Nazwisko i imię / hasło:
Menochio Ioannes Stephanus (Giovanni Stefano, 1575—1655), SJ.
Tytuł:
Le Stuore ouero Trattenimenti eruditi ..., tessute di varia eruditione, sacra, morale, e profana, nellequali si dichiarano molti passi oscuri della Sacra Scripttura, e si risoluonovarie questioni amene, e si riferiscono riti antichi, & historie curiose, e profitteuoli. Diuise on sei parti. ...: [In 6 v.].
Miejsce i rok wydania:
In Venetia [Venezia]: presso Paolo Baglioni, 1675 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; inic.Pt. 2: f. [1 ... 3-10], p. 723, [1], sygn.: †10 A – Z8 Aa – Xx8 Yy10; Pt. 3: f. [12], p. 299, [1], sygn.: a8 b4 A – S8 T6; Pt. 4: f. [12], p. 351, [1], sygn. a8 b4 A – Y8 Backer II, 408, Nr. 8; Hoefer XXXIV, 997; Jędrzejowska 494; Sommervogel V, 948-955; Dicc. histórico de la CJ III, 2628; Encic. catholica VIII, 688-689; Encic. ital. XXII, 861; NCE IX, 654; Polgár III (2), 527. Opr. tt.: tektura, pergamin; na grzbiecie napis atramentowy ozdobny; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [t. 3: k. tyt. atram.:] Inscriptus Bibliothecae Collegij Leopoliensis 2 Septembr. 1719 a P. Carolo Sawicki. 2. [na wyklejce górnej okładziny t.3 po 1785 ołów.:] G. [Nr. a):] Th 185. b) Th 207; [t.3:] G. [Nr.:] Th 208. XL.С.44. 2А. [tamże po 1852:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. [t. 2:] a) XL.С.43. b) LVII.E.3. BN. 14717. [t. 3:] a) LVII.E.3 (a). BN. 26315.
Lokalizacja:
BULw: 3318 II (t. 2), 3319 II (convol.)
Całość:
Menochio Ioannes Stephanus (Giovanni Stefano, 1575—1655), SJ.

Le Stuore ouero Trattenimenti eruditi ..., tessute di varia eruditione, sacra, morale, e profana, nellequali si dichiarano molti passi oscuri della Sacra Scripttura, e si risoluonovarie questioni amene, e si riferiscono riti antichi, & historie curiose, e profitteuoli. Diuise on sei parti. ...: [In 6 v.].

In Venetia [Venezia]: presso Paolo Baglioni, 1675 [Rom.].

w 4ce; inic.Pt. 2: f. [1 ... 3-10], p. 723, [1], sygn.: †10 A – Z8 Aa – Xx8 Yy10;
Pt. 3: f. [12], p. 299, [1], sygn.: a8 b4 A – S8 T6;
Pt. 4: f. [12], p. 351, [1], sygn. a8 b4 A – Y8
Backer II, 408, Nr. 8; Hoefer XXXIV, 997; Jędrzejowska 494; Sommervogel V, 948-955; Dicc. histórico de la CJ III, 2628; Encic. catholica VIII, 688-689; Encic. ital. XXII, 861; NCE IX, 654; Polgár III (2), 527.

Opr. tt.: tektura, pergamin; na grzbiecie napis atramentowy ozdobny; XVII w.

Prow.:
1. [t. 3: k. tyt. atram.:] Inscriptus Bibliothecae Collegij Leopoliensis 2 Septembr. 1719 a P. Carolo Sawicki.

2. [na wyklejce górnej okładziny t.3 po 1785 ołów.:] G. [Nr. a):] Th 185. b) Th 207; [t.3:] G. [Nr.:] Th 208. XL.С.44.
2А. [tamże po 1852:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. [t. 2:] a) XL.С.43. b) LVII.E.3. BN. 14717. [t. 3:] a) LVII.E.3 (a). BN. 26315.

BULw: 3318 II (t. 2), 3319 II (convol.)