Nazwisko:
Zamoyski
Imię:
Andrzej (Jędrzej)
Rok urodzenia:
1717
Rok śmierci:
1792
Miejsce śmierci:
Zamość
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Zamość
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Polityk, prawnik, pamiętnikarz. Posiadał część dóbr beresteckich, 1758 został na krótko starostą halickim. 1779 czynszował chłopów i mieszczan w majątku Beresteczko. 1773 przebywał w Zamościu opiekując się ordynacją w zastępstwie brata. 1777 uzyskał prawa i tytuł X ordynata (bez dochodów). 1778 złożył przysięgę ordynacką w kolegiacie zamojskiej, po czym powtórzył ją w Turobinie. Końcem 1782 lub z początkiem 1783 osiadł w Zamościu, uzyskawszy od byłego ordynata w grudniu 1782 nową umowę, przyznającą mu również dochody. 1784 jeździł do Lwowa w celu potwierdzenia statutu ordynacji przez Józefa II. 1788 zawarł w Łabuniach kompromis dotyczący zakończenia niesnasek rodzinnych na tle Ordynacji. Był starostą roztockim i płoskirowskim.
Inne miejsca kresowe:
Halicz, Beresteczko, Turobin, Lwów, Łabunie k. Zamościa, star. roztockie?(Roztok n. Czeremoszemó), Płoskirów
inne_miejsca_kresowe_uszczegolowienie:
1
Okres działalności:
Oświecenie