Nazwisko:
Woronicz
Imię:
Jan Paweł
Rok urodzenia:
1757
Rok śmierci:
1829
Miejsce urodzenia:
Brodów p. Ostrogiem
NK - "nie w Tajkurach!"
Terytorium urodzenia:
Wołyń
Główne miejsce działalności:
Ostróg
Terytorium działalności:
Wołyń
Opis działalności:
Poeta, kaznodzieja, mówca. Uczył się w szkołach jezuickich w Ostrogu (nie w Łucku - NK), tam wstąpił do zakonu jezuitów, odbył dwuletni nowicjat i roczny kurs retoryki. W 1777 był nauczycielem w szkole pojezuickiej w Ostrogu. 1784 instalowany na kanonii kijowskiej. 1791 objął urząd audytora kurii biskupiej chełmskiej (z siedzibą w Warszawie), 1794 instalowany na kanonii chełmskiej.
Inne miejsca kresowe:
Kijów, Chełm
Okres działalności:
Oświecenie