti] Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
339 Accords-Puncta. Accords-Puncta zwischen Sr. Churfl. Durchl. von Brandenburg und der Königl. Stadt Elbing getroffen. [Elbing, den 11. Nov. 1698]. B. m., b. r. (Elbląg, 1698).
2738 Acte. Acte déclaratoire et Statuts du Grand Orient du Royaume de Pologne et du Grand Duché de Lithuanie, B. m., b. r. (1784). (Wydanie B).
1523 Actum. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
1524 Actum. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
1525 Actum. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
2739 Adami Ernest Daniel. De eruditis Landeshutta oriundis. Wrocław, nakł. Daniel Pietsch, 1753. (Wariant b).
2740 Adami Ernest Daniel. Versuch einer Religions-Geschichte von Landeshut in Schlesien, t. 1. Wrocław, nakł. Daniel Pietsch, 1753.
2741 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. Warszawa, druk. Jezuitów, 1726. (Wariant a).
2742 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. Warszawa, druk. Jezuitów, 1726. (Wariant b).
1526 Afekta (Strzeliste). Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W.W.X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.