Nazwisko:
Gawroński
Imię:
Franciszek Rawita
Rok urodzenia:
1846
Rok śmierci:
1930
Miejsce urodzenia:
Stepaszki
Terytorium urodzenia:
ziemia kijowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Powieściopisarz, publicysta, historyk. Uczył się w Kijowie, w 1863 był więziony w twierdzy kijowskiej za udział w powstaniu. Po uwolnieniu studiował w Kijowie i Dublanach. Po studiach zarządzał majątkami Branickich na Ukrainie. Mieszkał we Lwowie i Przemyślu, w końcu osiadł w Łozinie pod Lwowem. Był współzałożycielem Towarzystwa Ludoznawczego. Pracował jako sekretarz w redakcji Kłosów, Był sekretarzem Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie. Wydawał tam dziennik Wiek XX i kwartalnik Ruś. Należał do redakcji Słowa Polskiego. Był jednym z inspiratorów i członkiem Towarzystwa Czytelni Akademickiej we Lwowie, a także członkiem zarządu i prezesem Lwowskiego Towarzystwa Dziennikarzy Polskich.
Inne miejsca kresowe:
Kijów, Dublany, majątki Branickich na Ukrainie [niesprecyzowane], Przemyśl, Łozina pod Lwowem
Okres działalności:
Pozytywizm