Nazwisko i imię / hasło:
Słowicki Łukasz Stanisław (1654—1717), SJ.
Tytuł:
Heroica Poesis.
Miejsce i rok wydania:
Lublini [Lublin]: typ. Collegij Soc. IESU, [1704].
Komentarz:
w 8ce; f. [16], p. 128 ... 179 – 194 ... , sygn.: a – b8 A – H8 ... M8. [Dedicatio] Ioanni Stanislao Kątski. — Carmen 1. Obscura Dei Hominis Nativitas prodigiis illustrata. — 2. Infantia Dei Hominis a Regibus adorata. — 3. Dies Marianus Festo Immaculate Sodalitati Sandomiriensi dictus. — 4. Novus in latere Christi Cruci affixi hemettus. — 5. Universitas rerum Mortuo Auctori suo parentans. — 6. ... Stanislaus episcopus Cracoviensis martyr. — 7. Prosphorus orientis S. Franciscus Xaverius. — 8. Primitiae Martyrum Iaponensium e Societatis Iesu ... . — Dominator ... B. Stanislaus Kostka SJ. ... [p. 179-] Siradia trabeata ... . Estr. XXVIII, 268; Brown s. 382, Nr. 1; Sommervogel VII, 1297; EWoJ 624. Opr.: “od Wronowskiego” — tektura, papier szaro-niebieski, nalepka na grzbiecie papierowa z ozdobnym napisem księgi, obcięcia prószone granatowo i brązowo; pocz. XIX w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. atram.:] Collegii Leopoliensis Soc[ieta]tis JESU, ex dono P. Karakolski [? Karakulski]. 1°. [na s. 1, 183 atram.:] Coll. Leopol. S.J. 1A. [na przedniej wyklejce atram.:] 1. O4. 2. [po 1785 na przedniej wyklejce ekslibris rękopis. Wronowskiego, ramka i herb pięcz.:] Ex Bibliotheca Ilm. Stanislai a Wronow Starza Wronowski C. R.Trib. 1-a Just. Leopol. Cons. [u dołu kart od tyt. do s. 15:] Wronowski. [na s. 15 pieczątka herbowa krągła Stanisława Wronowskiego:] "Herb Topor". 3. [na k. tyt., odwr. tyt. pieczęć herbowa okrągła:] Institut Ossolińskiego; [na wyklejcach górnej i tylnej okladzin bibliot. znaki i Nr.:] Zapis 1835. Nr. 67. [atram.:] D[ublet]. 2509. 4. [po 1849 ołów. num. BULw:] 26.G.16; XXXIX.E.106; LXXXVIII.E.40. BN. 8097. 5. [na k. tyt. verso pieczęć herbowa:] C. R. Bibliotheca Universitat. Leopolien.
Lokalizacja:
BULw: 53366 I (convol.)
Całość:
Słowicki Łukasz Stanisław (1654—1717), SJ.

Heroica Poesis.

Lublini [Lublin]: typ. Collegij Soc. IESU, [1704].

w 8ce; f. [16], p. 128 ... 179 – 194 ... , sygn.: a – b8 A – H8 ... M8.
[Dedicatio] Ioanni Stanislao Kątski. — Carmen 1. Obscura Dei Hominis Nativitas prodigiis illustrata. — 2. Infantia Dei Hominis a Regibus adorata. — 3. Dies Marianus Festo Immaculate Sodalitati Sandomiriensi dictus. — 4. Novus in latere Christi Cruci affixi hemettus. — 5. Universitas rerum Mortuo Auctori suo parentans. — 6. ... Stanislaus episcopus Cracoviensis martyr. — 7. Prosphorus orientis S. Franciscus Xaverius. — 8. Primitiae Martyrum Iaponensium e Societatis Iesu ... . — Dominator ... B. Stanislaus Kostka SJ. ... [p. 179-] Siradia trabeata ... .

Estr. XXVIII, 268; Brown s. 382, Nr. 1; Sommervogel VII, 1297; EWoJ 624.

Opr.: “od Wronowskiego” — tektura, papier szaro-niebieski, nalepka na grzbiecie papierowa z ozdobnym napisem księgi, obcięcia prószone granatowo i brązowo; pocz. XIX w.

Prow.:
1. [na k. tyt. atram.:] Collegii Leopoliensis Soc[ieta]tis JESU, ex dono P. Karakolski [? Karakulski].
1°. [na s. 1, 183 atram.:] Coll. Leopol. S.J.
1A. [na przedniej wyklejce atram.:] 1. O4.

2. [po 1785 na przedniej wyklejce ekslibris rękopis. Wronowskiego, ramka i herb pięcz.:] Ex Bibliotheca Ilm. Stanislai a Wronow Starza Wronowski C. R.Trib. 1-a Just. Leopol. Cons. [u dołu kart od tyt. do s. 15:] Wronowski. [na s. 15 pieczątka herbowa krągła Stanisława Wronowskiego:] "Herb Topor".

3. [na k. tyt., odwr. tyt. pieczęć herbowa okrągła:] Institut Ossolińskiego; [na wyklejcach górnej i tylnej okladzin bibliot. znaki i Nr.:] Zapis 1835. Nr. 67. [atram.:] D[ublet]. 2509.

4. [po 1849 ołów. num. BULw:] 26.G.16; XXXIX.E.106; LXXXVIII.E.40. BN. 8097.

5. [na k. tyt. verso pieczęć herbowa:] C. R. Bibliotheca Universitat. Leopolien.

BULw: 53366 I (convol.)