Nazwisko i imię / hasło:
Ballester Ludovicus (Luis, 1542—1624), SJ.
Tytuł:
Onomatographia, sive descriptio nominum varii et peregrini idiomatis, quae alicubi in Latina vulgata editione occurrunt: In 2 ps.: Nomina rerum V. et N. Testamenti. — Omnia insignium personarum cum distinctione temporum … . — [Acc.:]: Hierologia, sive de Sacro Sermone.
Miejsce i rok wydania:
Lugduni [Lyon]: sump. Horatij Cardon, 1617 [Rom.].
Komentarz:
w 4ce; inic.; Lat., Graec., Hebr. Onomatographia : f. [10], p. 675, sygn.: †4 ††4 †††2 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Cccc4. Hierologia, sive de Sacro Sermone, continens summam atque compendium positivae Theologiae, fere omnia qua in Sacra Scriptura tractatur … , 4 libri: De substantia divina. — De substantia corporea non vivente. — De substantia corporea vegitativa. — De substantia corporea sensitiva : f. [8], p. 384, sygn.: *4 **4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Bbb4. Jöcher I, 744-5; Backer II, 50-51; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира I, 2931; Jędrzejowska 591; Dicc. histórico de la CJ I, 330. Opr.: tektura, pergamin, na grzbiecie nalepka z tytułem książki, ślady od grzbietu naklejonego specyficznego dla BCLSJ ze skóry brązowej, obcięcia barwione czerwono; XVII w.
Proweniencja:
Prow.: 1. [na k. tyt. atr.:] Inscriptus Catalogo libroru[m] Collegij Leopolien. Societatis Iesu. 1A. [na przedniej wyklejce zapis atram. Nr. BCLSJ:] 1 U 2 2. [tamże po 1785 ołów.:] G. 12.H.16. 2A. [tamże po 1852 ekslibris i Nr. rpks.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. a) XII.H.13. b) LIV.F.10. BN. 26815-6.
Lokalizacja:
BULw: 3593 II (convol.)
Całość:
Ballester Ludovicus (Luis, 1542—1624), SJ.

Onomatographia, sive descriptio nominum varii et peregrini idiomatis, quae alicubi in Latina vulgata editione occurrunt: In 2 ps.: Nomina rerum V. et N. Testamenti. — Omnia insignium personarum cum distinctione temporum … . — [Acc.:]: Hierologia, sive de Sacro Sermone.

Lugduni [Lyon]: sump. Horatij Cardon, 1617 [Rom.].

w 4ce; inic.; Lat., Graec., Hebr.
Onomatographia : f. [10], p. 675, sygn.: †4 ††4 †††2 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Zzz4 Aaaa – Cccc4.
Hierologia, sive de Sacro Sermone, continens summam atque compendium positivae Theologiae, fere omnia qua in Sacra Scriptura tractatur … , 4 libri: De substantia divina. — De substantia corporea non vivente. — De substantia corporea vegitativa. — De substantia corporea sensitiva : f. [8], p. 384, sygn.: *4 **4 A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Bbb4.
Jöcher I, 744-5; Backer II, 50-51; Каталогъ ... Имп. Ун-та Св. Владимира I, 2931; Jędrzejowska 591; Dicc. histórico de la CJ I, 330.

Opr.: tektura, pergamin, na grzbiecie nalepka z tytułem książki, ślady od grzbietu naklejonego specyficznego dla BCLSJ ze skóry brązowej, obcięcia barwione czerwono; XVII w.

Prow.:
1. [na k. tyt. atr.:] Inscriptus Catalogo libroru[m] Collegij Leopolien. Societatis Iesu.
1A. [na przedniej wyklejce zapis atram. Nr. BCLSJ:] 1 U 2

2. [tamże po 1785 ołów.:] G. 12.H.16.
2A. [tamże po 1852 ekslibris i Nr. rpks.:] Ex C. R. Bibliotheca Universitatis Leopoliensis. a) XII.H.13. b) LIV.F.10. BN. 26815-6.

BULw: 3593 II (convol.)