Nazwisko:
Wielhorski
Imię:
Michał
Rok urodzenia: [dane przybliżone]
1730
Rok śmierci:
1814
Miejsce urodzenia:
Horochów
Urodzony na Wołyniu, zapewne w rodzinnym Horochowie.
Terytorium urodzenia:
Wołyń
Główne miejsce działalności:
Horochów
Terytorium działalności:
Wołyń
Opis działalności:
Pisarz polityczny. Początkowo uczył się we Lwowie. Posiadał liczne majątki ziemskie: Horochów, Chołojów (Hołojów) pow. Kamionka Strumiłowa, Łupcza (Wołyń), Melna (Mełna) pow. rohatyński, Kniesioł (Kniesioło) pow. bóbrecki (Bóbrka), Wyspa pow. rohatyński, Paniowce pow. zasławski, Tyśmienica pow. tłumacki, Leszczyna (czy na Kresach?), Ożechowce (Ożhowce, Nowy Zbaraż) pow. starokonstantynowski, Łabuńki pow. zamojski. Był starostą sieleckim i kamienieckim. Poseł wołyński w 1766. Utrzymywał w Horochowie sławną kapelę, gościł tam G. B. de Mably'ego. W latach osiemdziesiątych sprzedał Horochów i przeniósł się do Lwowa, był protektorem założonej we Lwowie w 1782 loży pod Prawdziwą Przyjaźnią.
Inne miejsca kresowe:
Sielec, Kamieniec [Podolski], Lwów, Chołojów (Hołojów), Łupcza, Metna (MelnaMełna wg indexu) pow. rohatyński, Kniesioł (Kniesioło wg indexu) pow. bóbrecki (Bóbrka), Wyspa, Paniowce, Tyśmienica, Leszczyna (?), Ożechowce (Ożhowce, Nowy Zbaraż), Łabuńki
inne_miejsca_kresowe_uszczegolowienie:
1
Okres działalności:
Oświecenie