Nazwisko i imię / hasło:
Segneri Paolo (Paulus, 1673—1713), SJ.
Tytuł:
Manna Duszy albo Cwiczenia się Duchowne ... / Na każdy dzień roku przełożone od W. X. Pawła Segnerego SJ .... ; Z Włoskiego języka na Polski przetłumaczone od kapłana ... Prowincyi Polskiej Zakonu Soc. Jesu [Michała Ignacego Wieczorkowskiego] …: W 2 cz.
Miejsce i rok wydania:
cz. 1. Sandomierz: druk. J. K. M. Coll. Soc. JESU, [1731] cz. 2 [1732]
Komentarz:
w 4ce; inic.Cz.1: Naprzód swoiey Braci Zakonnej ofiarowane roku MDCCXXXI … . Na pierwsze trzy miesiące roku. Sandomierz: druk. J. K. M. Coll. Soc. JESU, [1731]. 4o; k. [4], s. 243, [1], k. [14], sygn.: )( )(4 A – Z4 Aa – Kk4; Cz. 2: Naprzód Zakonu swego ofiarowane roku … . Na drugie trzy miesiące roku. MDCCXXXII … . Sandomierz: druk. J. K. M. Coll. Soc. JESU, [1732]. 4o; k. [1], s. 272, k. [12], sygn.: A – Z4 Aa – Nn4. Estr. XXVII, 344-345; Backer II, 550-552; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира V, 45246 (1736); Polgár III (3), 193-194; Sommervogel VII, 1089-1093; LTK IX, 596; Dicc. histórico de la CJ IV, 3548-3549; LTK IX, 596; Encic. catholica XI, 241; Dict. de théologie catholique XIV, 1775; NCE XIII, 49; Encic. ital. XXXI, 304; Gwioździk 29, egz. ł*. Opr.: tektura, grzbiet skórzany, na grzbiecie papierowa nalepka Biblioteki benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych z tytułem i Nr. „4”, obcięcia barwione czerwono; XVIII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. br. atram.:] Collegii Leop. S. J. 2. [na na przedniej wyklejce napis ołówkiem Nr.:] 25742. 2A. [pieczęć i Nr. BNNANULw na k. tyt. verso, s. 17 cz. 1 i 2:] Львівська бібліотека АН УРСР № CT 104881.
Lokalizacja:
BNNANULw: CT II 104880/ 1-2 (convol.)
Całość:
Segneri Paolo (Paulus, 1673—1713), SJ.

Manna Duszy albo Cwiczenia się Duchowne ... / Na każdy dzień roku przełożone od W. X. Pawła Segnerego SJ .... ; Z Włoskiego języka na Polski przetłumaczone od kapłana ... Prowincyi Polskiej Zakonu Soc. Jesu [Michała Ignacego Wieczorkowskiego] …: W 2 cz.

cz. 1. Sandomierz: druk. J. K. M. Coll. Soc. JESU, [1731] cz. 2 [1732]

w 4ce; inic.Cz.1: Naprzód swoiey Braci Zakonnej ofiarowane roku MDCCXXXI … . Na pierwsze trzy miesiące roku. Sandomierz: druk. J. K. M. Coll. Soc. JESU, [1731]. 4o; k. [4], s. 243, [1], k. [14], sygn.: )( )(4 A – Z4 Aa – Kk4;
Cz. 2: Naprzód Zakonu swego ofiarowane roku … . Na drugie trzy miesiące roku. MDCCXXXII … . Sandomierz: druk. J. K. M. Coll. Soc. JESU, [1732]. 4o; k. [1], s. 272, k. [12], sygn.: A – Z4 Aa – Nn4.

Estr. XXVII, 344-345; Backer II, 550-552; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира V, 45246 (1736); Polgár III (3), 193-194; Sommervogel VII, 1089-1093; LTK IX, 596; Dicc. histórico de la CJ IV, 3548-3549; LTK IX, 596; Encic. catholica XI, 241; Dict. de théologie catholique XIV, 1775; NCE XIII, 49; Encic. ital. XXXI, 304; Gwioździk 29, egz. ł*.

Opr.: tektura, grzbiet skórzany, na grzbiecie papierowa nalepka Biblioteki benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych z tytułem i Nr. „4”, obcięcia barwione czerwono; XVIII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. br. atram.:] Collegii Leop. S. J.

2. [na na przedniej wyklejce napis ołówkiem Nr.:] 25742.
2A. [pieczęć i Nr. BNNANULw na k. tyt. verso, s. 17 cz. 1 i 2:] Львівська бібліотека АН УРСР № CT 104881.

BNNANULw: CT II 104880/ 1-2 (convol.)