Nazwisko i imię / hasło:
Skarga Piotr (1536—1612), SJ.
Tytuł:
Kazania ná Niedziele y Swiętá cáłego Roku X. Piotra Skargi, Societatis Jesu. Teraz znowu trzeci raz w druk wydáne; z przydániem Wykłádu ná początek Ewángeliey Janá S. Dwá są przy nich Regestry. Jeden do náuk ná zmocnienie Kátholickiey wiáry: A drugi do náprawy obyczáiow służący.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1602.
Komentarz:
folio, k. 4, s. 660, k. 6. Def.: brak. s. 191–192. Opr.: półskórek. Estr. XXVIII, s. 143.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na karcie tyt.:] Valentinus Kowalewsky. 2. [na odwr. karty tyt.:] Pro Conventu Vielunenesi PP. Reformatoru[m] Applicatus 1713. 3. [na karcie tyt.:] Soc[ietat]is Jesu Collegii Leopol[iensi]. 4. [tamże pieczęć owalna:] Bibliotheca Seminarii Kielcensis. 5. [tamże zapiska:] hr. A. Potocki. 6. Biblioteka Jagiellońska akcesja 1970 r.
Lokalizacja:
BJ: 589 140 III
Całość:
Skarga Piotr (1536—1612), SJ.

Kazania ná Niedziele y Swiętá cáłego Roku X. Piotra Skargi, Societatis Jesu. Teraz znowu trzeci raz w druk wydáne; z przydániem Wykłádu ná początek Ewángeliey Janá S. Dwá są przy nich Regestry. Jeden do náuk ná zmocnienie Kátholickiey wiáry: A drugi do náprawy obyczáiow służący.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1602.

folio, k. 4, s. 660, k. 6.
Def.: brak. s. 191–192.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVIII, s. 143.

Prow.:
1. [na karcie tyt.:] Valentinus Kowalewsky.

2. [na odwr. karty tyt.:] Pro Conventu Vielunenesi PP. Reformatoru[m] Applicatus 1713.

3. [na karcie tyt.:] Soc[ietat]is Jesu Collegii Leopol[iensi].

4. [tamże pieczęć owalna:] Bibliotheca Seminarii Kielcensis.

5. [tamże zapiska:] hr. A. Potocki.

6. Biblioteka Jagiellońska
akcesja 1970 r.

BJ: 589 140 III