Nazwisko:
Klonowic
Imię:
Sebastian Fabian
Rok urodzenia: [dane przybliżone]
1545
Ok. 1545.
Rok śmierci:
1602
Główne miejsce działalności:
Zamość
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta, autor poematu "Roxolania". Przed osiedleniem się w Lublinie przebywał prawdopodobnie we Lwowie. W 1589 roku został kierownikiem szkoły w Zamościu. W 1591 roku prowadził sprawę w sądzie lwowskim.
Inne miejsca kresowe:
Lwów
Okres działalności:
staropolski