Nazwisko i imię / hasło:
Schreger Odilo (1697—1774), OSB.
Tytuł:
Diurnale asceticum Religiosorum. Sive Quotidianae Exercitationes, Preces & Instructiones Asceticae in gratiam et usum religiosorum accommodatae, et coactae.
Miejsce i rok wydania:
Pedepontani [Stadtamhof]: Solisbaci apud Christianum Holft; Sump. Joannis Gastl, 1734.
Komentarz:
w 8ce; inic., ornam. excus., f. [30], p. 322, [1], sygn.: )( 6 A - P12 Q6. ADB XXXII, 471 Opr.: “księgozbioru Wronowskiego” — tektura, papier szaro-niebieski, nalepka na grzbiecie papierowa dekor. i papierowa z "i" [dział temat.]; pocz. XIX w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt.:] Coll. Leopoli S. J. 1757. 2. [na przedniej wyklejce ekslibris rękopis. Wronowskiego:] Ex Bibliotheca Ilm. Stanislai a Wronow Starza Wronowski CR Trib. 1 Just. Leopol. Consuli [u dołu kart od k. 2a. do k. 10a:] Wronowski [k. 10a pieczątka herbowa krągła Stanisława Wronowskiego:] "Herb Topor". 3. [pieczęć i Nr. BNNANULw na k. tyt. verso, s. 17:] Львівська бібліотека АН УРСР № CT 58711.
Lokalizacja:
BNNANULw: CT I 58711
Całość:
Schreger Odilo (1697—1774), OSB.

Diurnale asceticum Religiosorum. Sive Quotidianae Exercitationes, Preces & Instructiones Asceticae in gratiam et usum religiosorum accommodatae, et coactae.

Pedepontani [Stadtamhof]: Solisbaci apud Christianum Holft; Sump. Joannis Gastl, 1734.

w 8ce; inic., ornam. excus., f. [30], p. 322, [1], sygn.: )( 6 A - P12 Q6.
ADB XXXII, 471

Opr.: “księgozbioru Wronowskiego” — tektura, papier szaro-niebieski, nalepka na grzbiecie papierowa dekor. i papierowa z "i" [dział temat.]; pocz. XIX w.

Prow.:
1. [na k. tyt.:] Coll. Leopoli S. J. 1757.

2. [na przedniej wyklejce ekslibris rękopis. Wronowskiego:] Ex Bibliotheca Ilm. Stanislai a Wronow Starza Wronowski CR Trib. 1 Just. Leopol. Consuli [u dołu kart od k. 2a. do k. 10a:] Wronowski [k. 10a pieczątka herbowa krągła Stanisława Wronowskiego:] "Herb Topor".

3. [pieczęć i Nr. BNNANULw na k. tyt. verso, s. 17:] Львівська бібліотека АН УРСР № CT 58711.

BNNANULw: CT I 58711