Nazwisko:
Feldman
Imię:
Wilhelm
Rok urodzenia:
1868
Rok śmierci:
1919
Miejsce urodzenia:
Zbaraż
Terytorium urodzenia:
Wołyń
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Krytyk i historyk literatury, dramato- i powieściopisarz, publicysta. W 1886 wyjechał do Lwowa, gdzie rozpoczął działalność publicystyczno-literacką. Zajmował się działalnością oświatową, pracował w młodzieżowych organizacjach lwowskich - należał do Związku Młodzieży Polskiej, odgałęzienia Ligi Polskiej. Współpracował z galicyjskim ruchem socjalistycznym. W 1889 założył czasopismo Ognisko.
Okres działalności:
Pozytywizm