Nazwisko i imię / hasło:
Salianus Iacobus Avenioensis (Salian Jacques, 1558—1640), SJ.
Tytuł:
Annales ecclesiastici Veteris Testamenti: In 6 vol. — Ed. 4.
Miejsce i rok wydania:
Lutetiae Parisiorum [Paris]: sump. Michaelis Soly, 1641 [Rom.].
Komentarz:
folio; tit. rubr. et nigr., 1 – 2 col., marg., inic. Т. 1: f. [8], p. 438, f. [17], sygn. ã4 ẽ4 A – Z6 Aa – Pp6 Qq4 Rr4; T. 2: f. [8], p. 520, f. [28], sygn. ã4 ẽ4 A – Z6 Aa – Zz6 Aaa – Bbb6 Ccc4; T. 3: f. [8], p. 546, f. [23], sygn. †4 *4 A – Z6 Aa – Zz6 Aaa – Bbb6 Ccc6 (sygn. cum erroribus); T. 5: f. [10], p. 624, f. [44], sygn. *4 ẽ6 A – Z6 Aa – Zz6 Aaa – Nnn6 Ooo4 (sygn. cum erroribus); T. 6: . f. [8], p. 539, [59], sygn. ã 4 ẽ4 A – Z6 Aa – Zz6 AAa – BBb6 CCc4 ; inic., marg., tabl., rubr. et nigr. Jöcher IV, 53; Graesse VI (1), 232; Ebert II, 687 Nr. 19917 (1635); Backer I, 680, Nr. 1; Jędrzejowska 441. Opr.: tektura, pergamin, na grzbiecie i obcięcie – tyt. książki; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na tyt. atram. tt.1, 2, 3, 6:] Catalogo Leopoliensis Societ. Jesu Anno1742 J. L. S. J. [na przedniej wyklejce atram.: Nr. BCLSJ t.1:] X 9, [t. 2:] Y 9, [t. 3:] Z 9, [ t. 5:] B 10, [t. 6: ] C 10. 2. [tamże t. 1, 2, 3 ołów. BULw po 1785:] 12.D.13-17. G[alerie]. 2A. [tamże po 1852 :] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. LIV.A.7.[zakreślono:] XII.D.11. BZ. 26748.
Lokalizacja:
BULw: 3247 IV (5 vol.)
Całość:
Salianus Iacobus Avenioensis (Salian Jacques, 1558—1640), SJ.

Annales ecclesiastici Veteris Testamenti: In 6 vol. — Ed. 4.

Lutetiae Parisiorum [Paris]: sump. Michaelis Soly, 1641 [Rom.].

folio; tit. rubr. et nigr., 1 – 2 col., marg., inic.
Т. 1: f. [8], p. 438, f. [17], sygn. ã4 ẽ4 A – Z6 Aa – Pp6 Qq4 Rr4;
T. 2: f. [8], p. 520, f. [28], sygn. ã4 ẽ4 A – Z6 Aa – Zz6 Aaa – Bbb6 Ccc4;
T. 3: f. [8], p. 546, f. [23], sygn. †4 *4 A – Z6 Aa – Zz6 Aaa – Bbb6 Ccc6 (sygn. cum erroribus);
T. 5: f. [10], p. 624, f. [44], sygn. *4 ẽ6 A – Z6 Aa – Zz6 Aaa – Nnn6 Ooo4 (sygn. cum erroribus);
T. 6: . f. [8], p. 539, [59], sygn. ã 4 ẽ4 A – Z6 Aa – Zz6 AAa – BBb6 CCc4 ; inic., marg., tabl., rubr. et nigr.
Jöcher IV, 53; Graesse VI (1), 232; Ebert II, 687 Nr. 19917 (1635); Backer I, 680, Nr. 1; Jędrzejowska 441.

Opr.: tektura, pergamin, na grzbiecie i obcięcie – tyt. książki; XVII w.

Prow.:
1. [na tyt. atram. tt.1, 2, 3, 6:] Catalogo Leopoliensis Societ. Jesu Anno1742 J. L. S. J.
[na przedniej wyklejce atram.: Nr. BCLSJ t.1:] X 9, [t. 2:] Y 9, [t. 3:] Z 9, [ t. 5:] B 10, [t. 6: ] C 10.

2. [tamże t. 1, 2, 3 ołów. BULw po 1785:] 12.D.13-17. G[alerie].
2A. [tamże po 1852 :] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. LIV.A.7.[zakreślono:] XII.D.11. BZ. 26748.

BULw: 3247 IV (5 vol.)