Nazwisko i imię / hasło:
Rossignoli Bernardino (Rosignoli, Rosignolo Bernardinus, 1547—1613), SJ.
Tytuł:
De Disciplina Christianae Perfectionis Pro Triplici Hominum Statu Incipientium, Proficientium, & Perfectorum, ex sanctis Scripturis, & Patribus, libri 5 / Bernardino Rosignolio Ulmetano, Ex Societate Iesu, Auctore.
Miejsce i rok wydania:
Ingolstadii [Ingolstadt]: ex typ. Adami Sartorii, 1600 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; inic., tabl.; f. [11], p. 862, f. [34], sygn.: A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 AAa – PPp4. Jöcher III, 2230; Backer I, 644, Nr. 2, Adams II, 797; Jędrzejowska 491; Sommervogel VII, 161-163; LTK IX, 59; Dicc. histórico de la CJ IV, 3416; Grzebień 80; Polgár III (3), 106; Encic. catholica X, 1386-1387; Dict. de théologie catholique XIV, 7. Opr.: deski, skóra jasna, tłoczenia ślepe — radełka: 1) — DATA ES║T MIHI O[mnes] — ECCE (!)AN║GNUS TE — APPARU║IT BENI[gnitas] (195 x 18 mm), 2) “jagiellońskie” – portrety z owalnymi medalionikami, główką anioła i bukietami z podpisami: BONA RS — SIGISMV — KATE : SO — SIG AVG (177 x 17), 3) “Reformatoren. 4 głowy w kręgu” oraz bukiety, głowka anioła, z podpisami: IOANN║ HU[s] — MELAN║CHT[on] —[Lu]THER, 1 bez podpisu (171 x 14); na górnej okładzinie nalepka owalna papierowa dwukolorowa: “Hebr Gozdawa w ozdobnym kartuszu” (75 x 57) oraz tłoczenia tytułu ozdobne; grzbiet dorobiony specyficznie dla BCLSJ ze skóry brązowej z malowanym Nr. biblioteki „533” i nalepką skórzaną z tyt. Ślady klamer, obcięcia barwione czerwono; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. atram.:] B[ibliotheca] S[ocietatis], 1A. [tamże atram.:] Inscriptus Catalogo Collegij Leopol. Societatis Jesu. 1B. [inny character pisma, XVIII w.:] Bibl. Coll. Leopol. Soc. Jesu. 1C. [Nr. na grzbiecie farbą:] 533. 2. [po 1785 na przedniej wyklejce ołów.:] XLVII.C.18. G. 2A. [po 1852 tamże ekslibris i Nr., na odw. k. tyt. pieczęć herb.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. LVI.F.11. BN. 26.697.
Lokalizacja:
BULw: 3312 II
Całość:
Rossignoli Bernardino (Rosignoli, Rosignolo Bernardinus, 1547—1613), SJ.

De Disciplina Christianae Perfectionis Pro Triplici Hominum Statu Incipientium, Proficientium, & Perfectorum, ex sanctis Scripturis, & Patribus, libri 5 / Bernardino Rosignolio Ulmetano, Ex Societate Iesu, Auctore.

Ingolstadii [Ingolstadt]: ex typ. Adami Sartorii, 1600 [Rom.].

w 4ce; inic., tabl.; f. [11], p. 862, f. [34], sygn.: A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 AAa – PPp4.
Jöcher III, 2230; Backer I, 644, Nr. 2, Adams II, 797; Jędrzejowska 491; Sommervogel VII, 161-163; LTK IX, 59; Dicc. histórico de la CJ IV, 3416; Grzebień 80; Polgár III (3), 106; Encic. catholica X, 1386-1387; Dict. de théologie catholique XIV, 7.

Opr.: deski, skóra jasna, tłoczenia ślepe — radełka: 1) — DATA ES║T MIHI O[mnes] — ECCE (!)AN║GNUS TE — APPARU║IT BENI[gnitas] (195 x 18 mm), 2) “jagiellońskie” – portrety z owalnymi medalionikami, główką anioła i bukietami z podpisami: BONA RS — SIGISMV — KATE : SO — SIG AVG (177 x 17), 3) “Reformatoren. 4 głowy w kręgu” oraz bukiety, głowka anioła, z podpisami: IOANN║ HU[s] — MELAN║CHT[on] —[Lu]THER, 1 bez podpisu (171 x 14); na górnej okładzinie nalepka owalna papierowa dwukolorowa: “Hebr Gozdawa w ozdobnym kartuszu” (75 x 57) oraz tłoczenia tytułu ozdobne; grzbiet dorobiony specyficznie dla BCLSJ ze skóry brązowej z malowanym Nr. biblioteki „533” i nalepką skórzaną z tyt. Ślady klamer, obcięcia barwione czerwono; XVII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. atram.:] B[ibliotheca] S[ocietatis],
1A. [tamże atram.:] Inscriptus Catalogo Collegij Leopol. Societatis Jesu.
1B. [inny character pisma, XVIII w.:] Bibl. Coll. Leopol. Soc. Jesu.
1C. [Nr. na grzbiecie farbą:] 533.

2. [po 1785 na przedniej wyklejce ołów.:] XLVII.C.18. G.
2A. [po 1852 tamże ekslibris i Nr., na odw. k. tyt. pieczęć herb.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. LVI.F.11. BN. 26.697.

BULw: 3312 II