Nazwisko:
Smarzewski
Imię:
Marcin
Rok urodzenia:
1788
Rok śmierci:
1866
Miejsce urodzenia:
Izdebki (cyrkuł sanocki)
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Przemyśl
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Pamiętnikarz, poeta, tłumacz. Uczył się w Przemyślu, studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Praktykował jako dependent u adwokata lwowskiego M. Lewickiego. Osiadł na dzierżawie w Myślatyczach k. Mościsk, zarządzał Hermanowicami. 1825 zaprzysiężony w Przemyślu jako sądowy detaksator dóbr ziemskich. Po śmierci F. Siarczyńskiego wysuwany na dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, nie uzyskał zgody rządu austriackiego. 1843-1845 uczestniczył w pracach lwowskiego Sejmu Stanowego, 1848 komendant Gwardii Narodowej obwodu przemyskiego. 1864 przeniósł się do Lwowa.
Inne miejsca kresowe:
Myślatycze k. Mościsk, Hermanowice k. Przemyśla
Okres działalności:
Oświecenie