Nazwisko:
Lorencowicz
Imię:
Aleksander
Rok urodzenia:
1605
Według Encyklopedii Katolickiej. Starsze źródła podają 1609.
Rok śmierci:
1672
Według Encyklopedii Katolickiej. Starsze źródła podają 1675.
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Kaznodzieja, jezuita. Uczył matematyki w kolegium lwowskim w latach 1639-1640. Pełnił obowiązki kaznodziejskie w Ostrogu (1643-1644) i we Lwowie (1646-1654). Był rektorem kolegium zakonnego we Lwowie (1656-1659 i 1672-1674). Działał również w Jarosławiu, gdzie również sprawował funkcje rektora kolegium (1661-1664) oraz był instruktorem trzeciej probacji (1667-1668). (Informacje na podstawie Encyklopedii Katolickiej. Starsze opracowania podają nieco inne daty działalności w poszczególnych miastach).
Inne miejsca kresowe:
Jarosław, Ostróg
Okres działalności:
staropolski