Nazwisko i imię / hasło:
Mendo Andreas (1608—1684), SJ.
Tytuł:
Quadragesimale, seu conciones pro omnibus Quadragesimae diebus, & pro Paschate Resurrectionis / [Ex Hisp. in Lat. translat.] ab A. Mendo.
Miejsce i rok wydania:
Lugduni [Lyon]: apud Joannem Antonium Huguetan & Soc., 1676 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; tit. rubr. et nigr., inic.; f. [58], p. 678, f. [20], sygn.: ¶4 ã4 ẽ2 ĩ4 õ4 ũ4 ãã4 ẽẽ4 ĩĩ4 õõ4 ũũ4 ããã4 ẽẽẽ4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – VVvv4 XXxx2. Jöcher III, 421; Backer II, 406, Nr. 10; Jędrzejowska 578; Sommervogel V, 892-897; Polgár III (2), 525; Dict. de théologie catholique X, 549-550; Dicc. histórico de la CJ III, 2622-2623; NCE IX, 649-650. Opr.: tektura, skóra brązowa, na grzbiecie nalepka papierowa z imieniem autora: „R. P. Andre. S. I.”, obcięcia prószone brunatno, czerwono, zielono; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. atram.:] Collegio Leopoli[ensi]s Soc. Jesu An. 1742 J. L. S. J. 2.[na wyklejce górnej okładziny po 1785 ołów.:] G. a) 22.B.24. b) 22.C.1. 2А. [tamże pieczątka i Nr. po 1852:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. a) XLI.E.1 b) LVII.F.7. BN. 26335.
Lokalizacja:
BULw: 3479 ІІ
Całość:
Mendo Andreas (1608—1684), SJ.

Quadragesimale, seu conciones pro omnibus Quadragesimae diebus, & pro Paschate Resurrectionis / [Ex Hisp. in Lat. translat.] ab A. Mendo.

Lugduni [Lyon]: apud Joannem Antonium Huguetan & Soc., 1676 [Rom.].

w 4ce; tit. rubr. et nigr., inic.; f. [58], p. 678, f. [20], sygn.: ¶4 ã4 ẽ2 ĩ4 õ4 ũ4 ãã4 ẽẽ4 ĩĩ4 õõ4 ũũ4 ããã4 ẽẽẽ4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – VVvv4 XXxx2.
Jöcher III, 421; Backer II, 406, Nr. 10; Jędrzejowska 578; Sommervogel V, 892-897; Polgár III (2), 525; Dict. de théologie catholique X, 549-550; Dicc. histórico de la CJ III, 2622-2623; NCE IX, 649-650.

Opr.: tektura, skóra brązowa, na grzbiecie nalepka papierowa z imieniem autora: „R. P. Andre. S. I.”, obcięcia prószone brunatno, czerwono, zielono; XVII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. atram.:] Collegio Leopoli[ensi]s Soc. Jesu An. 1742 J. L. S. J.

2.[na wyklejce górnej okładziny po 1785 ołów.:] G. a) 22.B.24. b) 22.C.1.
2А. [tamże pieczątka i Nr. po 1852:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. a) XLI.E.1 b) LVII.F.7. BN. 26335.

BULw: 3479 ІІ