Nazwisko i imię / hasło:
Baronius Caesar (Baronio Cesare, 1538—1607).
Tytuł:
Annales ecclesiastici ex 12 tomis Caesaris Baronii / Confecta 1- 10 t. per Ioan. Gabriel. Bisciolam; 11-12 t. per Henric. Spondan. Ed. novis., recog., emendata.
Miejsce i rok wydania:
Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Antonii Hierat et Ioan. Gymnic. sub Monocerote, 1614 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; marg., inic., textus in replis duplis linealibus. Ps. 1: p. [8], 657, [71], sygn. *4 A – Z4 Aa – Zz 4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Yyyy4 ; tit. rubr. et nigr.; Ps. 2: p. [8], 684, [44], sygn.: (?)4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Yyyy4; Ps. 3: p. [8], 384, [36], sygn.: []2 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Fff4 Ggg2. Graesse I, 296-7; Hoefer IV, 548-50; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира I, 3108 (a. 1624). Opr.: vol. 1 i 2 — tektura, pergamin. Grzbiet dorobiony specyficznie dla BCLSJ ze skóry brązowej z malowanym Nr. biblioteki „87”, „82”. ślady wiązań, obcięcia barwione szmaragdowo; pocz. XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. t.1 atram.:] Inscriptus Catalogo Illustrissim[ae] D. Elz. Sieniawskav Regni Marszal[cov]ae Caes[ariae] Poloniae; [na k. tyt. t.2:] Inscriptus Catal[og]o Illustriss[im]ae D. Elz. Sieniawska Marszalc[ov]ae Regni Caes[ariae] Polon. 1A. [na k. tyt. t.1, 2 atram.:] B[ibliotheca] C[ollegii]. [przekreśljone:] H. 1B. [tamże t.1 atram.:] Inscriptus Catalogo libror. Collegii Leopol. Soc. JESU 1624. 15 Novembris. B[ibliotheca]. C[ollegii]; [tamże t.1:] Inscriptus Catalogo libror. Coll. Leopoiensis Societatis JESU 1624. 15 Novemb. 1C. [inną ręka na k. tyt. t. 1 atram.:] Coll. Leopolien[si]s Soc. JESU. 1D. [na grzbiecie t.1 Nr. farbą:] 87, [T. 2 :] 82. 1E. [na przedniej wyklejce t.1 zapis atram.:] Q 7; [t.2:] S 7. 2. [po 1785 tamże ołów.:] a) L. b) XL.D.4. g. 2A.[po 1852 tamże ekslibris i Nr. rkps.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. XXL.D.3. BN. 19130.
Lokalizacja:
BULw: 5184 II (2 vol. (Ps. 2-3 convol.)
Całość:
Baronius Caesar (Baronio Cesare, 1538—1607).

Annales ecclesiastici ex 12 tomis Caesaris Baronii / Confecta 1- 10 t. per Ioan. Gabriel. Bisciolam; 11-12 t. per Henric. Spondan. Ed. novis., recog., emendata.

Coloniae Agrippinae [Köln]: apud Antonii Hierat et Ioan. Gymnic. sub Monocerote, 1614 [Rom.].

w 4ce; marg., inic., textus in replis duplis linealibus.
Ps. 1: p. [8], 657, [71], sygn. *4 A – Z4 Aa – Zz 4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Yyyy4 ; tit. rubr. et nigr.;
Ps. 2: p. [8], 684, [44], sygn.: (?)4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Yyyy4;
Ps. 3: p. [8], 384, [36], sygn.: []2 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Fff4 Ggg2.
Graesse I, 296-7; Hoefer IV, 548-50; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира I, 3108 (a. 1624).

Opr.: vol. 1 i 2 — tektura, pergamin. Grzbiet dorobiony specyficznie dla BCLSJ ze skóry brązowej z malowanym Nr. biblioteki „87”, „82”. ślady wiązań, obcięcia barwione szmaragdowo; pocz. XVII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. t.1 atram.:] Inscriptus Catalogo Illustrissim[ae] D. Elz. Sieniawskav Regni Marszal[cov]ae Caes[ariae] Poloniae; [na k. tyt. t.2:] Inscriptus Catal[og]o Illustriss[im]ae D. Elz. Sieniawska Marszalc[ov]ae Regni Caes[ariae] Polon.
1A. [na k. tyt. t.1, 2 atram.:] B[ibliotheca] C[ollegii]. [przekreśljone:] H.
1B. [tamże t.1 atram.:] Inscriptus Catalogo libror. Collegii Leopol. Soc. JESU 1624. 15 Novembris. B[ibliotheca]. C[ollegii]; [tamże t.1:] Inscriptus Catalogo libror. Coll. Leopoiensis Societatis JESU 1624. 15 Novemb.
1C. [inną ręka na k. tyt. t. 1 atram.:] Coll. Leopolien[si]s Soc. JESU.
1D. [na grzbiecie t.1 Nr. farbą:] 87, [T. 2 :] 82.
1E. [na przedniej wyklejce t.1 zapis atram.:] Q 7; [t.2:] S 7.

2. [po 1785 tamże ołów.:] a) L. b) XL.D.4. g.
2A.[po 1852 tamże ekslibris i Nr. rkps.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. XXL.D.3. BN. 19130.

BULw: 5184 II (2 vol. (Ps. 2-3 convol.)