Nazwisko:
Sobieski
Nie ma noty w Nowym Korbucie, ur. w Olesku pod Lwowem, przebywał w Żółkwi i we Lwowie, posiadał rezydencję w Jaworowie, dowodził pod Podhajcami, Chocimiem, był autorem "Listów do Marysieńki".
nazwisko_comment:
Nie ma noty w Nowym Korbucie, ur. w Olesku pod Lwowem, przebywał w Żółkwi i we Lwowie, posiadał rezydencję w Jaworowie, dowodził pod Podhajcami, Chocimiem, był autorem "Listów do Marysieńki".
Imię:
Jan III
nota_niezweryfikowana:
1
Okres działalności:
staropolski