Nazwisko:
Karpiński
Imię:
Franciszek
Rok urodzenia:
1741
Rok śmierci:
1825
Miejsce urodzenia:
Hołosków pow. kołomyjski
Terytorium urodzenia:
Pokucie
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta, pamiętnikarz, dramatopisarz, tłumacz, publicysta, moralista. Uczył się w Stanisławowie i we Lwowie, pracował w palestrze lwowskiej. Ok. 1766 przeniósł się do Chocimierza, a następnie do Zahajpola. W 1769 przeżył we Lwowie oblężenie miasta przez konfederatów barskich. Dzierżawił w Galicji wsie Wierzbowiec (Pokucie), Żabokruki (Pokucie) i Dobrowody (NK "na Podolu Galicyjskim" - Dobrowody k. Monasterzyskó). W 1784 odbył podróże do Lwowa i Dubiecka.
Inne miejsca kresowe:
Stanisławów, Lwów, Chocimierz k. Stanisławowa, Zahajpol, Wierzbowiec, Żabokruki, Dobrowody (NK: "na Podolu galicyjskim" - k. Monasterzyskó), Dubiecko
Okres działalności:
Oświecenie