Nazwisko:
Dobszewicz
Imię:
Adam
Rok urodzenia:
1807
Rok śmierci:
1881
Miejsce śmierci:
Żytomierz
Terytorium śmierci:
Wołyń
Główne miejsce działalności:
Żytomierz
Terytorium działalności:
Wołyń
Opis działalności:
Pisarz-moralista, pamiętnikarz. Profesor teologii na Uniwersytecie Kijowskim. Osiadł w Żytomierzu, gdzie piastował godności kanonika, prałata katedralnego łuckiego i żytomierskiego, oraz oficjała konsystorza i archidiakona.
Inne miejsca kresowe:
Kijów, Łuck
Okres działalności:
Romantyzm