Nazwisko:
Potocki
Imię:
Stanisław Szczęsny (Feliks)
Rok urodzenia: [dane przybliżone]
1752
Rok śmierci:
1805
Miejsce urodzenia:
Krystynopol
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Tulczyn
Terytorium śmierci:
Podole
Główne miejsce działalności:
Tulczyn
Terytorium działalności:
Podole
Opis działalności:
Poeta, polityk. W 1768 został starostą bełskim. 1775 osiadł w Tulczynie i uzyskał starostwa: hrubieszowskie, sokalskie, hajsyńskie i zwinogrodzkie. Był wojewodą ruskim i dowódcą dywizji ukraińskiej. W 1787 witał Katarzynę II w Kijowie, uczestniczył w spotkaniu kaniowskim, przyjmował w Tulczynie Stanisława Augusta. Na Sejmie Czteroletnim - poseł bracławski. W okresie konfederacji targowickiej szef pułku lekkiej jazdy humańskiej. Pod koniec życia osiadł w Humaniu i zajął się zakładaniem słynnej Zofijówki.
Inne miejsca kresowe:
Humań, ZofijówkaSofijówkaSofiówka, Kijów, Kaniów, Bełz, Niestanice pow. Kamionka Strumiłowa, Hrubieszów, Sokal, Hajsyn, Zwinogródka, Bracław
Okres działalności:
Oświecenie