Nazwisko i imię / hasło:
Rodriguez Alonso II (Rodericius Alphonsus Vallisoletanus, 1538—1616), SJ.
Tytuł:
Exercitium Perfectionis et Virtutum Christianarum: In 3 ps. / Interprete Matthias Martinez SJ. — Ed. 2, recognita et aucta.
Miejsce i rok wydania:
Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Ioannem Kinckium sub Monocerote, 1631 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; 2 col.; inic.; marg. Ps. 1: Virtutis et Perfectionis consequendae rationes : f. [9 …], p. 415, [1], sygn.: *4 **4 ***2 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Fff4; Pars. 2: De Exercitio aliquarum virtutum omnibus Deo servire volentibus necessariarum tractatur / Recenter ex Hispanico Latine reddedat Matthias Martinez : p. [2], 3-391, [1], sygn.: A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Ccc4; Ps. 3: De Virtutum ad Statum Religiosum spectantium exercitio, et rebus alijs ad perfectionem consequendam mire conducentibus : p. [4], 5-334, f. [19], sygn.: A – Z4 Aa – Zz4 Aa2. Hurter III, 615; Grzebień 47. Opr.: deski, skóra jasna, tłoczenia ślepe i złocone: plakieta dwubarwna owalna: “B. V. Maria cum Jesu et liliis”: Matka Boża z Jezusem w promienistej aureoli, stojąca na półksiężycu i trzymającej w lewej ręce kwiat lilii (57 х 43 mm), w polu środkowym tłoki: „kwiaty”, „bukiety”; radełka: MARIA — IOANNES — SALVATO[r] — DAVID (172 х 17), „głowy w kręgu” bez podpisu, bukiety i głowa anioła (117 x 11); na grzbiecie papierowa nalepka z tyt. książki, ślady klamer, obcięcia barwione czerwono; tenakule skórzane; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. ps. 1, 2, 3 i p. 334 br. atram.:] Collegii Leopoliensis Societatis JESU. 1A. [na k. tyt. Nr. atram.:] 67. 2. [tamże pieczęć:] K. K. Latein. General Seminarium. [na grzbiecie nalepka z Nr.:] 207 2A. [poznej nalepka z Nr., na przed. wykl., na k. tyt.:] a) 650. b) 6/650. c) G.15. d) g 650/15. 4. [pieczęć i Nr. BNNANULw na k. tyt. Ps. 1, 2, 3:] Львівська бібліотека АН УРСР № CT 38747.
Lokalizacja:
BNNANULw: CT ІIІ 38747 (ed. convol.)
Całość:
Rodriguez Alonso II (Rodericius Alphonsus Vallisoletanus, 1538—1616), SJ.

Exercitium Perfectionis et Virtutum Christianarum: In 3 ps. / Interprete Matthias Martinez SJ. — Ed. 2, recognita et aucta.

Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Ioannem Kinckium sub Monocerote, 1631 [Rom.].

w 4ce; 2 col.; inic.; marg.
Ps. 1: Virtutis et Perfectionis consequendae rationes : f. [9 …], p. 415, [1], sygn.: *4 **4 ***2 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Fff4;
Pars. 2: De Exercitio aliquarum virtutum omnibus Deo servire volentibus necessariarum tractatur / Recenter ex Hispanico Latine reddedat Matthias Martinez : p. [2], 3-391, [1], sygn.: A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Ccc4;
Ps. 3: De Virtutum ad Statum Religiosum spectantium exercitio, et rebus alijs ad perfectionem consequendam mire conducentibus : p. [4], 5-334, f. [19], sygn.: A – Z4 Aa – Zz4 Aa2.
Hurter III, 615; Grzebień 47.

Opr.: deski, skóra jasna, tłoczenia ślepe i złocone: plakieta dwubarwna owalna: “B. V. Maria cum Jesu et liliis”: Matka Boża z Jezusem w promienistej aureoli, stojąca na półksiężycu i trzymającej w lewej ręce kwiat lilii (57 х 43 mm), w polu środkowym tłoki: „kwiaty”, „bukiety”; radełka: MARIA — IOANNES — SALVATO[r] — DAVID (172 х 17), „głowy w kręgu” bez podpisu, bukiety i głowa anioła (117 x 11); na grzbiecie papierowa nalepka z tyt. książki, ślady klamer, obcięcia barwione czerwono; tenakule skórzane; XVII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. ps. 1, 2, 3 i p. 334 br. atram.:] Collegii Leopoliensis Societatis JESU.
1A. [na k. tyt. Nr. atram.:] 67.

2. [tamże pieczęć:] K. K. Latein. General Seminarium. [na grzbiecie nalepka z Nr.:] 207
2A. [poznej nalepka z Nr., na przed. wykl., na k. tyt.:] a) 650. b) 6/650. c) G.15. d) g 650/15.

4. [pieczęć i Nr. BNNANULw na k. tyt. Ps. 1, 2, 3:] Львівська бібліотека АН УРСР № CT 38747.

BNNANULw: CT ІIІ 38747 (ed. convol.)