Nazwisko i imię / hasło:
Barzia y Zambrana José (Josephus), de.
Tytuł:
Compendium excitatoris Christiani ..., quo Peccator quamvis obduratus, per Exhortationes Sacras, e selestissimis Divinarum Scripturarum locis, Doctrina Morali ac Catechetica, Antiquitate, et Historia cum Ecclesiastica ... / [Lingua primum Hispana vulgatum ipsomet ... ex Germanice non ita pridem] ... Latine versum a Petro Gummersbach SJ; Sculp. Io. Iac. Sartor.
Miejsce i rok wydania:
Coloniae [Köln]: apud Servatium Noethen, 1724 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; 2 col., tit. rubr. et nigr., imag.; f. [40], p. 781, f. [9], sygn.: † - ††4 * - *******4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Zzzz4 Aaaaa – Hhhhh4. Pérennès II, 91. Opr.: tektura, skóra wiśniowa, tłoczenie złotem: dyskretna złota ramka liniowa, na grzbiecie tłoki — ozdobny napis i tłoki ornamentalne, obcięcia prószone czerwono; XVIII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [odwrotna k. tyt., s. 1, s. 781 u dołu w kilku wariantach, atram.:] Ex dono P. Josephi Glower Soc. Iesu Inscriprus Catalogo librorum Collegii Camenecensis Soc. Iesu cum facultate R. Patris Provincialis Anno Domini 1743. 2. [s. 1 inną ręką atram.:] redditus Missioni Liczkowce. 3. [odworotna k. tyt. atram. ręką jak wyżej, ca 29.IX.1749:] im[m]o Missioni Liczkovecensi, in vim receptorum hunc Librorum ad Collegium Nobilium Leopoliense. 4. [po 1785 tamże ołów.:] B. a) 22. C. 23. b) XLI.F.10. 4A. [po 1852 tamże ekslibris i Nr.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. a) XLVI.E.15. b) LIII.G.15. BN. 26967.
Lokalizacja:
BULw: 3024 II
Całość:
Barzia y Zambrana José (Josephus), de.

Compendium excitatoris Christiani ..., quo Peccator quamvis obduratus, per Exhortationes Sacras, e selestissimis Divinarum Scripturarum locis, Doctrina Morali ac Catechetica, Antiquitate, et Historia cum Ecclesiastica ... / [Lingua primum Hispana vulgatum ipsomet ... ex Germanice non ita pridem] ... Latine versum a Petro Gummersbach SJ; Sculp. Io. Iac. Sartor.

Coloniae [Köln]: apud Servatium Noethen, 1724 [Rom.].

w 4ce; 2 col., tit. rubr. et nigr., imag.; f. [40], p. 781, f. [9], sygn.: † - ††4 * - *******4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Zzzz4 Aaaaa – Hhhhh4.
Pérennès II, 91.

Opr.: tektura, skóra wiśniowa, tłoczenie złotem: dyskretna złota ramka liniowa, na grzbiecie tłoki — ozdobny napis i tłoki ornamentalne, obcięcia prószone czerwono; XVIII w.

Prow.:
1. [odwrotna k. tyt., s. 1, s. 781 u dołu w kilku wariantach, atram.:] Ex dono P. Josephi Glower Soc. Iesu Inscriprus Catalogo librorum Collegii Camenecensis Soc. Iesu cum facultate R. Patris Provincialis Anno Domini 1743.

2. [s. 1 inną ręką atram.:] redditus Missioni Liczkowce.

3. [odworotna k. tyt. atram. ręką jak wyżej, ca 29.IX.1749:] im[m]o Missioni Liczkovecensi, in vim receptorum hunc Librorum ad Collegium Nobilium Leopoliense.

4. [po 1785 tamże ołów.:] B. a) 22. C. 23. b) XLI.F.10.
4A. [po 1852 tamże ekslibris i Nr.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. a) XLVI.E.15. b) LIII.G.15. BN. 26967.

BULw: 3024 II