Nazwisko:
Tomaszewski
Imię:
Dyzma Bończa
Rok urodzenia:
1749
Rok śmierci:
1825
Miejsce śmierci:
Popówka
Terytorium śmierci:
Podole
Główne miejsce działalności:
Tulczyn
Terytorium działalności:
Podole
Opis działalności:
Poeta, tłumacz, komediopisarz, publicysta, pamiętnikarz. 1780 otrzymał od S. Sz. Potockiego wieś Popówkę i zamieszkał w Tulczynie. Towarzyszył Potockiemu podczas spotkania z Stanisława Augusta z Katarzyną II w Kaniowie. 1789 objął urząd komisarza cywilno-wojskowego w woj. bracławskim. Po upadku Targowicy przebywał we Lwowie oraz dzierżawionych w Galicji wioskach Szumlany i Pucułowka. 1803 powrócił do Tulczyna i otrzymał od Potockiego w dzierżawę wioskę Pieniążkowa. Po śmierci Potockiego przeniósł się do dóbr hetmanowej K. Rzewuskiej i osiadł w Sofijówce pod Konstantynowem. Wskutek nieformalnego załatwienia transakcji majątkowej z Rzewuską utracił ulokowane w jej dobrach sumy. Otrzymał wówczas od spadkobierców Potockiego wieś Popówkę w dożywocie.
Inne miejsca kresowe:
Kaniów, woj. bracławskie, Lwów, Szumlany pow. Podhajce, Pucułowka w Galicji (?), Pieniążkowa k. Tulczyna, Sofijówka p. Konstantynowem
inne_miejsca_kresowe_uszczegolowienie:
1
Okres działalności:
Oświecenie