Nazwisko i imię / hasło:
Sartorius Augustinus, OCist.
Tytuł:
Compendium annalium Ecclesiasticorum ... Caesaris Baronii, Odorici Raynaldi Tarvisini et Jacobi de Laderchio Faventini, congregationis oratorii presbyterorum, ab adventu D. N. Iesu Christi, ... usque ad annum 1567. inclusive deductum, ... / Continuatore Eustachio Janka, OCist.
Miejsce i rok wydania:
Pragae [Praha]: sump. Pauli Lochneri, 1736 [Rom.].
Komentarz:
folio; tit. rubr. et nigr., 2 col., inic.; f. [8], p. 860, f. [33], sygn.: )( - )( )( 4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Zzzz4 Aaaaa – Ppppp4 Qqqqq - Zzzzz2 Aaaaaa – Iiiiii2. Jöcher IV, 154; Pérennès III, 445; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира V, 43259 (T. XV – XXII, 1726-30. 8o). Opr.: tektura, skóra brązowa marmoryzowana, na grzbiecie nalepka żółta z napisem tłoczonym; obcięcia prószone czerwono; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. atram.:] Collegii Leopoliensis Societatis JESU. 1A. [tamże, na wklejce przedniej atram.:] E 10 His[toria] Sa[cra]. 2. [tamże po 1785 ołów.:] 1223; G. 2A. [post 1852 pieczątki, ekslibris i Nr.:] a) Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. b) C. R. Bibl. Univ. Leop. a) XXXIX.B.13, b) XXV.G.13, c) XX.B.2 BN. 19162.
Lokalizacja:
BULw: 5151 III
Całość:
Sartorius Augustinus, OCist.

Compendium annalium Ecclesiasticorum ... Caesaris Baronii, Odorici Raynaldi Tarvisini et Jacobi de Laderchio Faventini, congregationis oratorii presbyterorum, ab adventu D. N. Iesu Christi, ... usque ad annum 1567. inclusive deductum, ... / Continuatore Eustachio Janka, OCist.

Pragae [Praha]: sump. Pauli Lochneri, 1736 [Rom.].

folio; tit. rubr. et nigr., 2 col., inic.; f. [8], p. 860, f. [33], sygn.: )( - )( )( 4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Zzzz4 Aaaaa – Ppppp4 Qqqqq - Zzzzz2 Aaaaaa – Iiiiii2.
Jöcher IV, 154; Pérennès III, 445; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира V, 43259 (T. XV – XXII, 1726-30. 8o).

Opr.: tektura, skóra brązowa marmoryzowana, na grzbiecie nalepka żółta z napisem tłoczonym; obcięcia prószone czerwono; XVII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. atram.:] Collegii Leopoliensis Societatis JESU.
1A. [tamże, na wklejce przedniej atram.:] E 10 His[toria] Sa[cra].

2. [tamże po 1785 ołów.:] 1223; G.
2A. [post 1852 pieczątki, ekslibris i Nr.:] a) Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. b) C. R. Bibl. Univ. Leop. a) XXXIX.B.13, b) XXV.G.13, c) XX.B.2 BN. 19162.

BULw: 5151 III