Nazwisko:
Sienkiewicz
Imię:
Karol
Rok urodzenia:
1793
Rok śmierci:
1860
Miejsce urodzenia:
Kalinówka k. Winnicy ("na Ukrainie")
Terytorium urodzenia:
Podole
Główne miejsce działalności:
Krzemieniec
Terytorium działalności:
Wołyń
Opis działalności:
Poeta, tłumacz, historyk, wydawca, publicysta. Uczył się Humaniu i Winnicy, a następnie w Liceum Wołyńskim (Krzemienieckim). Był prezesem Towarzystwa Młodzianów Gimnazjum Wołyńskiego Kształcących się w Porządnym Mówieniu i Pisaniu. Po krótkiej praktyce rejentalnej w Kijowie powrócił do Krzemieńca, gdzie pełnił obowiązki sekretarza Filipa Platera. Uczestniczył w odbywających się u Platera zebraniach literackich, należał do Klubu Piśmienniczego. Porządkował zbiory biblioteczne Czartoryskich w Sieniawie. W 1833 pracował przez parę miesięcy jako kustosz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie, w roku następnym został zmuszony do wyjazdu.
Inne miejsca kresowe:
Humań, Winnica, Kijów, Sieniawa, Lwów
Okres działalności:
Oświecenie