Nazwisko:
Komorowski
Imię:
Józef Ciołek
Rok urodzenia: [dane przybliżone]
1725
Rok śmierci: [dane przybliżone]
1795
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Publicysta. Dzieciństwo spędził w Romaszówce pow. kołomyjski. Służył w stacjonującym we Lwowie regimencie piechoty buławy polnej koronnej szefostwa J. K. Branickiego; 1745 występował na sejmiku gospodarczym w Haliczu jako kapitan tego regimentu. Na sejmiku pow. kołomyjskiego 1754 obrany asesorem powiatowym. 1754-1759 komendant garnizonu lwowskiego. 1759 obrany przez sejmik halicki komisarzem na Trybunał Skarbowy Radomski. 1760-1764 dzierżawił wieś Krzywczyce w pow. żydaczowskim, następnie - dwa klucze pod Humaniem. Po pierwszym rozbiorze zamieszkał u siostrzeńca Ignacego Golejewskiego w Kopestryniu pod Latyczowem. Należał do lwowskiej loży wolnomularskiej Doskonała Jedność.
Inne miejsca kresowe:
Romaszówka pow. kołomyjski, Kołomyja, Halicz, Krzywczyce pow. Żydaczowski, Humań, Kopestryń pod Latyczowem
Okres działalności:
Oświecenie