Nazwisko:
Borowski
Imię:
Franciszek
Rok urodzenia:
1712
Rok śmierci: [dane przybliżone]
1790
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Kaznodzieja, teoretyk kaznodziejstwa, filozof, jezuita. Syndyk akademii we Lwowie, odbył "trzecią probację zakonną" w Jarosławiu, kaznodzieja w Krasnymstawie i Łucku, misjonarz w Mużyłowie, doradca rektora w Przemyślu.
Inne miejsca kresowe:
Lwów, Jarosław, Krasnystaw, Łuck, Mużyłów, Przemyśl
Okres działalności:
Oświecenie