Nazwisko:
Boreyko
Imię:
Wacław
Rok urodzenia:
1764
Rok śmierci:
1854
Miejsce urodzenia:
Samostrzały pow. łucki
Terytorium urodzenia:
Wołyń
Miejsce śmierci:
Didowszczyzna pow. skwirski
Terytorium śmierci:
ziemia kijowska
Główne miejsce działalności:
Wysock
Terytorium działalności:
[--> koment.]
Do 1805 woj. brzesko-litewskie, potem gub. wołyńska.
terytorium_dzialalnosci_comment:
Do 1805 woj. brzesko-litewskie, potem gub. wołyńska.
Opis działalności:
Pamiętnikarz. Uczył się w Międzyrzeczu Koreckim, po czym praktykował przy palestrze w Żytomierzu. Miał być delegatem z woj. kijowskiego na sejm 1786. 1789 objął dziedziczne Samostrzały, od 1805 był właścicielem Wysocka. 1807 powołany na członka (później na prezesa) komoisji sądowo-edukacyjnej do uporządkowania funduszów edukacyjnych guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej. Założył park w Samostrzałach oraz ogrody w Wysocku, Wołodarce pow. skwirski, Motowidłówce pow. wasylkowski i Sołtanówce na Wołyniu. Zaopatrywał w rośliny ogród botaniczny Liceum Krzemienieckiego.
Inne miejsca kresowe:
Międzyrzec Korecki, Żytomierz, Krzemieniec, Wołodarka pow. skwirski, Sołtanówka [Wołyń], Motowidłówka pow. wasylkowski, gub. wołyńska, gub. kijowska, gub. podolska
Okres działalności:
Oświecenie