Nazwisko i imię / hasło:
Bonifatius VIII, papa (ok. 1235—1303)
Tytuł:
zob. Corpus iuris canonici (1587).
Całość:
Bonifatius VIII, papa (ok. 1235—1303)

zob. Corpus iuris canonici (1587).